Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brandinstruks til betjening af ABA-anlæg på Aalborg Universitetshospital.

 

Formål
At sikre en hurtig og korrekt alarmering og betjening i tilfælde af brand.
 

Patientgruppe/patientforløb/anden målgruppe
Alle ansatte i Teknisk Afdeling i Region Nordjylland.


Definition af begreber
ABA-hovedcentral: Central hvor betjening foregår og mødepunkt for brand-indsats.

ABA-brandmands-display: Underpanel i bygning til information af brandfolk.

ABA-afdelings-display: Informations-display på afdeling hvori melder-nummer kan ses.

Brandtryk: Rødt betjeningstryk på afdeling som ved rudeknusning tilkalder Beredskabscentret.

Kombi-brandmelder: Brandmelder som kombinerer optisk- og ion-detektering.

Termo-melder: Varmefølsom melder til skyllerum og køkkener.

Fremgangsmåde

Ved ALARM fra ABA-anlæg skal vagthavende tekniker straks gå ned til ABA-hovedcentral

med hovednøglerne til hospitalet. Her skal han melde sig ved Indsats-lederen og være

behjælpelig med sit lokalkendskab og sin tekniske viden.

Fokus rettes på ventilationsanlæg, lokale slukningsanlæg, slangevindere, trykflasker osv.

Når opgaven er udført skal vagthavende tilbagestille ABA- eller sprinkler-anlægget

og åbne ABA/ABDL-døre. Tillige skal der noteres i Logbøger og O-planerne skal tilbage

i skabet. Sluttelig skal alarmen på CTS-anlægget kvitteres.

Dokumentationsform

Teknisk dokumentation fra fabrikant af anlæg.

O-planer i to eksemplarer ved ABA-hovedcentral.

Orienteringsplaner på afdelinger.

Brand-melderoversigt ved ABA-afdelings-display.

CTS-overvågning.

Ansvar
Teknisk Afdeling har ansvaret for alt overvågning, instruktion og dokumentation af ABA-anlægget.
Aalborg Beredskabsvæsen overvåger offentlig alarmlinie og eget udstyr.
 

Reference

DBI

Aalborg Beredskabsvæsen forskrifter.

Rådgiver om indhold og udformning af anlæg.