Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG hænder og håndled fra praksis

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

 

PA og skrå (hvis der henvises til én hånd eller hånd/håndled).

PA og Nørgaards projektion (hvis der henvises til begge hænder eller begge hænder/håndled).

 

Positionering

 

PA: Patienten sidder med aktuelle side mod detektorpladen. Albue- og håndled i skulderniveau. Albuen flekteres til 90 grader. Hele håndfladen og fingrene trykkes mod detektorpladen med let spredte fingre.

Skrå: Rotér i håndleddet, så radius løftes max. 30 grader fra detektorpladen (skrivestilling). Fingrene let spredte.

Nørgaards projektion: Begge hænder supineres og vinkles ca. 45 grader. Tommelfingrene ud til siden og fingrene let bøjede, som om patienten sidder med en stor bold mellem hænderne.

 

Centrering

PA: Centrer på ca. 3. metacarpo-phalangealled

Skrå: som PA-billede

Nørgaards projektion: Centrer mellem hænderne, ca. ud for metakarpofalalgealleddene.

 

Billedkriterier

PA: Alle fingre og håndleddet skal medfotograferes. MCP- og interphalangealleddene skal være friprojicerede.

Skrå: Alle fingre og håndleddet skal medfotograferes.

Alle ledflader skal være skrå. Metakarperne må ikke overlappe hinanden, dog kan der være minimal overlejring af 4. og 5. metakarp.

Nørgaards projektion: Alle fingre og håndleddet skal medfotograferes. MCP- og interfalangealleddene ses skråt fremstillede.

 

Husk højre/venstre markering.

 

PA

Skrå

Billede 7

Billede 8

 

 

PA ve

Billede 2

PA hø

Billede 5

 

 

 

Nørgaards projektion

Billede 6