Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Ultralyd - Aorta abdominalis

 

 

Elektiv undersøgelse

 

Akut undersøgelse

  • • Ruptur: Akut UL

  • • Dissektion: CT thorax og abdomen

 

Indikation

Elektiv undersøgelse: Oftest kontrol af tilfældigt fundet aneurisme (ved CT, UL eller angiografi).

 

Akut undersøgelse:

Ofte dårlig patient, hvorfor CT-skanning tager for meget tid, evt. kontrastinjektion kan forværre patientens tilstand.

TRYK IKKE FOR HÅRDT under undersøgelsen

 

Forberedelse

 

Faste i 6 timer.

 

Udførelse

Elektiv undersøgelse: Aorta abdominalis bredeste sted opsøges. Der udmåles AP- og tværdiameter.

Afstanden fra arteria mesenterica superior til aneurismets begyndelse angives (karkirurgerne er egentlig interesserede i afstanden fra nyrearterierne, men disse er svære at se og afgår tæt på afgangen af arteria mesenterica superior.

Bækkenkarrene og arteria femoralis communis skannes mhp. yderligere aneurismedannelse. Ved positive fund angives placering, længde og tværdiameter på skemaet.

Det kan være en fordel af supplere med farvedoppler.

Begge nyrers længde og parenkymbredde angives.

 

Akut undersøgelse: Aneurismet findes – ved dårligt indblik i midtabdomen skan da i venstre flanke.

AP- og tværdiameter udmåles.

Ruptur ses som smal ekkofattig zone omkring aneurismet og/eller elevation og kaudal dislokation af venstre nyre, da aneurismet oftest rumperer ud på venstre side i retroperitoneum.

Frisk blødning er ekkorig og kan sjældent skelnes fra omgivelserne.

Hvis ruptur ikke kan ses, tjek da højre side af aneurismet/højre nyres placering! I enkelte tilfælde rumperer aneurismet på højre side.

 

Om muligt udmåles afstanden fra arteria mesenterica superior til aneurismet. Aneurismet vil oftest have en diameter på over 7 cm før det rumperer.

Normalværdier/

patologi

Aortadiameter 2-3 cm forenelig med ektasi, over 3 cm da aneurisme.

6-7 cm i diameter er operationsindikation, dog afhængig af patientens kliniske tilstand og konkurrerende lidelser.