Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Infertilitet Forundersøgelser før henvisning

Fertilitetsklinikken ved Aalborg Universitetshospital med hjemsted i Dronninglund har siden 2004 stået for behandling af barnløshed for borgere i Nordjylland. Adgang til kunstig befrugtning er reguleret i henhold til Lov om Kunstig Befrugtning.

 Definition af begreber

Lov om Kunstig Befrugtning

Der tilbydes behandling efter reglerne beskrevet i Lov om Kunstig befrugtning.

Kvinden må højst være 39 år på henvisningstidspunktet. Der kan efter lovændringen 1. januar 2007 ydes hjælp til enlige eller lesbiske, der ikke har børn, og par, der ikke har fælles børn. Efter lovændringen må offentlige sygehusklinikker kun yde hjælp til ét barn, uanset hvilken behandlingstype der er tale om. Dette er en skærpelse i forhold til tidligere regler, hvor man også her kunne få inseminationsbehandling til barn nr. 2.

Hvis der ikke er nogen umiddelbar kendt årsag til fertilitetsproblemet, kan par henvises efter 1 års forgæves forsøg på at opnå graviditet.

Er der derimod kendt årsag til problemet, kan behandlingen påbegyndes straks.

For enlige gælder,at med mindre kvindens alder taler imod at udsætte behandlingen, kan denne påbegyndes et år efter at anmodning om behandling er fremsat.

Det er efter 1. januar 2012 gratis at blive behandlet, og der gælder almindelige tilskudsregler til eventuel medicin.

 

Henvisningsvejledning

Lægen skal foretage en helbredsvurdering samt en vurdering af, om parret vil kunne drage fornøden omsorg for et barn jfr. Bekendtgørelse nr. 1026 af 31/10/2012. Dette skal i givet fald anføres på henvisningen, hvorefter Fertilitetsklinikken vil indhente udtalelser fra Statsforvaltningen. Bekræftes det, at parret ikke er i stand til at drage omsorg for et barn, kan behandling afvises.

 

Undersøgelser inden henvisning

Par, som henvises til behandling, ønskes udredt præliminært i primær sektor af praktiserende læge/gynækolog inden henvisningen foretages.

Følgende udredningsprogram gælder som overordnet hovedregel:

  • • Gynækologisk undersøgelse m. klamydiapodning og relevant anamnese

  • • TSH

  • • D-vitamin status

  • • Rubellastatus/vaccinationsoplysning

  • • Klamydiaantistof-titer = CKT (chlamydia-komplementbindingstest)

  • • Sædundersøgelse (én analyse er nok)

  • • BMI for kvinden (BMI >30 vil i i de fleste tilfælde medføre indkaldelse til samtale og kostvejledning mhp. vægttab før anden behandling)

  • • Cervixcytologi (<2 år)

Det er et stort ønske fra afdelingen, at resultaterne af ovennævnte undersøgelser anføres i henvisningen.

Den mandlige part henvises til sædanalyse af egen læge, som selv bestiller undersøgelsen..

Et ny EU-direktiv gør, at der ikke længere ønskes taget smittemarkører for HIV og Hepatitis B+C i almen praksis. I stedet vil de blive taget i Fertilitetsklinikkens ambulatorium før 1. behandling.

Resultaterne af undersøgelserne sendes samlet med Edifact-henvisning til:

Fertilitetsklinikken, Nørregade 19, 9330 Dronninglund

Både kvindens og mandens cpr.nr. skal være anført.

 

 Referencer

Fertilitetsklinikkens hjemmeside: www.fertilitet.rn.dk