Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering og rengøring af fleksible bronkoskoper med sugekanal

Beskrivelse

Daglig brug

Forberedelse til bronkoskopi

 • • Der udføres håndhygiejne

 • • Det sterile bronkoskop tages ud af emballagen med sterile handsker. (Propper tages af og lægges i transportkassen). Skopet svøbes i et sterilt klæde.

 • • Transporteres på rullebord til anvendelsesstedet, hvorpå der påsættes lyskilde.

Håndtering af skop ved patienten

 • • Anæstesilægen håndterer bronkoskopet aseptisk under hele anæstesien – det vil sige anvender sterile handsker og undgår så vidt mulig kontakt mellem bronkoskopspids og omgivelser.

 • • Dette kræver en usteril hjælper, der kan assistere med at håndtere pean, cuffsprøjte, Xylocain®-spray et cetera.

 • • Imellem hver håndtering af bronkoskopet skal dette opbevares, svøbt i det sterile stykke på rullebordet, således det ikke kommer i berøring med usterile omgivelser.

 • • Efter den sidste endoskopi på stuen aftørres overfladen på bronkoskopet, og sugekanal gennemskylles med rent vand

 • • Efter brug transporteres skopet til skyllerum, og rengøres.

Inden maskinel rengøring

 • • Personale iklædes vandafvisende engangskittel, nitrilhandsker, mundbind og beskyttelsesbriller.

 • • Skopet nedsænkes i beholder med enzymsæbe og overfladen vaskes. Enzymsæben blandes med vand i overensstemmelse med producentens anbefaling om temperatur og tid.

 • • Sugekanal rengøres med børste.

 • • Sugekanal gennemskylles med enzymsæbe.

 • • Skopet tages op af beholder, og denne rengøres med vand/vaskeservietter.

 • • Skopet nedsænkes i frisktappet vand, og sugekanaler gennemskylles i frisktappet vand.

 • • Skopet rengøres maskinelt i skopvaskemaskine.

Efter maskinel rengøring

 • • Bronkoskopet tages ud af skopvaskemaskinen med ny-desinficerede hænder og lægges i transportkassen sammen med de to propper. Transportkassen skal inden da være rengjort og desinficeret. Bronkoskopet indleveres i sterilcentralen.

Lyskilde

Efter brug skal lyskilde rengøres og desinficeres, evt. med hospitalssprit 70 %.

Kvalitetskontrol

 • • Udløbsdato kontrolleres dagligt, skopet resteriliseres efter behov.

 • • Det steriliserede skop opbevares i indsovning 10, hvor indretningen opfylder standarden for ”depot for steriliserbart medicinsk udstyr (8.1.4)”.

 • • Der forefindes logbog sammen med bronkoskoper, hvori der fremgår dokumentation for rengøring og sterilisation.

 • • Vandprøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er overflødige, idet bronkoskopet er steriliseret.

 • • Der udpeges en superbruger i afsnittet, som forestår oplæring af afsnittets personale samt dokumentation herfor.

 • • Ekstraordinær nødprocedure følges hvis skopet:

 • Har været til reparation eller er nyt.

 • Har været efterladt i endoskopmaskinen natten over eller tilsvarende, ca. otte timer.

 • Har været i andre situationer, hvor normal procedure for rengøring og desinfektion ikke har været fulgt.

 • Har været opbevaret i transportkuffert (8.11.9).

Definition af begreber

Ved steril procedure forstås, at bronkoskopet er totalt frit for mikroorganismer.

Ved aseptisk procedure forstås, at bronkoskopet håndteres med så høj renhedsgrad som muligt, således patienten ikke udsættes for fremmede mikroorganismer, dvs. at der skal anvendes sterile handsker. Særlig opmærksomhed påkræves ved den del af skopet, der passerer patientens stemmelæber (8.11).

Formål

I klinik anæstesi har vi, pga. tidsmæssige og logistiske forhold, valgt at anvende bronkoskoper steriliseret i Sterilcentralen. Alternativt bruges sterile engangsskoper til alle procedurer. Disse håndteres aseptisk efter anbrudt emballage.

Proceduren er udarbejdet på baggrund af de regionale infektionshygiejniske retningslinjer, retningslinje ”fleksible bronkoskoper (8.11.1)” samt de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper (www.ssi.dk).

Referencer

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper www.ssi.dk

PRI dokumenterne:

Fleksible bronkoskoper (8.11.1).

Depot for steriliserbart medicinsk udstyr (8.1.4).

Fleksible endoskoper, ekstraordinær procedure/nødprocedure (8.11.9).