Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Checkskema til ultralyd med kontrast

 

 • • Allergi:

 • • Alvorlig hjertelidelse:

 • • Hypertension:

 • • Lungesygsom:

 • • Graviditet/amning:

 

Pt. er informeret om senreaktioner (hovedpine og kvalme) og om at blive i forhallen i ½ time.

 

 • • 1.5 ml SonoVue blandet efter anvisning på indlægssedlen givet af:

 • • Venflon anlagt af:

 • • Pt. udspurgt af:

 

 

Instruktion til ultralydsundersøgelse med intravenøs kontrast

 

Instruktion

 

 • • Pt. udspørges i henhold til ovenstående checkskema, hvis ja noteres dette i RIS.

 • • Hvis pt. er gravid eller ammer, bør ultralydskontrasten ikke anvendes.

 • • Pt. skal oplyses om, at der i sjældne tilfælde kan forekomme bivirkninger i form af reaktioner på injektionsstedet, kvalme eller hovedpine. Hvis pt. oplever bivirkninger bedes vedkommende kontakte Billeddiagnostisk Afdeling med henblik på registrering af disse.

 • • Ultralydskontrast (navn, styrke og mængde) noteres i RIS.

 • • Pt. skal opholde sig på sygehuset ½ time efter kontrastindgift.

 • • Hvis patienten reagerer på kontrasten, skal plejepersonalet give en af afdelingens sekretærer besked om, at få registreret CAVE-oplysninger i EPJ. Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland

 • • Initialer noteres i RIS.