Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kladdeark og Akut journal

Formål

 • • At forenkle arbejdsgange, reducere antallet af formularer og øge sikkerheden i papirgang og registrering

Beskrivelse

”Kladdeark og Akutjournal” KAN bruges

i situationer, hvor man ellers plejer at notere på det nærmeste stykke papir på skrivebordet

”Kladdeark og Akutjournal” SKAL bruges til vagtarbejde:

 • • Til registrering af telefonkontakter i vagten

 • • Som akutjournal til indlagte patienter

 • • Som akutjournal til ambulante patienter

Arket er principielt af midlertidig karakter

 • • Det makuleres, når det endelige journalnotat er udformet

 • • Der skal altså dikteres journalnotater fuldstændig som ellers

 • • Efter telefonkontakter kan selve arket dog arkiveres i OnBase vedrørende patienter, som vi i øvrigt ikke har journalnotater på

Til arket hører en arbejds- og papirgang:

 • • Før vagthavende læge forlader tjenestestedet, lægger han/hun akutjournalen i en bakke med påskriften "Akutte journaler" i receptionen på 8. sal.

 • • Receptionssekretæren på 8. sal bruger tidsrummet mellem kl. 07:30 og kl. 08:00 til at registrere vagtens patientkontakter i bookingsystemet og på at finde akutte tider til de patienter fra vagten, der kan forudses at ringe til afdelingen fra morgenstunden.

 • • Vagthavende læge kan (om fornødent) hente akutjournalerne i receptionen umiddelbart før morgenkonferencen til brug for afrapportering og klinisk konference.

 • • Efter morgenkonferencen afleveres journalerne til den sekretær, der skal drage omsorg for, at journalerne skrives.

 • • Hvis nogle patientkontrolbesøg er planlagt så tidligt, at notaterne ikke kan nå at blive skrevet først, bruges Akutjournalen af den læge, der ser patienten til kontrol.

 • • Akut indlagte patienter overdrages til personalet i sengeafdelingen. Til afleveringsforretningen hører, at sengeafdelingen får overdraget akutjournalen med evt. ledsagende forklaringer. Akutjournalen og ordinationerne i elektronisk medicinmodul er plejepersonalets handlegrundlag indtil, der foreligger en sædvanlig journal.

Kladdeark og Akut journal kan ses og printes fra Bilag