Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BAL - Bronko-Alveolær Lavage – almindelig og udvidet – prøvehåndtering og forsendelse

Formål

At beskrive fremgangsmåde ved prøvehåndtering og forsendelse af diagnostisk materiale ved såvel almindelig, som udvidet BAL.

Definition af begreber

BAL: BronkoAlveolærLavage fra perifere bronkietræ og alveoler, til diagnostik af specifikke bakterier og virus.

Beskrivelse

Det er den ordinerende læge, som krydser af på rekvisitions-skemaet, hvilke BAL-prøver der skal rekvireres.

Til de mikrobiologiske undersøgelser anbefales 2-5 ml prøvesekret pr. analyse og til et fuldt undersøgelsesprogram kræves minimum 20 ml. Der bruges Iso. NaCl som skyllevæske.

Prøveblanketter

 • • Rekvisitionsskema til bronkoalveolær lavage

 • • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling –KMA (elektronisk prøvebestilling via EPJ)

 • • Mikrobiologisk rekvisitionsseddel til NØDPROCEDURE, KMA, Aarhus Universitetshospital

 • • Statens Serum Institut – Bakterier, blanket nr. 1

 • • Statens Serum Institut – Svampe og parasitter, blanket nr. 11

 • • Patologisk Institut – Aalborg Universitetshospital (elektronisk prøvebestilling via EPJ)

Prøveblanketterne er lagt ind som bilag - bilagene er til orientering IKKE til print – anvend originale blanketter.

Udfyldelse af blanketter

 • • Ved elektronisk prøvebestilling via EPJ:

 • • Kontrollér, at du har valgt den rigtige patient, så navn og CPR samt afdelingskode er korrekt udfyldt på den elektroniske rekvisition.

 • • Vælg ønsket undersøgelse

 • • Print rekvisition

 • • Label med stregkode fra den udskrevne rekvisition sættes på prøveglasset. Herefter makuleres rekvisitionen.

 • • Ved bestilling på papirark:

 • • Sikre at felterne rekvirent/svar modtager og telefonnummer er udfyld korrekt.

 • • Anfør dato og klokkeslæt. Evt. underskrift

 • • Label med patientens navn og cpr-nummer påsættes alle prøveblanketter. Ved prøver til Statens Serum Institut (SSI) påsættes label samt prøvenummer fra SSI-blanketten på prøveutensilier.

 • • Ved prøver til Patologisk Institut (PI) påsættes labels med patientens navn og cpr-nummer på prøveutensilier. Ved elektronisk bestilling af patologi-prøver: sæt stregkode på prøveglas og indtast stregkodenummer i den elektroniske rekvisition.

 • • Prøver til Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, bestilles på rekvisitionsseddel til nødprocedure, da brugere udenfor Region Midt ikke har adgang til elektronisk prøvebestilling.

 

Prøveutensilier

 

2

1

Prøveutensilier til BAL.jpg

 

 

 

1. Trakealsekretsæt

2. WR-glas, evt beskyttelseshylster (når der
sendes ud af huset)

3. Podepind med dyrkningsmedie, type UTM

Almindelig BAL

Udfyld rekvisitionsskema, og ud fra skemaet tages samlet type og antal utensilier med på stuen.

 

Prøvetype

Prøveutensilie

Forsendelsestype

 

1. Dyrkning og resistens

Nedre luftveje (Dyrkning + resistens):

 

Blanket fra KMA

Billede 1278767879

1 trakealsekret sæt eller WR-glas

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

 

2 Skimmelsvampe

 • • Skimmelsvampe (Dyrkning)

 • • Nedre luftvejssekret

 

Blanket fra KMA

Billede 998991304

1 WR-glas

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

 

3 Pneumoniudredning

 • • Atypisk pneumoni (L.pn, M.Pn, Chl.pn, Clh.pst) (PCR eller antigenbestemmelse)

 • • Nedre luftvejssekret

 

Blanket fra KMA

 

Billede 459931671

1 WR-glas

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Influenza A + B

 • • Influenzavirus type A og type B (PCR eller antigenbestemmelse)

 • • Trachealsekret/svælgpodning

 

Blanket fra KMA

Vælg enten prøvetype Influenza A+B tracheal-sekret eller Influenza A+B podning

 

 

Billede 2015448889

 

 

Billede 2012587575

 

 

Intuberet patient: Anvend trakealsekret sæt/

WR-glas

 

 

 

 

 

Ved ikke intuberet patient:

Anvend podepind med dyrkningsmedie type UTM

 

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

Udvidet BAL

Prøvetype

Prøveutensilie

Forsendelsestype

1 Dyrkning og resistens

Nedre luftveje (Dyrkning og resistens):

 

Blanket fra KMA

Billede 1532157276

 

1 trakealskret
sæt/WR-glas

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

2 Skimmelsvampe

 • • Skimmelsvampe (Dyrkning)

 • • Nedre luftvejssekret

 

 

Blanket fra KMA

Billede 992874457

1 WR-glas

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

3 Pneumoniudredning

 • • Atypisk pneumoni (Legionella, Mycoplasma, Chlamydia, Chlamydia psittaci (papegøjesyge) (PCR eller antigenbestemmelse)

 • • Nedre luftvejssekret

 

Blanket fra KMA

Billede 590223710

 

4 Influenzavirus A+B

 • • Influenzavirus type A og type B (PCR eller antigenbestemmelse)

 • • Trachealsekret/svælgpodning

 

Blanket fra KMA

Vælg enten prøvetype Influenza A+B trachealsekret eller Influenza A+B podning

 

Billede 1829616533

 

ELLER

 

 

Billede 1198383593

Intuberet patient: Der anvendes trakealsekretsæt/WR-glas

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved ikke intuberet patient: Anvend podepind med dyrkningsmedie type UTM

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

5 RS-virus

 • • Respiratorisk syncytial virus

 • • Nedre luftveje

Blanket fra KMA

 

Billede 154678696

1 WR-glas

 

6 Pneumocyster (Pneumocyctis jiroveci)

 • • Pneumocyster (Pneumocyctis jiroveci) DNA/

 • • Nedre luftveje

 

Blanket fra KMA:

Billede 1850723841

1 WR-glas

 

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

 

7 TB dyrkning og PCR

Påvisning af bakterier:

 • • 144. Mykobakterier, standardundersøgelse

Blanket fra SSI – Bakterier nr. 1.

Afsnittets navn og adresse fremgår af trykt blanket.

Udfyld oplysninger med CPR, navn, prøvedato, telefonnummer og at der ønskes telefonisk svar.

Kryds desuden af i feltet BAL.

Billede 839076547

1 WR-glas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsendelsestype 2 – se nedenfor

 

8 Tumorceller

 • • Cytologisk undersøgelse

 • • Hasteforsendelse – Ufikseret materiale

 • • Klinisk diagnose: Pneumoni

 • • Problemstilling: Obs. Tumorceller

 

Tages kun efter specifik aftale med læge.

 

Elektronisk bestilling via Nord-EPJ:

Åbn nedenstående:

Billede 692117119

 

Vælg Patologi:

Billede 1956279214

Dernæst:

Billede 321332986

 • • Udfyld felter med rød stjerne, og udfyld andre felter hvis det er aktuelt. Rekvirerende afd. fremgår automatisk, når man er logget på.

 • • Svarprioritet ændres til “Haste”

 • • Indtast klinisk diagnose og klinisk information, se nedenstående

 • •  Vælg BAL under ”Materialets placering og art” Indtast prøvenummer fra stegkodelabel i feltet ”Materiale id”. Stregkodelabel findes i det enkelte afsnit, og består typisk af 14 cifre.

 

Billede 595919930

Stregkodelabel påsættes glasset

 

 

1 WR-glas

Forsendelsestype 3 – se nedenfor

 

 

Ved IT-nedbrud kan anvendes blanket fra Patologisk institut:

Anfør afsnittets navn og telefonnummer.

Billede 65645370

 

Rekvisitioner kan printes fra laboratorievejledningen.rn.dk: vælg
Rekvisition af blod- og knoglemarvsundersøgelse og histologisk/cytologisk undersøgelse

9 Aspergillus galactomannan antigen

Påvisning af Svampe og parasitter:

 • • 062 Aspergillus galactomannan antigen

Blanket nr. 11 fra SSI – Svampe og parasitter

Afsnittets navn og adresse fremgår af trykt blanket.

Udfyld oplysninger med CPR, navn, prøvedato, telefonnummer og at der ønskes telefonisk svar.

Kryds desuden af i feltet BAL.

Billede 1087013286

 

WR-glas

 

Forsendelsestype 2 – se nedenfor

 

10 Adenovirus

 • • Adenovirus (Antigen-påvisning)

Blanket Mikrobiologisk rekvisitionsseddel til NØDPROCEDURE, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus universitetshospital

 • • Udfyld med label, dato, svarmodtager

 • • Ønsket undersøgelse: Adenovirus

 • • Prøvemateriale: BAL

Billede 993608941

WR-glas

Forsendelsestype 4 – se nedenfor

 

Rekvisitionssedler til nødprocedurer anvendes, da brugere udenfor Region Midt ikke har adgang til elektronisk bestilling.

Kan printes fra Region Midt’s e-dok: eDok (rm.dk) Skriv i søgefeltet: “epj nødprocedure auh” og find derefter linket under “6.2. Rekvisition/svar mikrobiologi”

 

11 Cytomegalovirus CMV

 • • Cytomegalovirus (Dyrkning)

OBS der skal også tages blodprøve (CMV-granylocyttest – se nedenfor)

Blanket Mikrobiologisk rekvisitionsseddel til NØDPROCEDURE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

 • • Udfyld med label, dato, svarmodtager

 • • Ønsket undersøgelse: Cytomegalovirus, dyrkning

 • • Prøvemateriale: BAL

 

Billede 1161266884

WR-glas

Forsendelsestype 4 – se nedenfor

 

Rekvisitionssedler til nødprocedurer anvendes, da brugere udenfor Region Midt ikke har adgang til elektronisk bestilling.

Kan printes fra Region Midt’s e-dok: eDok (rm.dk) Skriv i søgefeltet: “epj nødprocedure auh” og find derefter linket under “6.2. Rekvisition/svar mikrobiologi”

12 CMV-granulocyttest – blodprøve

Prøven bestilles i den fulde analyseliste i EPJ. Skriv CMV i den fulde analyseliste, og vælg nedenstående markerede prøve. Der skal ikke udfyldes andre prøveblanketter til denne prøve.

Billede 346823312

Bioanalytiker kontaktes med henblik på udtagning af blodprøve og forsendelse af denne

 

OBS ved positivt svar på denne prøve vurderer lægen behov for supplerende prøver.

Forsendelse

Alle prøver til forsendelse skal sendes i beskyttelseshylstre.

Forsendelsestype 1 – Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KMA)

Aalborg Universitetshospital Syd

Depotrum 8001– stueetagen. Køleskabet tømmes senest kl. 18.00 på hverdage og kl.14.00 i weekender/helligdage.

Prøver der modtages fredag efter kl. 18.00 undersøges om lørdagen, og prøver der modtages om lørdagen efter kl. 14.00 undersøges om søndagen.

Prøver der skal undersøges med det samme – kontakt vagthavende mikrobiolog. Disse prøver afleveres direkte på KMA.

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Køleskabet i stueetagen ved indgangen til laboratoriet. Køleskabet tømmes senest kl. 10.45 – dog i weekender kl. 10.30.

Ved hasteprøver kontaktes først laboratoriet, da de kan have en transport til Aalborg, hvor prøven kan komme med. Ellers ringes i informationen på lokal nr. 40000, som vil være behjælpelige med en transport af prøven til Aalborg.  

Forsendelsestype 2 – Statens Serum Institut SSI

Prøver lægges i beskyttelseshylster og sendes i fortrykt kuvert til Statens Serum Institut (SSI), Artillerivej. (Kuverter rekvireres via centraldepotet)

Aalborg Universitetshospital Syd

Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab. Førstkommende hverdag sendes prøven via udpost.

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Prøver sendes i fortrykte kuverter med almindelig post til Statens Seruminstitut (SSI), Artillerivej.

Forsendelsestype 3 – Patologisk Institut PI

Aalborg Universitetshospital

Prøver til Patologisk Institut (PI) afleveres i depotrum 8001 – stueetagen (samme sted som prøver til KMA). Prøven skal i en bestemt farve kasse. Det fremgår af vejledningen på skabet, hvilken kasse det er.

Ved evt. tvivlsspørgsmål kontaktes patologisk institut telefonisk.

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Prøverne afleveres i Patologisk Institut (også kaldet PAI), som ligger i den røde bygning bag fysioterapien og har åbent kl. 08.00-14.00. Udfor åbningstid afleveres prøverne i køleskabet i skyllerummet på 2. sal i samme bygning.

Forsendelsestype 4

Aalborg Universitetshospital

Prøven sendes i specialkuvert type UN3373 (Rekvireres v. centraldepotet, varenr. 099404) med posten til:

Klinisk Mikrobiologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
Brendstrupsgårdvej 100
8200 Århus N

Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab. Førstkommende hverdag sendes prøven via udpost.

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Prøven sendes i specialkuvert type UN3373 (Rekvireres v. centraldepotet, varenr. 099404) med posten til:

Klinisk Mikrobiologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
Brendstrupsgårdvej 100

8200 Århus N

Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab indtil afsendelse.

Referencer

Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital: Undersøgelser ved fleksibel bronkoskopi

Region Nordjylland: Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland