Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overlevering af patient fra Anæstesi til Opvågning

Formål

At sikre en ensartet og fyldestgørende overlevering af patient fra anæstesi til opvågning.

Beskrivelse

Opvågningsperioden på operationsstuen

 • • Ro på stuen

 • • Afdækningen fjernes

 • • Undgå at blotte patienten unødig

 • • Undgå varmetab

 • • Kontroller patientens bevidsthedsniveau

 • • Ekstubation

 • • Sikre patienten har spontan sufficient respiration og er cirkulatorisk stabil

 • • Ilttilskud

 • • Forflytning fra lejeflade til seng

 • • Patienten lejres optimalt i sin seng

 • • Meld patienten til Opvågningsafsnittet telefonisk på 42091

 • • Dokumentationen afsluttes og anæstesijournalen overføres til Opvågningsafsnittet.

 • • Kontinuerlig monitorering

 • • Patienten følges til opvågningen af en anæstesisygeplejerske/kursist

Overlevering af ansvaret for patienten fra anæstesien til opvågningssygeplejersken

 • • Ankomst til opvågningen

 • • Sikret frie luftveje, acceptabel saturation, puls og BT

 • • Mundtlig overlevering

Formål

Sikre en fyldestgørende information vedrørende patientens tilstand under anæstesi og operationsforløbet – komplikationer/utilsigtede hændelser.

 • • Operationstype

 • • Patientens præoperative tilstand i henhold til præ-journal

 • • Anæstesiform, midler og doser

 • • Sidste indgift af morfika

 • • Anden vigtig medicin (pressorstoffer, antibiotika, kvalmestillende)

 • • Væske og blodprodukter

 • • Blodtab

 • • Urinproduktion (kateter á demeure eller engangskateterisation)

 • • Ordinationer og specielle hensyn

 • • Anæstesisygeplejersken skal forblive indtil opvågningssygeplejersken accepterer ansvaret for patienten.

 • • Siger farvel til patienten

Referencer

Se lejringsmappe, forflytningsvejledning og Forebyggelse af mild hypotermi under anæstesi.

Patientbehandling i opvågningsafsnittet