Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning til intensivafsnit

Beskrivelse

Patienter der fremstår ABC ustabile, tilses i akutmodtagelsen af anæstesilæge med henblik på vurdering af behov for monitorering, behandling og pleje i intensiv regi.

På stuen vil der ofte befinde sig

 • • 1 – 2 sygeplejerske(r) fra akutmodtagelsen

 • • 1 anæstesisygeplejerske (kode 560)

 • • 1 forvagt fra kirurgisk eller medicinsk afsnit

 • • 1 akutlæge/TBV (kode 150)

 • • 1 anæstesilæge (kode 542 eller telefon 61950)

Vurderes patienten til at være intensiv krævende, fordeler opgaver omkring overflytning efter nedenstående.

 

Kirurgisk/medicinsk læge

Den kirurgiske eller medicinske forvagt har ansvaret for at finde en stamafdeling, og diktere journalen og informere patient og pårørende om den videre behandling. Dette kan eventuelt gøres sammen med anæstesilægen.

Det er den behandlende læge, der skal følge patienten til intensivafdelingen, medmindre andet aftales.

 

Sygeplejerske i akutmodtagelsen

 • • Sygeplejersken i akutmodtagelsen dokumenterer triage, kontaktårsag, identifikation og pårørende, akut sygeplejestatus og eventuelt yderligere sygeplejestatus i Clinical Suite Sygeplejedokumentation i Clinical Suite

 • • Den ordinerede medicin, som sygeplejersken i akutmodtagelsen giver, dokumenteres i Columna

 • • Sygeplejersken har kontakten med de pårørende, enten på stuen eller i samtalerummet

 • • Sygeplejersken inddrager de pårørende med udgangspunkt i Etisk kodeks. Sygeplejersken yder omsorg for pårørende Pårørende til kritisk syge i akutmodtagelsen

 • • Sygeplejersken bestiller portør i Columna opgavesystemet, når patienten er klar til at blive flyttet på intensivafdelingen

 • • Alle relevante papirer om patienten, følger denne

 • • Når patienten forlader Akutmodtagelsen kontakter sygeplejersken sekretær med henblik på at få patienten flyttet elektronisk, og flytter patienten på C-view til intensiv afsnittet

 

Anæstesilæge/-sygeplejerske

 • • Det er anæstesilægens ansvar at finde en plads på en intensiv afdeling

 • • Anæstesisygeplejersken dokumenterer vitale parametre og medicin på anæstesiskemaet

 • • Anæstesisygeplejersken og/eller anæstesilægen følger patienten til intensiv afdeling, og giver mundtlig rapport til intensiv/opvågningspersonalet

 • • Hvis der er ventetid på at få frigivet en plads på intensiv, er det anæstesisygeplejersken og –lægen, der er ansvarlig for plejen af patienten på stuen i Akutmodtagelsen.

 

Formål

At sikre en vellykket overgang mellem interne afsnit

At relevant information videregives

At patienten og pårørende oplever kontinuitet af behandling, pleje og udredning

 

Referencer

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland