Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Panaritium og ergoterapi

 

Beskrivelse

Et panaritium er en infektion efter eksempelvis et fremmedlegeme eller et bid. Den udløsende faktor kan også være ukendt. Traumet er oftest sket flere dage, før patienten søger læge.

 

Et panaritium opdeles i ossøst, subkutant, tendinøst eller artikulært. Inddelingen har indflydelse på interventionen, og det er vigtigt at terapeuten er opmærksom på, hvilken type der er tale om, så træningen kan tilrettelægges herefter.

 

Ved operation renses der op og der ilægges eventuelt et dræn til skylning med saltvand. Arme/OE immobiliseres og fingeren/fingrene eleveres indtil infektionen er i ro. Der behandles med antibiotika.

 

Patienten kan henvises til ergoterapeutisk behandling under indlæggelsen og fortsætte ambulant. Oftest ses de dog først af ergoterapeuten efter udskrivelsen. Ergoterapeuten orienterer sig i journalen. Årsagen til og lokalisationen af infektionen søges belyst. Der undersøges, om der er specifikke hensyn eller restriktioner. Ved tendinøse infektioner skal der altid være opmærksomhed på, at der kan ske seneruptur. Skadens omfang og risiko for komplikationer vurderes. Der instrueres i øvelser for frie led. Dette ca. 2-3 gange dagligt. Ergoterapeuten følger op på det iværksatte og graduerer ved behov. Patienten instrueres i lejring af OE. Der må ikke laves venepumpeøvelser og aktive øvelser, før infektionen er under kontrol, da infektionen ikke skal spredes.

 

Ambulant ergoterapeutisk behandling opstartes, når infektionen er under kontrol. Det kan være nødvendigt at patienten kommer til behandling dagligt i starten, men af kortere varighed, da de har ondt. Patienten bør være smertedækket.

 

Med hensyn til sårpleje, tages der udgangspunkt i den bandage, patienten er fremmødt med. Løbende reduceres bandagen i takt med sårhelingen. Dette for, at give mulighed for størst mulig bevægelse.

Ved brug af specielle sårskifte produkter, er dette angivet i journalen.

Såret inspiceres hver gang, da der er risiko for opblussen af infektionen.

Ved mistanke om infektion, kontaktes kirurgisk ambulatorium straks med henblik på kontrol her.

 

Patientens fingre er oftest meget ødematøse og smertefulde. Patienten instrueres i lejring af OE samt venepumpeøvelser.

 

Der opvarmes i tempereret saltvand, hvis der er perforeret hud. Hvis huden er intakt, kan der bruges sæbevand, olie vand, gruskasse eller varmepakning. Er hånden meget ødematøs skal opvarmning overvejes.

 

Der undersøges for aktiv bevægelighed over de involverede led og dette føres i måleskema. I begyndelsen instrueres patienten i aktive, ubelastede bevægeøvelser. Der instrueres yderligere i aktivt led for led træning for at sikre seneglidning. Patienten skal så hyppigt, som muligt, helst hver time, flektere og ekstendere fingrene, så meget som smerterne tillader. Øvelserne udarbejdes skriftligt og udleveres til patienten.

 

Det kan være nødvendigt med passiv bevægelighedstræning. Ved tendinøst panaritium, konfereres det med lægen inden der opstartes passiv ekstension ved flekorseneinfektion og flexion ved ekstensonseneinfektion. Senere i forløbet, kan genoptræningen suppleres af CPM maskine og eventuelt knythåndsbandage.

 

Der udføres arvævsbehandling.

Der udføres og sensibilitetstræning.

 

Skinnebehandling kan iværksættes, hvis der skønnes behov herfor. Statiske skinner kan benyttes for at få ro, mens dynamiske skinner benyttes for at fremme bevægeligheden.

 

Ved behov iværksættes ADL aktiviteter. Aktivitetsproblematikkerne klarlægges og patienten instrueres i at inddrage hånden i rene og lettere ADL aktiviteter. Ved behov udlånes der hjælpemidler.

Patienten kan afsluttes, når et eller flere af nedenstående elementer er opfyldt:

  • • at patienten klarer de daglige aktiviteter uden væsentlige problemer, og patienten er velinstrueret i, hvorledes den fortsatte træning skal varetages og evner dette

  • • at patienten ikke længere profiterer af den ergoterapeutiske intervention

  • • at patienten fortsat har behov for ergoterapeutisk intervention, men at der ikke længere er behov for tværfagligt samarbejde med speciallæge. I dette tilfælde kan patienten overgå til kommunalt regi og der udfærdiges en almen genoptræningsplan.

Ved behov kan afslutningen foregå ved lægekontrol i ergoterapien.

 

Formål

· At sikre, at alle patienter får en ensartet og kvalitetssikret ergoterapeutisk intervention.

· At sikre, at patienten får de instruktioner og eventuelt skinner og hjælpemidler som er relevante i forbindelse med at have pådraget sig et panaritium.

· At sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk patient journal

GOP: Genoptrænings plan

 

Registrering

Hvis der foreligger en specialiseret genoptræningsplan

Zz0175y; specialiseret genoptræning

Skal følgende koder benyttes:

1.træningsbesøg:

AWG11: startkode på specialiseret ambulant genoptræning

ZZ5049; Ergoterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNR; Aktivitetstræning af fysisk funktion

De følgende træningsbesøg:

BLNR; Aktivitetstræning af fysisk funktion

Afsluttende træningsbesøg:

ZZ5049; Ergoterapeutisk vurdering eller undersøgelse

BLNR; Aktivitetstræning af fysisk funktion

AWX21; Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning.

 

Referencer

Rehabilitation of the hand: C.B. Wynn Parry. Fouth edition

Dekkers, Merete: ergoterapeutisk undersøgelse, 2. udgave, 1. oplag, 2008

Håndens rehabilitering: Kersten Runnquist, Regnhild Cederlund og Christer Sollerman, volym 2