Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR skanning af cerebrum på patienter med Vagus Stimulator

Denne Instruks er alene gældende på Radiologisk Afdeling – Aalborg Universitetshospital.

 

MR skanning af ovennævnte patientgruppe udføres kun i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

 

Før skanningen / forberedelse

Præcis type/modelnavn for VNS systemet skal oplyses til radiologisk afdeling, for at vi kan afgøre om og hvordan patienten kan/skal skannes.

Undersøgelsen udføres kun i almindelig dagstid.

Det er påkrævet, at der er skærpet overvågning af patienten under MR skanningen, og det er henvisende afdeling som skal sørge for dette (selv stille med personale eller træffe aftale om dette).

Hvis undersøgelsen skal udføres i anæstesi, må dette diskuteres i forvejen, og patienten må indlægges.

Undersøgelsen koordineres med børneoverlæge Tine Høg Sørensen, der står for justering af VNS stimulatoren.

 

Under og efter MR skanningen

 

VNS systemet SKAL være slukket/standby under MR scanningen. (Sluk/Tænd og efterfølgende test af VNS systemet udføres af speciallæge med erfaring med vagusstimulatorer).

Patienter med neurostimulator vil ofte medbringe magnetstyringsværktøjet til egenkontrol af VNS systemet. Magneterne må IKKE medbringes i scanner-rummet.

SKÆRPET overvågning er påkrævet; henvisende afdeling skal stille med personale/træffe aftale om overvågning.

Patienten instrueres i at kontakte MR radiografen under scanningen, hvis der er områder omkring VNS systemet som føles varme eller anden ubehag – instruktionen SKAL foretages inden patienten skannes.

 

Selve skanningen:

UDELUKKENDE MR scanning af cerebrum er tilladt.

UDELUKKENDE MR scanning på 1.5 Tesla systemer i normal mode for SAR og dB/dt er tilladt.

Der SKAL anvendes Transmit / receive – coil (fig.1) (ikke receive - only coils).

Restriktion for aktuelle VNS system skal overholdes under skanningen. Det er typisk eksempelvis 'normal mode' samt 15 minutters sekvenstid pr. 30 min, men skal slåes op hos firma når præcis type/modelnavn foreligger.

 

Personale til stede:

MR Radiograf foretager skanningen.

Speciallæge slukker, tænder og tester VNS systemet.

Personale til patient overvågning.

 

MR-scanning af anden region end cerebrum:

Der skal foretages en individuel vurdering af sikkerhedsrisikoen. Denne vurdering kan ALENE foretages af den sektionsansvarlige overlæge i samråd med MR ansvarlig radiograf.

 

Skanning af patient med efterladte elektroder/ledningsrester:

Elektroder/ledningsrester, der er længere end 2 cm, kan skannes på samme måde som med VNS-systemet, men uden speciallæge og overvågning.

Elektroder/ledningsrester, der er kortere end 2 cm, kan skannes med alle coils i hele kroppen og uden overvågning, dog med skanneren i NORMAL mode for SAR og Gradienter.

 

 

P2231124 fig.1

 

Litteraturhenvisninger:

VNS Therapy, Liva Nova; https://vnstherapy.com/healthcare-professionals/mri