Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Amning, kontraindikation


Beskrivelse

Amning: indikationer og kontraindikationer

  • • Amning og modermælk har en række fordele frem for modermælkserstatning. Derfor bør modermælkserstatning inkl. tilskud reduceres mest muligt.

  • • Dog findes der kontraindikationer for amning, ligesom der findes forhold, hvor forsigtighed må tilrådes.

Infektioner.

  • • Maternel HIV-infektion er en absolut kontraindikation.

Medikamenter.

  • • Alle medikamenter, der indtages af moderen, findes i modermælk og kan påvirke barnet. Risikoen for barnet kan reduceres ved enkeltstofterapi med velkendte medicamina, anvendelse af medicamina med kort halveringstid, kort behandlingstid og medicinindtagelse efter amning før døgnets længste "ammepause".

  • • Maternel indtagelse af litium og cytostatica er en absolut kontraindikation.

  • • Ved maternel indtagelse af psykofarmaca og antiepileptica tilrådes amning. Dog må man være opmærksom på, om barnet bliver klinisk påvirket. Hvis der er mistanke herom, bestemmes plasmakoncentrationen af stoffet.

  • • Ved maternel indtagelse af antityreoide stoffer tilrådes amning. Dog bestemmes plasmakoncentrationen af TSH og T4 efter 5. levedag hos barnet. Hvis disse parametre er påvirkede, følges plasmakoncentrationerne, og seponering af amning kan evt. komme på tale.

At barnet bliver lagt til brystet lige efter fødslen betragtes med hensyn til medikamenter ikke som amning. Ekspositionen for farmaca er minimal i forhold til in utero.