Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationsretningslinjer for patienter med mistanke om eller påvist influenza A eller B

 

  1. 1. Patienter med (stærk mistanke om eller påvist) influenza A som det dominerende problem visiteres til nærmeste medicinske afdeling, i Aalborg til Infektionsmedicinsk Afdeling. Patienter placeres på enestue i isolation efter retningslinje 4.1.6 fra Infektionshygiejnen. Patienter med påvist influenza A kan kohorteisoleres sammen med andre influenza A patienter med samme subtype. Patienter med påvist influenza B kan kohorteisoleres sammen med andre influenza B patienter. Det tilstræbes, på baggrund af den øgede plejetyngde isolationspatienter medfører, at der højest er 4 isolationspatienter/-stuer i hvert sengeafsnit.
    Patienter, hvor symptomerne ikke oplagt peger i retning af influenza A, men hvor man som led i en differentialdiagnostisk afklaring ønsker at teste patienten for influenza A, isoleres i udgangspunktet ikke.

  2. 2. Patienter med anden grundsygdom visiteres til relevante afdeling og ved begrundet mistanke om eller påvist om influenza A isoleres på enestue, jvf. de infektionshygiejniske retningslinjer.

  3. 3. Hvis antallet af influenzapatienter overstiger mulighederne for isolation i sengeafsnittene på en given matrikel (jvf. punkt 1) samles patienterne i et lokalt pandemiafsnit.

  4. 4. Ved særligt syge influenza patienter og ved infektions komplikationer visiteres altid til Aalborg Universitetshospital med Infektionsmedicinsk Afdeling som stamafdeling.

  5. 5. Afdelingsledelsen Fælles Akut Modtagelsen, Aalborg Universitetshospital koordinerer på regionalt plan indsatsen ved mange influenzapatienter.