Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Algoritme til håndtering af elektive og subakutte CABG (± ECC) patienter, som indtager Magnyl og/eller Plavix præoperativt

 

Indtagelse af trombocythæmmerne acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl®) og clopidogrel (Plavix®) hos patienter med arteriosklerose nedsætter risikoen for død, myokardieinfarkt, apopleksi hos patienter med høj risiko for okklusiv vaskulær sygdom. Hertil kommer at indtagelse af trombocythæmmere øger graft-patency på både kort og lang sigt blandt patienter, der gennemgår CABG.

Der er imidlertid blandt hjertekirurger en stigende bekymring for potentielle perioperative blødningskomplikationer hos patienter, som har indtaget trombocythæmmere umiddelbart før et hjertekirurgisk indgreb.

Algoritme

Nedenstående er anført en algoritme til håndtering af elektive og subakutte CABG patienter (± ECC), som har indtaget magnyl og/eller plavix <7 dage præoperativt.

Patienter, som er i Plavixbehandling efter stentanlæggelse vurderes individuelt ved hjertekonference, mhp. om der skal holdes pause med Plavix.

 

Elektiv CABG, stabil angina, lav-risiko plaque morfologi

  • • Pause med Magnyl og Plavix i 5 dage før operation

  • • Postoperativt: + Magnyl, ± Plavix

 

Elektiv CABG, stabil angina, høj-risiko plaque morfologi (f.eks. venstre hovedstamme stenose)

  • • Pause med Plavix 5 dage præoperativt, fortsæt med Magnyl indtil operationen

  • • Peroperativ fibrinolysehæmmmer (Cyklokapron)

  • • Postoperativt: + Magnyl, ± Plavix

 

Subakut CABG

Lav-risiko patient (ikke pågående iskæmi, negativ troponin):
Om muligt udskydes operationen 3-5 dage, mens der holdes pause med Plavix. Patienterne behandles med lavmolekylært heparin til og med aftenen før CABG.

  • • +Peroperativ fibrinolysehæmmmer (Cyklocapron)

  • • Postoperativt: + Magnyl, + Plavix

Høj-risikopatient (pågående iskæmi, positiv troponin)

  • • Magnyl og plavix fortsættes.
   Fordelene ved fortsat indtagelse af trombocythæmmerne synes større end risikoen ved postoperativ blødning som kræver allongen transfusion og/eller reoperation

  • • + Peroperativ fibrinolysehæmmmer (Cyklocapron)

  • • Tidlig trombocyt transfusion, hvis der opstår tegn på mikrovaskulær blødning postoperativt

  • • Postoperativt: + Magnyl, + Plavix

 

Generelt

  • • Patienter der tåler acetylsalicylsyre fortsætter med Hjertemagnyl livslangt

  • • Patienter der postoperativt sættes i Plavix behandling vurderes hos kardiologerne ca. 3 mdr. postoperativt mhp. varighed af Plavixbehandlingen

 

Referencer

Cannon CP, Mehta SR, Aranki SF. Balancing the benefit and risk of oral antiplatelet agents in coronary artery bypass surgery. Ann Thorac Surg 2005; 80: 768-79.

Fox KAA, Mehta SR, Peters R et al. Benefits and risks of the combination of clopidogrel and aspirin in patients undergoing surgical revascularization for non-ST-elevation acute coronary syndrome. The clopidogrel in unstable angina to prevent recurrent ischemic events (CURE) trial. Circulation 2004; 110; 1202-8.