Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning til intensivafsnit

Beskrivelse

Patienter der fremstår ABC ustabile, tilses i akutmodtagelsen af anæstesilæge med henblik på vurdering af behov for monitorering, behandling og pleje i intensiv regi.

På stuen vil der ofte befinde sig

 • • 1 sygeplejerske fra akutmodtagelsen,

 • • 1 anæstesisygeplejerske (kode 560)

 • • 1 forvagt fra kirurgisk eller medicinsk afsnit

 • • 1 akutlæge/TBV (kode 150)

 • • 1 anæstesilæge (kode 542 eller tlf: 61950)

Vurderes patienten til at være intensiv krævende, fordeler opgaver omkring overflytning som følgende:

 

Kirurgisk/medicinsk læge

Den kirurgiske eller medicinske forvagt har ansvaret for at finde en stamafdeling og diktere journalen.

Den medicinske eller kirurgiske forvagt informerer patienten og de pårørende omkring den videre behandling. Dette kan evt. gøres sammen med anæstesilægen.

Det er den behandlende læge, der skal følge patienten til intensivafdelingen, medmindre andet aftales.

 

Sygeplejerske i akutmodtagelsen

 • • Sygeplejersken i akutmodtagelsen dokumenterer triage, kontaktårsag, identifikation og pårørende, akut sygeplejestatus og evt. yderligere sygeplejestatus i Clinical Suite

 • • Den ordinerede medicin, som sygeplejersken i akutmodtagelsen giver, dokumenteres i Opus.

 • • Sygeplejersken har kontakten med de pårørende, enten på stuen eller i samtalerummet

 • • Sygeplejersken inddrager de pårørende med udgangspunkt i Etisk kodeks

 • • Det er sygeplejersken i akutmodtagelse, som bestiller portør i portørmodulet, når patienten er klar til at blive flyttet på intensivafdelingen

 • • Alle relevante papirer ang. patienten, følger denne

 • • Sygeplejersken yder omsorg for pårørende Pårørende til kritisk syge i akutmodtagelsen

 • • Når patienten forlader afsnittet kontakter sygeplejersken akutmodtagelsens sekretær mhp. at få patienten flyttet elektronisk.

 

Anæstesi læge/sygeplejerske

 • • Det er anæstesilægens ansvar at finde en plads på en intensiv afdeling

 • • Anæstesisygeplejersken dokumenterer vitale parametre og medicin på anæstesiskemaet

 • • Anæstesisygeplejersken og/eller anæstesilægen følger patienten til intensiv afdeling, og giver mundtlig rapport til intensiv/opvågningspersonalet

 • • Hvis der er ventetid på at få frigivet en plads på intensiv er det anæstesisygeplejersken og -lægen der er ansvarlig for plejen af patienten på stuen i akutmodtagelsen.

 

Formål

At sikre en vellykket overgang mellem interne afsnit.

At relevant information videregives.

At patienten og pårørende oplever kontinuitet af behandling, pleje og udredning.

Referencer

Information ved overflytning mellem afsnit og sygehuse

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland