Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

 

Formål:

At undgå, at materiale utilsigtet efterlades i patienten under en operation.

 

Før påbegyndelse af operationen skal alt fremtaget materiale, instrumenter, servietter, kompresser m.m. optælles af den assisterende operationssygeplejerske. Det samme gælder, såfremt yderligere materiale tages i brug under operationen.

Ikke røntgenfaste utensilier tælles af såvel den assisterende operationssygeplejerske som gulvsygeplejersken

Før lukning af operationssåret skal alt fremtaget materiale - såvel brugt som ubrugt - kontrolleres. Såfremt kontroloptællingens resultat anses for korrekt, meddeles dette operatøren, som herefter kan lukke operationssåret. Kontroloptællingen foretager operationssygeplejersken i samarbejde med sygeplejersken på gulvet.

 

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

Hvis operationssygeplejersken afløses inden eller under en operation, skal der foretages kontroloptælling af alt fremtaget materiale. Afløsning bør først foretages, når kontroloptællingen anses for korrekt.

Efter operation skal operationssygeplejersken foretage yderligere en kontroloptælling af alt materiale, herunder kontrol af om dette er intakt. Denne kontroloptælling skal finde sted, inden patienten forlader operationsstuen.

Såfremt der konstateres uoverensstemmelse ved optællingerne meddeles dette operatøren, som er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

 

 

 

 

 

18/6-2020