Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Purulent Meningitis

 

Formål

Denne vejledning retter sig mod patienter med symptomer forenelige med purulent meningitis, herunder et eller flere af følgende:

 • • Feber

 • • Hovedpine

 • • Konfusion

 • • Nakke-rygstivhed

 • • Petekkier

 

Målgruppe – modtagelse

Læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland

 

Problemstilling

Purulent meningitis er en sjældent forekommende, men særdeles alvorlig tilstand, med op imod 100% dødelighed blandt ubehandlede tilfælde. Tilstanden kan være ledsaget af septisk shock og dissemineret intravaskulær koagulation. Rettidig og korrekt præhospital behandling kan bedre prognosen.

 

Symptomer

Feber, nakke-rygstivhed og ændret bevidsthedsniveau er klassiske symptomer på purulent meningitis, men samtidig tilstedeværelse af alle disse 3 symptomer ses dog kun blandt halvdelen af patienterne. Dannelse af petekkier kan være udtryk for udbredt meningokoksygdom i lighed med dybe muskelsmerter. Hovedpine og kvalme er hyppigt forekommende symptomer (forekommer blandt hhv. 84% og 62% af patienterne). Andre symptomer kan være fotofobi, krampetilfælde og fokale neurologiske udfald.

 

Behandling

Understøttende terapi

 • • Relevante tiltag for at sikre frie luftveje samt sufficient respiration og kredsløb iværksættes.

 • • Neuroprotektiv behandling ved påvirket bevidsthedsniveau

 

Antibiotisk og antiinflammatorisk terapi

 • • Voksne gives inj. Ceftriaxon 2 g i.v./ i.o samt inj. dexamethanson 10 mg i.v. eller i.o.

 • • Børn gives inj. Ceftriaxon 50 mg/kg (max. 2 g) i.v./ i.o.. Børn gives ikke dexamethason.

 • • I tilfælde, hvor patienten er stabil, symptombilledet er mindre veludtalt og der er kort kørevej til nærmeste relevante modtagelse, kan det være fordelagtigt at undlade ovennævnte behandling i den præhospitale fase med henblik på mere præcis diagnostik.

 

Visitation

Patienten indbringes til nærmeste hospital med akut modtagelse respektivt børnemodtagelse1–6.

Referencer

 

 1. 1. Bybeck A, Grosen D, Hartling U, et al. Meningitis , Purulent Meningit Hos Børn Og Unge Mellem 4 Uger - 18 År.; 2019. http://paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2019/Meningitis_vejledning_FINAL_041119.pdf

 1. 2. Lebech A-M, Hansen BR, Brandt C, et al. Rekommandationer for Initial Behandling Af Akut Bakteriel Meningitis Hos Voksne.; 2018. https://www.infmed.dk/site/tools/download.php?UID=a8411b2b8889c58e5701f976002eacd40b747603

 1. 3. Hasbun R. Clinical features and diagnosis of acute bacterial meningitis in adults. UpToDate. Published 2020. https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-acute-bacterial-meningitis-in-adults

 1. 4. Hasbun R. Initial therapy and prognosis of bacterial meningitis in adults. UpToDate. Published 2021. https://www.uptodate.com/contents/initial-therapy-and-prognosis-of-bacterial-meningitis-in-adults

 1. 5. Meyfroidt G, Kurtz P, Sonneville R. Critical care management of infectious meningitis and encephalitis. Intensive Care Med. 2020;46(2):192-201. doi:10.1007/s00134-019-05901-w

 1. 6. Hvas CL, Thorup L, Bove J, et al. Neuroprotektion Hos Kritisk Syge Med Potentielt Forhøjet ICP.; 2021. http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2021/03/Neuroprotektionsvejledning-DASAIM-2021.pdf