Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

System 22 Inhalation

Beskrivelse

Indikation

Behandling af bronkospasme/ dyspnø hos patienter med astma og KOL.
Bør kun anvendes i situationer, hvor patienten ikke er i stand til at anvende anden form for inhalationsdeviser.

Inhalationspræparater

Følgende inhalationspræparater kan anvendes i System 22 som inhalationsvæske:
Duovent, Berodual, Ipramol, Salbutamol, Ventoline, Bricanyl, Spirocort, Atrovent, Mucomyst.

Inhalationsremedier

 1. 1. Opti-Mist Plus, iltslange og adgang til iltflow på 8 liter

 2. 2. Sidestream-kammer, System 22 maske og iltslange


Ved brug på sygehuset

Rengøring og desinfektion
Retningslinje Nebulisator 8.13 i PRI følges. Derudover følges fabrikantens vejledning, der findes i pakken.

Aktuelt anvendes Opti-Mist Plus, iltslange, maske og kammer på Aalborg Universitetshospital, Thisted.

Opti-Mist Plus:

 1. 1. De tre dele (maske, kammer og studs) samles.

 2. 2. Medicinen hældes i kammeret (min. 2 ml – maks. 5 ml).

 3. 3. Iltslange tilkobles, og patienten hjælpes masken på.

 4. 4. Inhalationen gives på 8 l ilt i 10 minutter.

 5. 5. Når inhalationen er slut, tages sættet af patienten igen. Der slukkes eller reduceres til det antal liter ilt, patienten anvender.

 6. 6. Slange, maske og kammer samt kammerets 3 dele adskilles.

 7. 7. Forstøverkammeret tømmes, skylles med sterilt vand og aftørres med rent papir mellem hver medicinadministration eller skylles med ledningsvand og aftørres med Ethanol 70% mellem hver medicinadministration. Alternativt skiftes forstøverkammer mellem hver inhalation.

 8. 8. Delene opbevares adskilt på et sugende underlag med et stykke papir over.

 9. 9. Alle dele skiftes x 1 i døgnet.

Ved brug i hjemmet

Aktuelt anvendes Side Stream reusable fra Philips Respiratonics, ved udlevering fra Aalborg Universitetshospital, Thisted

Nebulisatoren skal udskiftes efter 12 mdrs. brug

Nebulisatoren er patientbunden

Brug af Side Stream Reusable

 1. 1. De tre dele af sidestream-kammeret samles

 2. 2. Medicinen hældes i sidestream-kammeret (min 2 ml. - max 10 ml.)

 3. 3. Herefter samles maske, kammer og iltslanger, og masken sættes på

 4. 4. Forstøves i løbet af ca. 10 minutter. Når inhalationen er slut, tages sættet af

 5. 5. Slange, maske og kammer samt kammerets 3 dele adskilles

 6. 6. Efter hver brug tømmes medicinkammer for eventuelle medicinrester og opbevares rent

 7. 7. Minimum en gang i døgnet vaskes alle tre dele, inkl. maske, i varmt sæbevand og skylles efterfølgende i rindende vand. Ryst overskydende vand ud og lad delene tørre

 8. 8. Ud fra en individuel vurdering kan der være behov for at udstyret rengøres oftere

 9. 9. Saml delene, idet det sikres, at spredevingen er i korrekt position

En gang om ugen:

Adskil sidestream-kammeret og kog alle delene (undtagen slanger og ansigtsmaske) i vand med 2-3 dråber opvaskemiddel i 10 minutter

Skyl, tør og saml delene, som anført ovenfor.

For begge systemer gælder

 • • Patienten skal sidde oprejst med fri vejrtrækningsmulighed

 • • Patienten opfordres til rolig og almindelig vejrtrækning med let åben mund

 

Definition af begreber

Bronkospasme: Krampeagtig sammentrækning af bronkialmuskulaturen med aflukning af bronkierne

Inhalation: Indånding, for eksempel af luftformigt medikament

Devicer: Forskellige typer af inhalationsapparater til inhalationsmedicin, for eksempel turbohaler, discos etc.

System 22:

Opti-mist Plus inhalationsapparat fra Unomedical. Består af slange, maske og kammer. Anvendes som eneste system på alle sengeafsnit og ambulatorier på Aalborg Universitetshospital, Thisted.

Inhalationssystem. Fra Philips Respironics. Består af sidestream-kammer, slange samt System 22 maske. Anvendes udelukkende til portaneb, som bruges i hjemmene. Udleveres fra Fysioterapien på Aalborg Universitetshospital, Thisted. Må ikke anvendes på sygehuset.

Formål

At håndtere inhalationsbehandling på System 22, så patienten får den rigtige vejledning og optimal udbytte af behandlingen.

 

Referencer

Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10)