Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue B

 

 

Modalitet

Siemens Axiom Aristos FX med DR-system. Multidirektionel universalleje, loftrør og detektorplade der samtidig fungerer som bucky og thoraxstativ.

Undersøgelsestyper

Alle former for knogle- og thoraxundersøgelser. Stående, siddende og liggende optagelser på såvel børn som voksne.

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

  2. 2. Samlet 2 ugers oplæring på stuen af superbruger eller andet erfarent personale.

  3. 3. Have kendskab til projektionshåndbogen

  4. 4. Gennemgang af stuens apparatur, de applikerede undersøgelser samt stuens indretning.

  5. 5. Gennemgang af patienthåndtering på stuen: modtagelse, lejring og information.

  6. 6. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  7. 7. Instruktion i Klinisk Vejledningssystem, hjertestopbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen og hygiejnemappen.

  8. 8. Instruktion i RIS/PACS.

 

Dokumentation

Udannelsesplaner og fortegnelse over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares i kompetence databasen