Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinsk tilsyn, Aalborg UH, Thisted

 

Beskrivelse

Medicinsk tilsyn

Medicinsk tilsyn foretages på indlagte patienter på andet klinisk afsnit end medicinsk.

Problemstillingen vil typisk omfatte akut medicinsk tilstand, mens præoperative vurderinger og anden co-medicinsk lidelse henvises til vurdering/behandling ved egen læge eller i Medicinsk Ambulatorium, med mindre det drejer sig om præoperativ vurdering hos patient med lidelser, som ikke kan afvente ambulant vurdering/vurdering ved egen læge.

Tilsynsnotater efter medicinsk tilsyn skrives af medicinske sekretærer (fordelt efter CPR nummer).


Forudsætninger:
 • • Problemstillingen skal være veldefineret.

 • • Problemet skal være søgt løst inden for eget speciale inden der søges assistance hos de medicinske læger.

 • • Der skal foreligge komplet opdateret journal.

 • • Der skal foreligge relevante/nødvendige observationer, prøvesvar, EKG samt røntgenoptagelser. Behov for supplerende undersøgelser kan evt. afklares med tilsynsgående læge inden tilsynet foretages.

 • • Der skal være mulighed for relevant sygeplejefaglig assistance under tilsynet.


Fremgangsmåde:

 • • Ved “ikke akutte” tilsyn, udarbejdes der en henvisning

 • • Ved akut behov for tilsyn tager rekvirerende læge telefonisk/direkte kontakt til medicinsk bagvagt, kode 50755. Sædvanligvis bør det være bagvagt/speciallæge på rekvirerende afsnit, der vurderer, om der er behov for medicinsk tilsyn. Ved patienter i Akutmodtagelsen med oplagte medicinske problemstillinger som f.eks. AMI-mistanke, lungeødem, astma, anafylaktisk reaktion kan kirurgisk forvagt kontakte medicinsk bagvagt, som efterfølgende tager stilling til, om problemet kan løses telefonisk/tilsyn ved bagvagt/tilsyn ved forvagt. I tvivlstilfælde skal problemstillingen primært afklares med kirurgisk bagvagt i dagstiden, inden kontakt til medicinsk bagvagt.

 • • Medicinsk bagvagt kan enten selv foretage tilsynet eller uddelegere dette til andre af klinikkens speciallæger/læger.

 • • Tilsynsrekvisitioner, der modtages inden kl. 13.00 på hverdage, vil oftest blive udført samme dag, mens tilsynsrekvisitioner, der modtages efter kl. 13.00, først kan forventes at blive udført næste dag. I weekend og på helligdage dog først næste hverdag.

 • • Tilsynsgående læge vil ved akutte tilsyn konferere sin vurdering og ordinationer med rekvirerende læge. Der udarbejdes skriftligt tilsynsnotat.

 • • Ved ikke akutte tilsyn udarbejdes/dikteres skriftligt tilsynsnotat.

 • • Evt. ordinationer videregives til relevant sygeplejepersonale i afsnittet både skriftligt og mundtligt.

Definition af begreber

Medicinsk tilsyn: en medicinsk vurdering af en afgrænset medicinsk problemstilling hos en patient indlagt i et andet klinisk afsnit.

Formål

At der er klare arbejdsgange omkring rekvisition af medicinsk tilsyn.