Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af husholdningsaffald – Klinik Psykiatri Nord

Beskrivelse

  • • På hvert enkelt afsnit forefindes der en ’skårkasse’. Denne bruges til indsamling og opbevaring af diverse typer affald i hverdagen: Herunder glas, aviser, blade, elpærer. Lysstofrør og så videre.

  • • Afsnittets skårkasse afhentes 1 gang ugentligt af intern post/portører. Denne køres til depotet, hvor der efterfølgende sker en kildesortering.

  • • Medicinrester opbevares i mærkede beholdere/flasker kun til dette formål. Fyldte beholdere afleveres i grå plastkasser hos Klinikledelsen, hvorfra de bliver afhentet af chauffør fra apoteket.

  • • Der forefindes affaldscontainerne til plast, glas, batterier, brændbart, beton, jern mm.

  • • Der forefindes 1-2 affaldscontainerne på hvert sengeafsnit til almindelig husholdningsaffald og disse tømmes 1-2 gange ugentligt af kommunal renovation.

  • • Det bestræbes at der på sigt vil blive etableret kildesortering af alt affald direkte på sengeafsnittene, men dette er for nuværende ikke muligt, da de fysiske rammer ikke er til dette.

 

Formål

Instruksen informerer om korrekt håndtering af husholdningsaffald.

Der forefindes flere typer affald på diverse afsnit og disse bliver behandlet på følgende måder