Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol og optælling af instrumenter ved kirurgiske og invasive indgreb

 

Formål

Kontrol og optælling af instrumenter ved kirurgiske og andre invasive indgreb.

Definition af begreber

Ved assisterende sygeplejerske forstås: Den instrumenteringsansvarlige sygeplejerske som er ansvarlig for optælling af instrumenter.

Ved usteril hjælper forstås: Person der har alle funktioner på stuen bortset fra de sterile.

Ved dokumentationsmappe forstås: Bog med patientdata (ligger i afd. AKO ), hvor alle instrumenter noteres og kvitteres for/af assisterende sygeplejerske

Ved instrumentkontrol seddel forstås: Seddel som ligger pakket sammen med instrumenterne i kasser fra stericentralen, hvor antal og navn på indhold står, og hvor den der har pakket kassen har underskrevet.

Ved enkeltpakkede instrumenter forstås: Steril pakke med løse instrumenter som er markeret med antal og dato.

Ved enkeltpakket kontrolmærkat forstås: Mærkat som sidder på pakken og er påført dato, antal, og sterilitet

 

Beskrivelse

Præoperativ kontrol

Præoperativ kontrol: assisterende sygeplejerske tæller instrumentkassen op og kontrollerer at den stemmer overens med instrumentkontrolseddel

Usteril hjælper får af assisterende sygeplejerske besked på at skrive dato og initialer, hvis kassen stemmer.

Stemmer den ikke beder den assisterende sygeplejerske den usterile hjælper om at notere uoverensstemmelsen

Enkeltpakket (hvis det bruges) tælles ligeledes og kontrolmærkat lægges ved instrumentkassen.

Det enkeltpakkede instrument skrives i dokumentationsmappen

Peroperativ kontrol

Inden lukning af operationssår foretager assisterende sygeplejerske tælling af udpakkede instrumenter.

Assisterende sygeplejerske siger til operatøren, hvad der måtte ligge på lejet. Operatør bekræfter dette højt og tydeligt.

 

Stemmer antallet af udpakkede instrumenter ikke, gentages proceduren igen indtil antallet af instrumenter stemmer.

Skulle der være instrumenter der er blevet usterile, tælles de med af usteril hjælper, ved at assisterende sygeplejerske beder om navn og antal på usterile instrumenter.

Samme kontrol foretages inden fascie/hud lukkes.

Postoperativ kontrol

Alle udpakkede instrumenter tælles af assisterende sygeplejerske når såret er lukket og inden patienten er vækket og har forladt stuen.

Hvis antallet af instrumenter ikke passer gentages proceduren indtil antallet stemmer.

Ved overdragelse af operation (eks. vagtskifte) skal instrumenterne tælles af assisterende sygeplejerske samt ny assisterende sygeplejerske som overtager operationen.

Aassisterende sygeplejerske kvitterer på instrumentkontrolseddel, at alt udpakket er at finde når operationen er færdig.

 

Dokumentation

Der noteres i EPJ ”under indgreb” hvem der er assisterende sygelejerske.

Assisterende sygeplejerske dokumenterer/kvitterer i dokumentationsmappen (servietbog)

Assisterende sygeplejerske kvitterer på instrumentkontrolsedlen.

 

Referencer

Vejledning om kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer, duge, instrumenter m.m i forbindelse med operation. Sundhedsstyrelsen 20 nov. 2000 Michael Von Magnus.

Akkrediteringsstandard – invasiv behandling nr. 2.11.4 optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

Akkrediteringsstandard – Operationsark (under revidering)