Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rehabilitering audiologi

 

Formål

At orientere om rehabiliterings- og rådgivningstilbud inden for høreforsorgen

 

Definition af begreber

PPR: Pædagogisk psykologisk rådgivning

APD: Auditory processing disorder

 

Beskrivelse

For at sikre optimalt udbytte af høreapparatbehandling er en grundig rådgivning og instruktion vigtig.

 

Identifikation

I forbindelse med udredning og behandling af patientens høreproblemer herunder tinnitus, har Audiologisk Afdeling et tæt samarbejde med Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD), der varetager et vigtigt element i rehabilitering og rådgivning, idet instituttet tilbyder:

  • Udredning, rådgivning og vejledning om høreproblemer

  • Hjælp til problemer med høreapparater

  • Afprøvning af høretekniske hjælpemidler (teleslynger, telefoner med mere)

  • Undervisning der kan lette hverdagen for voksne hørehæmmede

  • Specialrådgivning om høreproblemer i forhold til arbejde

  • Information og undervisning til personale der kommer i kontakt med hørehæmmede.

  • Ved udlevering og instruktion af høreapparat formidles kontakt til Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD).

Patienter der ikke behandles med høreapparat, men som på grund af tinnitus eller andet auditivt kommunikationsproblem har behov for vejledning, får ved lægeundersøgelsen udleveret materiale om tilbud ved Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.

Visitation til ISHD er åben for alle. Såvel høreapparatbrugere som pårørende eller andre med tilknytning til hørehæmmede kan henvende sig ved problemer.

 

Organisering

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed er en selvejende institution under Region Nordjylland.

 

Mål og tidsrammer

Behandling med høreapparat kræver tilvænning. For at lette denne proces er en god instruktion og vurdering af behov for eventuelle supplerende tiltag vigtig.

Tilvænningsperioden kan vare 3 måneder eller længere. Ved manglende effekt genhenviser ISHD til kontrol på Audiologisk Afdeling.

Revurdering sker ved behov efter aftale med lægen.

 

Børn i alderen 0 til 18 år

I forbindelse med undersøgelse af børn og unge er der altid en børnehørepædagog tilstede på Audiologisk Afdeling. I forbindelse med samtalen hos denne gives blandt andet rådgivning og vejledning om høreproblemer. Børnehørepædagogen giver også instruktion i forbindelse med høreapparattilpasning/-udlevering.

Den øvrige hørermæssige rehabilitering på børneområdet foregår i kommunalt regi. Primært i et samarbejde imellem klient, pårørende, PPR, skole og socialforvaltning. Dette gælder også områder som tinnitus, lydoverfølsomhed og APD.

Ved rehabilitering forstås overvejelser vedrørende undervisning af børn med høreproblemer, information om høretaktiske hensyn i hjem, børnehave og skole, akustiske overvejelser og brug af høretekniske hjælpemidler. Som hovedregel er det PPR der koordinerer indsatsen. Audiologisk Afdeling informeres løbende om udviklingen, når det drejer sig om høreapparatbrugende børn. PPR kan for en periode vælge at overdrage et rehabiliteringsforløb til regionale instanser, eksempelvis Aktivitets- og botilbud - CDH, Undervisning og Behandling – CDH eller Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed.

 

Referencer

Materiale fra Region Nordjylland, Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed, Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV. www.ishd.rn.dk