Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk indikation for ernæringstilskud til nyfødte

 

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Referencer

Formål

Instruks vedrørende indikation for ernæringstilskud til nyfødte børn

 

Definition af begreber

Regionshospital Nordjylland Thisted modtager, som udgangspunkt, børn med en fødselsvægt > 2000 g og gestationsalder på ≥ 35 + 0 uger.

 

Beskrivelse

Børn med risikofaktor for hypoglykæmi

 • • Præmature (GA < 37 + 0 uger)

 • • Light for date

 • • Dysmature (inkl. postmature)

 • • Asfyksi (NS pH ≤ 7.0 og/eller APGAR 5 efter 1 minut eller ≤ 7 efter 5 minutter)

 • • Inficerede/febrile børn

 

Dehydrerede børn

 • • Raske, mature børn efter ukompliceret fødsel, som evt. er venrikelsuget, eller hvor moderens mælkeproduktion er forsinket.

 

Symptomerne er:

 • • Træt, stille barn – apatisk barn

 • • Ingen vandladning i 1.-2. levedøgn eller små, sjældne vandladninger

 • • Sen overgangsafføring (ammeafføring)

 • • Tørstefeber

 • • Indfaldne fontaneller

 • • Meget skrigende barn med fare for førnævnte symptomer

 

Børn i lysbehandling

 • • Børn i lysbehandling kan have behov for ernæringstilskud: se instruks: Icterus

 • • Lysbehandling er dog som udgangspunkt ikke en indikation for at give ekstra tilskud, hvis moderen har mælk, barnet sutter effektivt og fødselsvægten er over 2500 gram.

 

Behandling

 • • Barnets almentilstand vurderes (sitren, slaphed, cyanose, kramper, apnø)

 • • Indikation for tilskud vurderes

 • • Væskebehov i henhold til instruksen for hypoglykæmi

 • • Blodsukker kontrol, hvis der er mistanke om hypoglykæmi

 • • Tilskud gives i form af udmalket modermælk/Althera

 • • Forældrene støttes og vejledes

 • • Barnet holdes i varme og rolige omgivelser

 

Administration af tilskud

Modermælk er altid det bedste

 • • Så vidt muligt dier barnet hos mor + evt. tilskud

 • • Barnet observeres tæt

 • • Mors udmalkede mælk eller Althera gives på Lactaid, medicinbæger eller, hvis barnet er sløvt, på sonde eller flaske.

 

Dokumentation

 • • Indikation for tilskud skal altid dokumenteres i CCS.

 • • Ernæringstilskud registreres detaljeret med mængde og klokkeslæt i CCS – opret ’Væskebalance’ som intervention.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen (2018): Amning- en håndbog for sundhedspersonale. 4. udgave, 1. oplag. Komiteen for sundhedsoplysninger.