Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skulderdystoci


Definition:
Skuldrene fanges bag symfysen, efter at caput er født.
Skyldes for stort skulderomfang eller ufuldstændig rotation.

Ses ved fødsler af børn med både lille og stor fostervægt.
Kvinder med diabetes har særlig risiko, ligesom risikoen øges ved fostervægt over 4000 og
4500 gram.

Sørg for gode veer i presseperioden, evt. med stimulation med Syntocinon-drop.
Ved erkendt skulderdystoci: Sluk for S-drop, kvinden skal ikke presse.

Fødestilling med største diameter i bækkenudgangen kan også anvendes for at mindske risiko for skulderdystoci f.eks. knæ-albueleje, alle 4, stående. Vil forudsætte, at kvinden er så mobil, at hun hurtigt kan vende sig til rygleje om nødvendigt.

Advarselstegn

1.

Forlænget 2. stadie.

2.

Instrumentel forløsning.

3.

”Headbubbing”: Caput kommer til gennemskæringen, men glider op igen efter hver ve.

4.

Turtlesign: Caput fødes, men trækker sig tilbage mod perineum.Diagnose

1.

Hagen svær at forløse.

2.

Manglende rotation af caput efter caputs fødsel.Behandling

1.

Kvinden lejres i rygleje, således at sædet er frit af madrassen.

2.

Kald hjælp: Afdelingsjordemoder, fødegangsvagt, pædiatrisk forvagt, narkose.

3.

Ved erkendt skulderdystoci: Kvinden skal ikke presse. Sluk for evt. Syntocinon-drop.

4

Episiotomi overvejes evt. først efter McRoberts og suprapubisk tryk er forsøgt.
Formålet med episiotomi er at få plads til egne hænder, hvis skuldrene skal roteres eller bageste arm skal nedledes.
Det er kun muligt at få hænder ind bagtil i introitus.

5.

Håndgreb til skuldrenes forløsning: Princippet er at øge bækkenudgangsdiameteren eller mindske skulderomfanget.
VIGTIGT: Hvis man mærker en bevægelse i skuldrene, så prøv at forløse på vanlig vis ved at trække ned for forreste skulder.
Hvis der ikke er effekt efter 30-60 sek., gå videre til næste håndgreb/manøvre.

 

a.

McRoberts manøvre:
Moderens ben flekteres kraftigt i hofteleddene, således at femora presses op mod abdomens og thorax forflade. Der kræves 2 assistenter, en til hvert ben.
Der kan suppleres med de øvrige metoder, f.eks. suprapubisk tryk, forsøg på rotation og evt. forløsning af bageste arm.

 

b.

Suprapubisk tryk:
Kvinden stadig i McRoberts lejring. Med håndroden eller hjertemassage-greb presses konstant eller med rokkende bevægelser skråt fra siden lige over symfysen bag på barnets skulder. Herved reduceres fosterets skulderdiameter og skulderen skubbes fri. Træk moderat nedad på caput samtidig.

 

 

I mindst 90 % af tilfældene forløses skuldre ved McRoberts og suprapubisk tryk.

 

c.

Skruemanøvre:
Skub evt. barnet lidt op i fødselsvejen ved at trykke på skuldrene.
Indfør hånd og roter ryggen. Indfør 2 fingre eller hånden på barnets rygside. Pres på øverste skulderblad og drej fosterets skuldre til skrådiameter.
Indfør evt. den anden hånds 2 fingre på barnets thoraxside og pres samtidig i samme retning på nederste skulder.
Ved manglende effekt:
Indfør 2 fingre på bageste skulder bagfra (på scapula) og drej i modsat retning end beskrevet oven for.
Det kan være en fordel at lejre kvinden som til McRoberts manøvre.

 

d.

Nedledning af bageste arm:
Før hånden op bagtil i vagina på barnets forside. Lad hånden følge bageste arm til albuen, så armen fejes ned over brystet, hvorved bageste arm og skulder forløses bagtil. Øverste skulder forløses herefter på vanlig vis eller ved rotation.

 

e.

Knæ-hånd leje (Gaskinmanøvre):
Kvinden drejes om på alle 4. Den bageste skulder er nu opad, og kan forsøges forløst.
Ved manglende effekt fortsæt med skruemanøvren og nedledning af bageste arm.

 

f.

Andre muligheder:
Ved skulderdystoci placeres kvinden i Walcherposition: Benene hænger ned fra fødelejet (øger anterior-posterior diameter i bækkenindgangen), samtidig suprapubisk tryk som holdes, mens kvinden placeres i McRoberts lejring og forløsning forsøges.
Er beskrevet som egnet, hvis der er tydelig turtlesign.

.

 

 

g.

Sidste udvej:
Brække klaviklerne.
Direkte pres kranialt på den midterste del af klaviklen.

 

6.

Zavanelli:
Cephalic replacement og sectio.

 

 

a.

Tokolyse: Tractocile.
Seponeres når barnet er født.

 

b.

Cephalic replacement:
Caput roteres til fuld ekstension i occipito anterior præsentation.
Med flad håndflade mod barnets caput presses fast og konstant opad, idet caput samtidig flekteres.
Man kan skubbe caput helt op i bækkenindgangen.
Det er nødvendigt at assistenten, ved vaginal eksploration, fastholder caput, således at det ikke glider ned igen.

c.

Akut sectio:
Skal ikke udføres, hvis navlesnoren er klippet.

7.

Generel anæstesi mhp. muskelrelaksation. Forsøge vaginal forløsning.

8.

Laparotomi med hysterotomi:
Generel anæstesi. Cervikal incision i uterus som til sectio. Skuldrene roteres.
Herefter vaginal fødsel. (Kun får tilfælde beskrevet).Memoteknik: helper

Help:

Kald hjælp.

E:

overvej episiotomi.

Legs up:

McRoberts (30-60 sek.).

Pressure:

Suprapubisk tryk (30-60 sek.).

Enter hand:

Roter skulderen (30-60 sek.).

Remove arm:

Nedledning af bageste arm.

Rotation (af mater):

Knæ-hånd leje.


Få hjælp til at notere tidspunkt og håndgreb.


Undgå

  • • 

Veer. Sluk for evt. Syntocinon-drop. Kvinden skal ikke presse.

  • • 

Fundustryk.

  • • 

Overdrevent tryk på caput.

  • • 

At dreje fosterets nakke.

  • • 

At bøje fosterets nakke.Risiko

1.

Føtale:

 

a.

Plexus brachialis læsion.

 

b.

Klavikelfraktur.

 

c.

Humerusfraktur.

 

d.

Asfyksi.

 

e.

Neonatal død.

2.

Maternelle:

 

a.

Vaginale læsioner.

 

b.

Sphincterruptur.

 

c.

Blødning fra læsioner.

 

d.

Atoni.

 

e.

Uterusruptur.