Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rehabilitering audiologi

Formål

At orientere om rehabiliterings- og rådgivningstilbud inden for høreforsorgen

Definition af begreber

PPR: Pædagogisk psykologisk rådgivning

APD: Auditory processing disorder

Beskrivelse

For at sikker optimal udbytte af høreapparatbehandling er en grundig rådgivning og instruktion vigtig.

Identifikation

I forbindelse med udredning og behandling af patientens høreproblemer herunder tinnitus, har Audiologisk Afdeling et tæt sammenarbejde med Institut for Syn og Hørelse, der varetager et vigtigt element i rehabilitering og rådgivning, idet instituttet tilbyder:

Udredning, rådgivning og vejledning om høreproblemer

Hjælp til problemer med høreapparater

Afprøvning af høretekniske hjælpemidler (teleslynger, telefoner med mere)

Undervisning der kan lette hverdagen for voksne hørehæmmede

Specialrådgivning om høreproblemer i forhold til arbejde

Information og undervisning til personale der kommer i kontakt med hørehæmmede.

Ved udlevering og instruktion af høreapparat formidles kontakt til Institut for Syn og Hørelse Høreinstituttet.

Patienter der ikke behandles med høreapparat, men som på grund af tinnitus eller andet auditivt kommunikationsproblem har behov for vejledning, får ved lægeundersøgelsen udleveret materiale om tilbud ved Institut for Syn og Hørelse.

Visitation til Institut for Syn og Hørelse er åben for alle. Såvel høreapparatbrugere som pårørende eller andre med tilknytning til hørehæmmede kan henvende sig ved problemer.

Organisering

Institut for Syn og Hørelse er en selvejende institution under Region Nordjylland.

Mål og tidsrammer

Behandling med høreapparat kræver tilvænning. For at lette denne proces er en god instruktion og vurdering af behov for eventuelle supplerende tiltag vigtig.

Tilvænningsperioden kan vare 3 måneder eller længere. Ved manglende effekt genhenviser Institut for Syn og Hørelse til kontrol på Audiologisk Afdeling.

Revurdering sker ved behov efter aftale med lægen.

Børn i alderen 0 til 18 år

I forbindelse med undersøgelse af børn og unge er der altid en børnehørepædagog tilstede på Audiologisk Afdeling. I forbindelse med samtalen hos denne gives blandt andet rådgivning og vejledning om høreproblemer. Børnehørepædagogen giver også instruktion i forbindelse med høreapparattilpasning/-udlevering.

Den øvrige hørermæssige rehabilitering på børneområdet foregår i kommunalt regi. Primært i et samarbejde imellem klient, pårørende, PPR, skole og socialforvaltning. Dette gælder også områder som tinnitus, lydoverfølsomhed og APD.

Ved rehabilitering forstås overvejelser vedrørende undervisning af børn med høreproblemer, information om høretaktiske hensyn i hjem, børnehave og skole, akustiske overvejelser og brug af høretekniske hjælpemidler. Som hovedregel er det PPR der koordinerer indsatsen. Audiologisk Afdeling informeres løbende om udviklingen, når det drejer sig om høreapparatbrugende børn. PPR kan for en periode vælge at overdrage et rehabiliteringsforløb til regionale instanser, eksempelvis Center for Døvblindhed og Høretab eller Institut for Syn og Hørelse.

Referencer

Materiale fra Region Nordjylland, Institut for Syn og Hørelse, 9000 Aalborg. www.hoere.rn.dk