Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue B

 

 

Modalitet

Siemens Multitom Rax med DR-system. Multidirektionel universalleje, loftrør og detektorplade der samtidig fungerer som bucky og thoraxstativ.

Undersøgelsestyper

Alle former for knogle- og thoraxundersøgelser. Stående, siddende og liggende optagelser på såvel børn som voksne.

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

  2. 2. Samlet 2 ugers oplæring på stuen af superbruger eller andet erfarent personale.

  3. 3. Have kendskab til projektionshåndbogen

  4. 4. Gennemgang af stuens apparatur, de applikerede undersøgelser samt stuens indretning.

  5. 5. Gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

  6. 6. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  7. 7. Instruktion i PRI, hjertestopbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen og hygiejnemappen.

  8. 8. Instruktion i RIS/PACS.

 

Dokumentation

Udannelsesplaner og fortegnelse over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares i kompetence databasen

 

Kan tænde/slukke. Skal genstartes hver morgen hvis det ikke har været slukket i vagten

 

Kendskab til lille genstart, når apparaturet ”fryser”

 

Ved hvor den store afbryder sidder i teknikrummet

 

Redigering og markering af billeder

 

Kopier og gensende billeder med nye redigering/markering

 

Manuel indskrivning af patienter

 

Tilføje undersøgelser på igangværende/afsluttede patienter

 

Slette billeder og ”unmark” billeder som ikke skal i Pacs

 

Genfinde slettede billeder

 

Kendskab til protokoller og deres placering i rummet

 

Kendskab til børneprotokoller og Totalskelet

 

Kendskab til ændring af eksponering ved ”stor” og ”lille” patient

 

Kendskab til ”DI” værdi

 

Kan ”kalde på” henholdvis detektor og rør ved undersøgelser

 

Kender til vinkling mellem rør og detektor ved optagelser i seng

 

Anvendelse af lille detektor

 

Kender til mulighed for siddende thorax på sengekant

 

Ved hvor der findes iltflasker

 

Ved hvor der findes hjertestarter

 

Ved hvor der findes isolationsudstyr, samt procedurer derom

 

Ved hvor der findes gulvlift og sejl

 

Kender til procedurer vedr. ”gul flag”

 

Kender procedurer ved dårlig elektiv patient

 

Kendskab til hvilke undersøgelser vi selv må visitere

 

Strålebeskyttelse på stuen

 

Ilt og sug, blodtryksmåler

 

Temperaturaflæsning på stuen

 

Kender linnedvognen

 

Kendskab til bestilling af hjemtransport til patient i dagtid og vagt

 

Kender nummer til rengøring i dagtid og vagt

 

Nummer til hjertestop

 

Oplæring i visitering af akutte konventionelle henvisninger og udvalgte CT henvisninger jf. Visitation - Visitationsregler for radiografer og sekretærer på Radiologisk afdeling afsnit Nord og Syd

 

CT – Radiografvisitation af akutte undersøgelser jf. CT – Radiografvisitation af akutte undersøgelser