Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BAL - Bronko-Alveolær Lavage – almindelig og udvidet – prøvehåndtering og forsendelse

Formål

At beskrive fremgangsmåde ved prøvehåndtering og forsendelse af diagnostisk materiale ved såvel almindelig, som udvidet BAL.

Definition af begreber

BAL: BronkoAlveolær skyllevæske (Lavage) fra perifere bronkietræ og alveoler, til diagnostik af specifikke bakterier og virus.

Beskrivelse

Det er den ordinerende læge, som afgør om alle anviste prøver ved henholdsvis almindelig som udvidet BAL skal rekvireres.

Til de mikrobiologiske undersøgelser anbefales 2-5 ml prøvesekret pr. analyse og til et fuldt undersøgelsesprogram kræves minimum 20 ml.

Prøve tages fra med skylning med isoton. NaCl.

I specielle tilfælde (oftest ikke på intensiv) kan den opsugede natriumklorid skyllevæske "puljes" i en stor steril beholder. Klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA) vil da distribuere væsken til de rekvirerede mikrobiologiske undersøgelser/glas (én rekvisitionsseddel for hver undersøgelse).

Prøveblanketter

 • • Rekvisitionsskema til bronkoalveolær lavage

 • • Mikrobiologisk rekvisitionsseddel til NØDPROCEDURE, KMA, Aarhus Universitetshospital

 • • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling –KMA (elektronisk prøvebestilling via Clinical Suite)

 • • Statens Serum Institut – Bakterier nr. 1

 • • Statens Serum Institut – Svampe og parasitter

 • • Patologisk Institut – Aalborg Universitetshospital (elektronisk prøvebestilling via Clinical Suite)

Prøveblanketterne er lagt ind som bilag - bilagene er til orientering IKKE til print – anvend originale blanketter.

Udfyldelse af blanketter

 • • Ved elektronisk prøvebestilling via EPJ/Clinical Suite:

 • • Kontrollér, at du har valgt den rigtige patient, så navn og CPR samt afdelingskode er korrekt forudfyldt på den elektroniske rekvisition. Indtast anamneseoplysninger, og benyt funktionen ”Gentag rekvisition” til de næste bestillinger.

 • • Vælg ønsket undersøgelse fra favoritlisten eller den udvidede liste

 • • Print rekvisition

 • • Label med stregkode fra den udskrevne rekvisition sættes på prøveglasset. Herefter kastes rekvisitionen.

 • • Ved bestilling på papirark:

 • • Sikre at felterne rekvirent/svar modtager og telefonnummer er udfyld korrekt.

 • • Anfør dato og klokkeslæt. Evt. underskrift

 • • Labels med patientens navn og cpr-nummer påsættes alle prøveblanketter. Ved prøver til Statens Serum Institut (SSI) påsættes label med prøvenummer fra SSI-blanketten på prøveutensilier

Udfor felter i blanketter = obligatorisk at udfylde

 • • Ved prøver til Patologisk Institut (PI) påsættes labels med patientens navn og cpr-nummer på prøveutensilier. Ved elektronisk bestilling af patologi-prøver: sæt stregkode på prøveglas og indtast stregkodenummer i den elektroniske rekvisition.

 • • Prøver til Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, bestilles på rekvisitionsseddel til nødprocedure, da brugere udenfor Region Midt ikke har adgang til elektronisk prøvebestilling.

 

Prøveutensilier

 

2

1

Prøveutensilier til BAL.jpg

 

 

 

1. Trakealsekretsæt

2. WR-glas, evt beskyttelseshylster (når der
sendes ud af huset)

3. Podepind med dyrkningsmedie, type UTM

Almindelig BAL

Udfyld rekvisitionsskema, og ud fra skemaet tages samlet type og antal utensilier med på stuen.

 

Prøvetype

Prøveutensilie

Forsendelsestype

 

1. BAL – dyrkning og resistens

Nedre luftveje (Dyrkning + Mikroskopi):

 • • Bronko-alveolær lavage (BAL)

 

Blanket fra KMA

BAL dyrkning.bmp

1 trakealsekret sæt eller WR-glas

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

 

2 Skimmelsvampe

Indikation

 • • Dyrkes for skimmelsvampe

 • • Nedre luftveje

 

Blanket fra KMA

BAL skimmelsvampe.bmp

1 WR-glas

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

 

3 Pneumoniudredning BAL

Påvisning af mikroorganismer med PCR eller antigenbestemmelse:

 • • Atypisk pneumoni (L.pn, M.Pn, Chl.pn, Clh.pst)

 • • Nedre luftvejssekret

 

Blanket fra KMA

 

Pneumoniudredning - BAL.bmp

1 WR-glas

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Influenza A + B – BAL

Påvisning af mikroorganismer med PCR eller antigenbestemmelse

 • • Influenzavirus type A og type B

 • • Ekspektorat/svælgpodning

 

Blanket fra KMA

Vælg enten prøvetype Influenza A+B-BAL eller Influenza A+B

 

Svælg

Billede 62

 

ELLER

 

 

Influenza A+B SVÆLG.bmp

Intuberet patient: Anvend trakealsekret sæt/

WR-glas

 

Ved ikke intuberet patient:

Anvend podepind med dyrkningsmedie type UTM

 

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

Udvidet BAL

Prøvetype

Prøveutensilie

Forsendelsestype

1 BAL – dyrkning og resistens

Nedre luftveje (Dyrkning og Mikroskopi):

 • • Bronko-alveolær lavage (BAL)

 

Blanket fra KMA

BAL dyrkning.bmp

 

1 trakealskret
sæt/WR-glas

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

2 Skimmelsvampe

Dyrkes for Skimmelsvamp

 • • Nedre luftveje (Dyrkning + Mikroskopi):

 

Blanket fra KMA

BAL skimmelsvampe.bmp

1 WR-glas

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

OBS! Dyrkning for gærsvampe er ikke længere standard i BAL, men kan bestilles fra SSI, blanket 11, undersøgelse 052.

3 Pneumoniudredning

Påvisning af mikroorganismer med PCR eller antigenbestemmelse:

 • • Atypisk pneumoni (L.pn, M.Pn, Chl.pn)

 • • Nedre luftvejssekret

 

Blanket fra KMA

Pneumoniudredning - BAL.bmp

 

4 Influenzavirus A+B

 • • Type A og B inklusive H1N1

 

Blanket fra KMA

Vælg enten prøvetype Influenza A+B-BAL eller Influenza A+B SVÆLG

 

Influenza A+B -BAL.bmp

 

ELLER

 

Influenza A+B SVÆLG.bmp

 

Intuberet patient: Der anvendes trakealsekretsæt/

WR-glas

Ved ikke intuberet patient: Anvend podepind med dyrkningsmedie type UTM

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

5 RSV og metapneumovirus

Kombinationsundersøgelse RS-virus og metapneumovirus DNA/RNA

 

Blanket fra KMA

RSV BAL.bmp

 

1 WR-glas

 

6 Pneumocyster (Pneumocyctis jiroveci)

Prøve materiale:

 • • BAL

 

Blanket fra KMA:

Pneumocyst jirovecii.bmp

1 WR-glas

 

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

 

7 TB dyrkning og PCR

Prøve materiale:

 • • BAL

 

Påvisning af bakterier:

 • • 144. Mykobakterier, standardundersøgelse

 • • 145. Mykobacterium tuberculosis kompleks: PCR

 • • 175. Mykobakterier, atypisk PCR – mikroskopipositive ekspektorater

 

Blanket fra SSI – Bakterier nr. 1.

Billede 14Afsnittets navn og adresse fremgår af trykt blanket. Anfør desuden telefonnummer og at der ønskes telefonisk svar.

Billede 13Billede 11Billede 5Billede 10

1 WR-glas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsendelsestype 2 – se nedenfor

Der undersøges også ved ovennævnte prøve for legionella.

Ønskes der dyrkning for legionella skal dette ordineres af læge.

OBS! Hvis der ønskes undersøgelse for TB-mikroskopi (Pr. 02.2018 ikke standardundersøgelse i forbindelse med udvidet BAL), bestilles det ligeledes på blanket 1, prøve 146.

8 Tumorceller

 • • Cytologisk undersøgelse

 • • Hasteforsendelse – Ufikseret materiale

 • • Klinisk diagnose: Pneumoni

 • • Problemstilling: Obs. Tumorceller

 

Tages kun efter specifik aftale med læge.

 

Elektronisk bestilling via Clinical Suite:

Billede 15

 

Indtast klinisk information: OBS tumorceller. Vælg BAL under ”Materialets placering og art” Indtast prøvenummer fra stegkodelabel i feltet ”Materiale id”. Stregkodelabel findes i det enkelte afsnit.

 

Billede 16

 

1 WR-glas

Forsendelsestype 3 – se nedenfor

 

Stregkodelabel påsættes glasset.

 

Ved IT-nedbrud kan anvendes blanket fra Patologisk institut:

Anfør Afsnittets navn og telefonnummer.

 

Billede 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 25

 

Rekvisitioner kan printes fra laboratorievejledningen.rn.dk: vælg
Rekvisition af blod- og knoglemarvsundersøgelse og histologisk/cytologisk undersøgelse

 

9 Aspergillus galactomannan antigen, akut

Påvisning af Svampe og parasitter:

 • • 061 Aspergillus galactomannan antigen, akut

 

Blanket fra SSI – Svampe og parasitter

 

Billede 66

 

 

 

 

 

 

 

WR-glas

 

Forsendelsestype 2 – se nedenfor

 

 

10 Adenovirus

Ønsket undersøgelse:

 • • Adenovirus (Antigen-påvisning)

 

Blanket Mikrobiologisk rekvisitionsseddel til NØDPROCEDURE

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus universitetshospital

 

Udfyld med label og øvrige oplysninger: Ønsket undersøgelse: Adenovirus, prøvemateriale: BAL

Billede 8

WR-glas

Forsendelsestype 4 – se nedenfor

 

Rekvisitionssedler til nødprocedurer anvendes, da brugere udenfor Region Midt ikke har adgang til elektronisk bestilling.

 

11 Cytomegalovirus CMV

 • • Cytomegalovirus (Dyrkning)

 

OBS der skal også tages blodprøve (CMV-granylocyttest – se nedenfor)

 

Blanket Mikrobiologisk rekvisitionsseddel til NØDPROCEDURE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

 

Udfyld med label og øvrige oplysninger: Ønsket undersøgelse: Cytomegalovirus, dyrkning, prøvemateriale: BAL

 

Billede 9

WR-glas

Forsendelsestype 4 – se nedenfor

 

Rekvisitionssedler til nødprocedurer anvendes, da brugere udenfor Region Midt ikke har adgang til elektronisk bestilling.

Kan printes fra Region Midts e-Dok.

Skriv i søgefeltet ”1.2 Nødprocedure”.

 

12 CMV-granulocyttest – blodprøve

Prøven bestilles i den fulde analysteliste i Labka. Her klikker man ind og hele analyselisten kommer frem. Under C findes der en prøve, som hedder CMVDNA = p-cytomegalovirus DNA. Denne prøve vælges og prøven er bestilt. Der skal ikke udfyldes andre prøve blanketter til denne prøve udover blanket til Labka.

 

Billede 20

Bioanalytiker kontaktes med henblik på udtagning af blodprøve og forsendelse af denne

 

OBS ved positivt svar på denne prøve vurderer lægen behov for supplerende prøver!

 

Forsendelse

Alle prøver til forsendelse skal sendes i beskyttelseshylstre.

Forsendelsestype 1 – Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KMA)

Aalborg Universitetshospital Syd

Depotrum 8001– stueetagen. Køleskabet tømmes senest kl. 18.00 på hverdage og kl.14.00 i weekender/helligdage.

 

Prøver der modtages fredag efter kl. 18.00 undersøges om lørdagen, og prøver der modtages om lørdagen efter kl. 14.00 undersøges om søndagen.

 

Prøver der skal undersøges med det samme – kontakt vagthavende mikrobiolog. Disse prøver afleveres direkte på KMA.

 

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Køleskabet i stueetagen ved indgangen til laboratoriet. Køleskabet tømmes senest kl. 10.45 – dog i weekender kl. 10.30.

Ved hasteprøver kontaktes først laboratoriet, da de kan have en transport til Aalborg, hvor prøven kan komme med. Ellers ringes i informationen på lokal nr. 40000, som vil være behjælpelige med en transport af prøven til Aalborg.  

Forsendelsestype 2 – Statens Serum Institut SSI

Prøver lægges i beskyttelseshylster og sendes i fortrykt kuvert til Statens Serum Institut (SSI), Artillerivej. (Kuverter rekvireres via centraldepotet)

Aalborg Universitetshospital Syd

Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab. Førstkommende hverdag sendes prøven via udpost.

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Prøver sendes i fortrykte kuverter med almindelig post til Statens Seruminstitut (SSI), Artillerivej.

Forsendelsestype 3 – Patologisk Institut PI
 

Aalborg Universitetshospital

Prøver til Patologisk Institut (PI) afleveres i depotrum 8001 – stueetagen (samme sted som prøver til KMA). Prøven skal i en bestemt farve kasse. Det fremgår af vejledningen på skabet, hvilken kasse det er.

Ved evt. tvivlsspørgsmål kontaktes patologisk institut telefonisk.

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Prøverne afleveres i Patologisk Institut (også kaldet PAI), som ligger i den røde bygning bag fysioterapien og har åbent kl. 08.00-14.00. Udfor åbningstid afleveres prøverne i køleskabet i skyllerummet på 2. sal i samme bygning.

Forsendelsestype 4

Aalborg Universitetshospital

Prøven sendes i specialkuvert type UN3373 (Rekvireres v. centraldepotet, varenr. 099404) med posten til:

Klinisk Mikrobiologisk afdeling
Virologisk Immunologisk afsnit
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 99
8200 Århus N

Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab. Førstkommende hverdag sendes prøven via udpost.

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Prøven sendes i specialkuvert type UN3373 (Rekvireres v. centraldepotet, varenr. 099404) med posten til:

Klinisk Mikrobiologisk afdeling
Virologisk Immunologisk afsnit
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 99
8200 Århus N

Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab indtil afsendelse.

Referencer

Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital: Undersøgelser ved fleksibel bronkoskopi

Region Nordjylland: Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland