Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation akutte patienter, Neurologisk Afdeling

 

Definition af begreber

 

Akut:

Patienter med behov for vurdering indenfor samme døgn.

Neurologiske problemstillinger:

Symptomer og/eller objektive fund, som af henvisende instans vurderes langt overvejende at skyldes en primær neurologisk lidelse og som efter praksis og gældende aftaler bør behandles på Neurologisk Afdeling.

 

 

Bemærk: en lang række ikke-neurologiske lidelser og sygdomme har uspecifikke symptomer fra nervesystemet samtidig med deres grundlidelse, og som derfor ikke medfører behov for indlæggelse på Neurologisk Afdeling (f.eks. lipothymi, alkohol abstinens kramper, konfusion m.m.). Neurologisk visitator vil i disse situationer indgå i kollegial dialog med anden afdeling vedr. den optimale visitation af patienten.

 

Beskrivelse

Visitation til neurologisk afdeling sker altid ved kontakt til neurologisk visitator:

08-22 neurologisk bagvagt kode 88-390 / apopleksi og TCI dog kode 88-328

22-08 neurologisk forvagt kode 88-391.

 

Anmodning om tilsyn i Skadestuen dog hele døgnet ved kontakt til neurologisk forvagt.

 

Neurologisk visitator har kompetencen vedr. vurdering af behovet for indlæggelse på neurologisk sengeafdeling.

 

I udgangspunktet bør alle patienter i Region Nordjylland med akut indlæggelseskrævende, potentiel neurologisk problemstilling indlægges på Neurologisk sengeafdeling 106, da det er eneste neurologiske afdeling i RN.

 

En række forhold ved den konkrete patient kan medføre behov for at afvige herfra, bl.a.

  1. 1. om patienten er transportabel

  2. 2. om hensynet til andre samtidigt forekommende behandlingskrævende lidelser gør at indlæggelse skal ske på anden afdeling, suppleret af et neurologisk tilsyn.

  3. 3. overbelægning på neurologisk sengeafdeling 106 udover hvad der aht. brandsikkerheden er tilladeligt. I denne situation skal patienten anmodes indlagt på anden afdeling, primært ved kontakt til medicinsk visitator. Der gås da tilsyn på denne afdeling og overflytning til Neurologisk Afdeling sker snarest muligt, med mindre patienten inden da kan udskrives.

 

For- eller bagvagt tager kontakt il ansvarshavende sygeplejerske eller afdelingssygeplejersken i Neurologisk sengeafsnit, med overlevering af relevante patientdata, når det er besluttet at patienten skal indlægges.