Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter der får foretaget fedttransplantation (WAL) på Plastikkirurgisk Afsnit (dagskirurgi)
 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af patienten på Plastikkirurgisk Dagsafsnit.
 

Beskrivelse

WAL anvendes hovedsageligt i forbindelse med rekonstruktion af brystet, for at skabe volumen og derved undgå fremmedlegeme/protese. Det er nødvendigt med flere transplantationer, for at opnå den ønskede mængde og et tilfredsstillende resultat. Ca. 50-70 % af fedttransplantatet afstødes. For at bevare mest mulig vitalitet, transplanteres der lidt fedt af gangen.

Fedttransplantation kan også bruges til at udfylde ujævnheder, asymmetri i ansigtet, medfødte eller pådraget ved kirurgi eller traume.

Ligeledes kan metoden anvendes til at forbedre hudkvaliteten efter stråleterapi.

 

Forundersøgelse i ambulatoriet

I forhold til at anvende WAL som brystrekonstruktion, tilbydes to ambulante samtaler omkring operationen, inden patienten indstilles til operation. Dette er for at give patienten mulighed for betænkningstid, da der ofte er alternativer til en rekonstruktion. Patienten får ved 1. ambulante samtale dybdegående mundtlig og skriftlig information, så patienten har bedste forudsætninger for at træffe et valg.

Lægen informerer om indgrebet, risici og der forventningsafstemmes imellem kirurg og patient.

Opskrives patienten til operation, informerer lægen om ventetid, sygemelding samt forløb på Dagskirurgisk Afsnit.

Der er krav om rygestop (6 uger inden/efter operation).

Sygeplejersken er ligeledes opmærksom på det psykosociale aspekt, her tænkes især på patientens body image.

 

Klargøring til operation

Journaloptagelse og samtale med plastikkirurgisk læge.

Recepter og FMK status/ajourføring.

Narkosetilsyn.

Indlæggelsessamtale dokumenteres i Clinical Suite.

Pt. informeres om at købe T. Panodil 500 mg og T. Ipren 200 mg til behandling af postoperative smerter.

Informeres ligeledes om at anskaffe sig kompression til at anvende på donorstederne, som regel kompressionstrusser el. lign.

Der MRSA screenes.

Opfølgning af den ambulante samtale samt eventuelt udlevering af informationsfolder.

Der spørges til rygeophør og vægtreduktion.

Der tages BT, puls og måles højde og vægt, som noteres på narkoseskemaet.

Eventuel blodprøvetagning, EKG og rtg, sygeplejersken som klargøre patient, bestiller ordinerede prøver.

 

Præoperativt

Sygeplejersken som modtager patienten om morgenen til indlæggelse, identificerer patienten med

armbånd og sikrer at patienten har været i bad og er fastende.

Raseres forsigtigt i operationsområde

Der sørges for at patient har operationstøj i passende størrelse.

Præmedicin gives og dokumenteres på præseddel. Hvis patient er nr. 1 på OP-programmet og skal have GIK drop, blandes dette og medsendes patient på OP.

Lægen tegner på patienten inden OP.

Pt. hentes af portør, og der foretages patientidentifikation inden patient køres af sted til OP.

 

Under operation

Fedtet høstes ved at indføre en lang stump kanyle som er tilkoblet et vacuum. Kanylen skubbes frem og tilbage, for at frigør fedtcellerne og suge dem ud i en beholder.

Det høstede fedt centrifugeres, således at man udskiller de levende fedtceller til transplantationen. Fedtcellerne indføres herefter i behandlingsområderne via en tynd kanyle. Det er en forudsætning for cellernes overlevelse, at de lægger jævnt under huden, derved kan de optage mest muligt ilt og næring fra det omgivende væv. I

indstiksstederne fra kanyle sutureres med et par sting samt steristrips over.

Der bliver lagt folie eller vat over fedttransplantatet, for at holde området varmt og derved optimere en god blodforsyning.

Der påsættes kompression på donorsted, som er typisk mave/lår.

 

Postoperativt

Sygeplejersker på OP, Opvågning eller sengeafsnit er opmærksom på at der ikke er tryk på fedttransplantatet.

Ved retur til Plastikkirurgisk Sengeafsnit smertescores patient, og derefter ved aktuelle smerter. Der smertescores før der gives analgetika og ca. ½ time efter.

Indgrebet er ikke forbundet med stærke smerter. Ofte er det i området hvor fedtet er høstet fra, der kan være ubehag.

Forbindinger kontrolleres for gennemsivning.

Der kan optræde misfarvning, hævelse og føleforstyrrelser, der hvor fedtet er høstet fra. Dette svinder inden for ca. 2 uger.

 

Udskrivelse

Patienten får inden udskrivelsen repeteret forholdsregler.

Det er vigtigt, at patienten stadig holder fedttransplantatet varmt, evt. med anvendelse af undertrøje, der ikke sidder stramt.

Patienten skal gå med kompression døgnet rundt i 3 uger på området hvor fedtet er høstet.

Pt. informeres omkring behandling af evt. kvalme/smerte.

Hvis der er ordineret fast medicin i FMK eks. antibioktika , skal et ajourført FMK udprintes og udleveres til patient.

Ved manglende vandladning inden udskrivelse, informeres patient om at drikke godt og kontakte vagtlæge, hvis der ikke har været vandladning inden midnat på operationsdagen.

Der udleveres pjecen ”Nyttig viden efter operation”, hvor overstående er skrevet.

Brusebad efter 24 timer. Karbad samt svømmehal frarådes indtil cikatrice/transplantat er total ophelet.

De første 4 uger efter operation skal hård fysisk aktivitet undlades.

Det udleveres tid til sutur sep. efter 10-12 dage, i vores ambulatorium, samt til klinisk kontrol ved operatør ca. 3 måneder efter operation. Ved den kliniske kontrol afgøres der om der er behov for ny operation eller patienten afsluttes.

 

Overflytning

Hvis det skønnes at patienten ikke kan udskrives til hjemmet inden kl. 18, skal patienten indlægges på Plastikkirurgisk sengeafsnit.

Indikationen for indlæggelsen skal være dokumenteret i journal af Plastikkirurgisk læge.

Indikation kan være:

  • • Påvirket patient med TOKS-værdi på 3 eller 4.

  • • Blødning.

  • • Smerteproblematikker.

Kvalme, forventelige smerter der kan behandles, eller utryg patient, er ikke tilstrækkelig indikation for indlæggelse efter kl. 18. 00.