Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning til intensivafsnit

Beskrivelse

Patienter der fremstår ABC ustabile, tilses i akutmodtagelsen af anæstesilæge med henblik på vurdering af behov for monitorering, behandling og pleje i intensiv regi.

På stuen vil der ofte befinde sig

 • • 1 – 2 sygeplejerske(r) fra akutmodtagelsen,

 • • 1 anæstesisygeplejerske (kode 560)

 • • 1 forvagt fra kirurgisk eller medicinsk afsnit

 • • 1 akutlæge/TBV (kode 150)

 • • 1 anæstesilæge (kode 542 eller tlf: 61950)

Vurderes patienten til at være intensiv krævende, fordeler opgaver omkring overflytning som følgende:

 

Kirurgisk/medicinsk læge

Den kirurgiske eller medicinske forvagt har ansvaret for at finde en stamafdeling og diktere journalen og informere patient og pårørende om den videre behandling. Dette kan evt. gøres sammen med anæstesilægen.

Det er den behandlende læge, der følger patienten til intensivafdelingen, medmindre andet aftales.

 

Sygeplejerske i akutmodtagelsen

 • • Sygeplejersken i akutmodtagelsen dokumenterer sin pleje og behandling i EPJ. Dette er minimum: triage og akut sygeplejestatus, sygeplejeanamnese, patientidentifikation og social og arbejdsevne.

 • • Den ordinerede medicin, som sygeplejersken i akutmodtagelsen giver, dokumenteres i Medicin.

 • • Sygeplejersken har kontakten med de pårørende, enten på stuen eller i samtalerummet. Sygeplejersken inddrager de pårørende med udgangspunkt i Etisk kodeks. Sygeplejersken yder omsorg for pårørende Pårørende til kritisk syge i akutmodtagelsen

 • • Sygeplejersken bestiller fremskyndet/haste portør i portørmodulet når patienten er klar til at blive flyttet på intensivafdelingen

 • • Alle relevante papirer om patienten, følger denne

 

Anæstesi læge/sygeplejerske

 • • Det er anæstesilægens ansvar at finde en plads på en intensiv afdeling

 • • Anæstesisygeplejersken dokumenterer vitale parametre og medicin på anæstesiskemaet

 • • Anæstesisygeplejersken og/eller anæstesilægen følger patienten til intensiv afdeling, og giver mundtlig rapport til intensiv/opvågningspersonalet

 • • Hvis der er ventetid på at få frigivet en plads på intensiv er det anæstesisygeplejersken og -lægen der er ansvarlig for pleje og behandling af patienten på stuen i Akutmodtagelsen.

 

Formål

At sikre en vellykket overgang mellem interne afsnit.

At relevant information videregives.

At patienten og pårørende oplever kontinuitet af behandling, pleje og udredning.

Referencer

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland