Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

BAL - Bronko-Alveolær Lavage – almindelig og udvidet – prøvehåndtering og forsendelse

Formål2

Definition af begreber2

Beskrivelse2

Prøveblanketter3

Udfyldelse af blanketter3

Prøveutensilier4

Almindelig BAL4

1 LUT og PUT4

2 BAL - dyrkning og resistens laves5

3 Skimmelsvampe6

Indikation:6

Blanket fra KMA6

4 Pneumoniudredning BAL6

5 Influenza A + B - BAL7

Udvidet BAL7

1 LUT og PUT8

2 BAL – dyrkning og resistens laves8

3 Skimmelsvampe9

4 Pneumoniudredning9

5 Influenzavirus A + B9

6 RSV og metapneumovirus11

Kombinationsundersøøgelse RS-virus og metapneumovirus DNA/RNA11

7 Pneumocyster (Pneumocyctis jiroveci)11

8 TB dyrkning og PCR12

9 Tumorceller12

10 Aspergillus galactomannan antigen, akut14

11 Adenovirus14

12 Cytomegalovirus CMV15

13 CMV-granulocyttest – blodprøve15

Forsendelse16

Forsendelsestype 1 – Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KMA)16

.1.1.1.1Aalborg Universitetshospital Syd16

.1.1.1.2Regionshospital Nordjylland, Hjørring16

Forsendelsestype 2 – Statens Serum Institut SSI17

.1.1.1.3Aalborg Universitetshospital Syd17

.1.1.1.1Regionshospital Nordjylland, Hjørring17

Forsendelsestype 3 – Patologisk Institut PI17

.1.1.1.2Aalborg Universitetshospital17

.1.1.1.3Regionshospital Nordjylland, Hjørring17

Forsendelsestype 417

.1.1.1.4Aalborg Universitetshospital17

.1.1.1.5Regionshospital Nordjylland, Hjørring17

Referencer18

 

Formål

At beskrive fremgangsmåde ved prøvehåndtering og forsendelse af diagnostisk materiale ved såvel almindelig, som udvidet BAL.

Definition af begreber

BAL: BronkoAlveolær skyllevæske (Lavage) fra perifere bronkietræ og alveoler, til diagnostik af specifikke bakterier og virus.

Beskrivelse

Det er den ordinerende læge, som afgør om alle anviste prøver ved henholdsvis almindelig som udvidet BAL skal rekvireres.

Til de mikrobiologiske undersøgelser anbefales 2-5 ml prøvesekret pr. analyse og til et fuldt undersøgelsesprogram kræves minimum 20 ml.

Prøve tages fra med skylning med isoton. NaCl.

Med mindre særlige forhold taler imod, kan den opsugede natriumklorid skyllevæske "puljes" i en steril beholder. Klinisk mikrobiologisk afdeling (KMA) vil da distribuere væsken til de rekvirerede mikrobiologiske undersøgelser (én rekvisitionsseddel for hver undersøgelse).

 

Prøveblanketter

 • • Rekvisitionsskema til bronkoalveolær lavage

 • • Mikorbiologisk rekvisitionsseddel til NØDPROCEDURE, KMA, Aarhus universitetshospital

 • • Klinisk Mikrobiologisk Afdeling –KMA (elektronisk prøvebestilling via Clinical Suite)

 • • Statens Serum Institut – Bakterier nr. 1

 • • Statens Serum Institut – Svampe og parasitter

 • • Patologisk Institut – Aalborg Universitetshospital (evt. elektronisk prøvebestilling via Clinical Suite)

Prøveblanketterne er lagt ind som bilag - bilagene er til orientering IKKE til print – anvend originale blanketter.

 

Udfyldelse af blanketter

 • • Ved elektronisk prøvebestilling via EPJ/Clinical Suite:

 • • Kontrollér, at du har valgt den rigtige patient, så navn og CPR samt afdelingskode er korrekt forudfyldt på den elektroniske rekvisition. Indtast anamneseoplysninger, og benyt funktionen ”Gentag rekvisition” til de næste bestillinger.

 • • Vælg ønsket undersøgelse fra favoritlisten eller den udvidede liste

 • • Print rekvisition

 • • Label med stregkode fra den udskrevne rekvisition sættes på prøveglasset. Herefter kastes rekvisitionen.

 • • Ved bestilling på papirark:

 • • Sikre at felterne rekvirent/svar modtager og telefonnummer er udfyld korrekt.

 • • Anfør dato og klokkeslæt. Evt. underskrift

 • • 

  Labels med patientens navn og cpr-nummer påsættes alle prøveblanketter. Ved prøver til Statens Serum Institut (SSI) påsættes label med prøvenummer fra SSI-blanketten på prøveutensilier

 • • Udfor felter i blanketter = obligatorisk at udfylde

 • • Ved prøver til Patologisk Institut (PI) påsættes labels med patientens navn og cpr-nummer på prøveutensilier. Ved elektronisk bestilling af patologi-prøver: sæt stregkode på prøveglas og indtast stregkodenummer i den elektroniske rekvisition.

 • • Prøver til Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, bestilles på rekvisitionsseddel til nødprocedure, da brugere udenfor Region Midt ikke har adgang til elektronisk prøvebestilling.

 

Prøveutensilier

3

2

1

Prøveutensilier til BAL.jpg

1 – urinmonovette

2 – trakealsekretsæt(spidsglas)

3 – WR-glas, evt beskyttelseshylster (når der sendes ud af huset)

4 – podepind med dyrkningsmedie, type UTM

Almindelig BAL

Der anvendes til denne prøvetype i alt
1 urinmonovette
2 trakealsekretsæt
3 WR-glas
Ved
ikke-intuberede patienter erstattes det ene trakealsekretsæt af UTM-kit (podepind og universaldyrkningsmedie)

Prøvetype

Prøveutensilie

Forsendelsestype

 

1 LUT og PUT

Påvisning af mikroorganismer med PCR eller antigenbestemmelse:

 • • Legionella i urin (LUT)

 • • Pneumokok-antigen i urin (PUT)

 

 

 

Blanket fra KMA

LUT og PUT bestilles på 2 særskilte rekvisitioner, men udføres på 1 urinprøve. Stregkode fra begge rekvisitioner sættes på samme glas.

 

 

LUT.bmp

 

PUT.bmp

 

1 urinmonovette

(urine Z, gul)

 

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

 

 

 

 

2 BAL - dyrkning og resistens laves

Nedre luftveje (Dyrkning + Mikroskopi):

 • • Bronko-alveolær lavage (BAL)

 

 

 

Blanket fra KMA

 

 

BAL dyrkning.bmp

1 trakealsekret sæt eller rød WR-glas

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

 

3 Skimmelsvampe

Indikation:

 • • Dyrkes for skimmelsvampe

 • • Nedre luftveje

 

Blanket fra KMA

BAL skimmelsvampe.bmp

OBS! Dyrkning for gærsvampe er ikke længere standard i BAL, men kan bestilles fra SSI, blanket 11, undersøgelse 052.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 WR-glas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsendelsestype 1 –se nedenfor

 

4 Pneumoniudredning BAL

Påvisning af mikroorganismer med PCR eller antigenbestemmelse:

 • • Atypisk pneumoni (L.pn, M.Pn, Chl.pn, Clh.pst)

 • • Nedre luftvejssekret

 

Pneumoniudredning - BAL.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

1 WR-glas

 

 

 

 

 

 

Forsendelsestype 1 –se nedenfor

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Influenza A + B - BAL

Påvisning af mikroorganismer med PCR eller antigenbestemmelse:

 • • Influenzavirus type A og type B

 • • Ekspektorart/svælgpodning

 

 

Blanket fra KMA

 

 

Vælg enten prøvetype Influenza A+B-BAL eller Influenza A+B

SVÆLG

Billede 62

ELLER

Influenza A+B SVÆLG.bmp

Intuberet patient: Anvend trakealsekret sæt

Ved ikke intuberet patient:

Anvend podepind med dyrkningsmedie type UTM

 

 

Forsendelses-type 1 – se nedenfor

Udvidet BAL

Der anvendes til denne prøvetype i alt
2 urinmonovetter
2 trakealsekretsæt
11 WR-glas såfremt alle prøver tages
Ved ikke
intuberede patienter erstattes det ene trakealsekretsæt af 1 podepind

Prøvetype

Prøveutensilie

Forsendelses-type

1 LUT og PUT

Påvisning af mikroorganismer med PCR eller antigenbestemmelse:

 • • Legionella i urin (LUT)

 • • Pneumokok-antigen i urin (PUT)

 

 

Blanket fra KMA

LUT og PUT udføres på 1 urinprøve og der anvendes 1 og samme blanket.

Billede 64

PUT.bmp

 

 

1 urinmonovette

 

 

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

2 BAL – dyrkning og resistens laves

Nedre luftveje (Dyrkning + Mikroskopi):

 • • Bronko-alveolær lavage (BAL)

 

 

Blanket fra KMA

 

 

BAL dyrkning.bmp

1 trakealsekretsæt

eller WR-glas

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

 

Blanket fra KMA

 

 

 

3 Skimmelsvampe

Dyrkes for Skimmelsvamp

Nedre luftveje (Dyrkning + Mikroskopi):

 

Blanket fra KMA

BAL skimmelsvampe.bmp

OBS! Dyrkning for gærsvampe er ikke længere standard i BAL, men kan bestilles fra SSI, blanket 11, undersøgelse 052.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 WR-glas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

4 Pneumoniudredning

Påvisning af mikroorganismer med PCR eller antigenbestemmelse:

 • • Atypisk pneumoni (L.pn, M.Pn, Chl.pn)

 • • Nedre luftvejssekret

 

Blanket fra KMA

 

 • • Pneumoniudredning - BAL.bmp

 

 

 

 

 

(PCR for chlamydophila pneumoniae, legionella, mycoplasma pneumonia, Chlamydia psittaci)

 

1 WR-glas

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

5 Influenzavirus A + B

 • • Type A og B inklusive H1N1
   

 

Blanket fra KMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg enten prøvetype Influenza A+B-BAL eller Influenza A+B SVÆLG

Influenza A+B -BAL.bmp

 

ELLER

 

Influenza A+B SVÆLG.bmp

Intuberet patient: Der anvendes trakealsekretsæt

Ved ikke intuberet patient bruges podepind med dyrkningsmedie type UTM

Forsendelsestype 1 – se nedenfor

 

6 RSV og metapneumovirus

Kombinationsundersøøgelse RS-virus og metapneumovirus DNA/RNA

 

Blanket fra KMA

 

RSV BAL.bmp

 

 

 

 

 

 

 

 

1 WR-glas

7 Pneumocyster (Pneumocyctis jiroveci)

Prøve materiale:

 • • BAL

 

Blanket fra KMA: 

Pneumocyst jirovecii.bmp

 

 

 

 

1 trakealsæt=spidsglas

     Forsendelsestype 1 – se nedenfor

8 TB dyrkning og PCR

Prøve materiale:

 • • BAL

Påvisning af bakterier:

 • • 144. Mykobakterier, standardundersøgelse

 • • 145. Mykcobacterium tuberculosis kompleks: PCR

175. Mykrobakterier, atypisk PCR – mikroskopipositive ekspektorater

 

Blanket fra SSI – Bakterier nr. 1.

Afsnittets navn og adresse fremgår af trykt blanket. Anfør desuden telefonnummer og at der ønskes telefonisk svar.

 

 

Billede 10

Der undersøges også ved ovennævnte prøve for legionella, ønskes der dyrkning for legionella skal dette ordineres af læge.

OBS! Hvis der ønskes undersøgelse for TB-mikroskopi (Pr. 02.2018 ikke standardundersøgelse i forbindelse med udvidet BAL), bestilles det ligeledes på blanket 1, prøve 146.

 

1 WR-glas

Forsendelsestype 2 – se nedenfor

9 Tumorceller

 • • Cytologisk undersøgelse

 • • Hasteforsendelse – Ufikseret materiale

 • • Klinisk diagnose: Pneumoni

 • • Problemstilling: Obs. tumorceller

 

 

Tages kun efter specifik aftale med læge.

 

Elektronisk bestilling via Clinical Suite:

Billede 2

Indtast klinisk information: OBS tumorceller. Vælg BAL under ”Materialets placering og art” Indtast prøvenummer fra stegkodelabel i feltet ”Materiale id”. Stregkodelabel findes i det enkelte afsnit

Billede 3

Stregkodelabel påsættes glasset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 WR-glas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsendelsestype 3 – se nedenfor

Ved IT-nedbrud kan anvendes blanket fra Patologisk institut:

Anfør Afsnittets navn og telefonnummer.

 

 

Billede 26

Rekvisitioner kan printes fra laboratorievejledningen.rn.dk:

https://laboratorievejledning.rn.dk/prog/view.aspx?AfsnitID=107&KapitelID=61&UKapitelID=896

 

 

 

 

10 Aspergillus galactomannan antigen, akut

Påvisning af Svampe og parasitter:

 • • 061 Aspergillus galactomannan antigen, akut

Blanket fra SSI – Svampe og parasitter

Billede 66

 

 

 

 

 

 

WR-glas

Forsendelsestype 2 – se nedenfor

 

 

11 Adenovirus

Ønsket undersøgelse:

 • • Adenovirus (Antigen-påvisning)

Blanket Mikrobiologisk rekvisitionsseddel til NØDPROCEDURE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus universitetshospital

 

Udfyld med label og øvrige oplysninger: Ønsket undersøgelse: Adenovirus, prøvemateriale: BAL

Billede 8

 

 

 

 

WR-glas

 

 

 

 

Forsendelsestype 4 – se nedenfor

Rekvisitionssedler til nødprocedurer anvendes, da brugere udenfor Region Midt ikke har adgang til elektronisk bestilling.

Kan printes fra Region Midts e-Dok, dokumentnummer 1.2.73.

12 Cytomegalovirus CMV

 • • Cytomegalovirus (Dyrkning)

 

 

OBS der skal også tages blodprøve (CMV-granylocyttest – se nedenfor)

 

 

Blanket Mikrobiologisk rekvisitionsseddel til NØDPROCEDURE Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus universitetshospital

 

 

Udfyld med label og øvrige oplysninger: Ønsket undersøgelse: Cytomegalovirus, dyrkning, prøvemateriale: BAL

 

Billede 9

 

WR-glas

Forsendelsestype 4 – se nedenfor

Rekvisitionssedler til nødprocedurer anvendes, da brugere udenfor Region Midt ikke har adgang til elektronisk bestilling.

Kan printes fra Region Midts e-Dok, dokumentnummer 1.2.73.

 

13 CMV-granulocyttest – blodprøve

 

Prøven bestilles i den fulde analysteliste i Labka. Her klikker man ind og hele analyselisten kommer frem. Under C findes der en prøve, som hedder CMVDNA = p-cytomegalovirus DNA. Denne prøve vælges og prøven er bestilt. Der skal ikke udfyldes andre prøve blanketter til denne prøve udover blanket til Labka.

Billede 20

OBS ved positivt svar på denne prøve laves lægelig vurdering af behov for supplerende prøver!

Bioanalytiker kontaktes med henblik på udtagning af blodprøve og forsendelse af denne

Forsendelse

Alle prøver til forsendelse skal sendes i beskyttelseshylstre.

 

Forsendelsestype 1 – Klinisk Mikrobiologisk afdeling (KMA)

     1. .1.1.1.1 Aalborg Universitetshospital Syd

Depotrum – stueetagen. Køleskabet tømmes senest kl. 14.00 i hverdage og kl.11.00 i weekender/helligdage.

Prøver der modtages fredag efter kl. 14.00 undersøges om lørdagen, og prøver der modtages om lørdagen efter kl. 11.00 undersøges om søndagen.

Prøver der skal undersøges med det samme – kontakt vagthavende mikrobiolog. Disse prøver afleveres direkte på KMA.

     1. .1.1.1.2 Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Køleskabet i stueetagen ved indgangen til laboratoriet. Køleskabet tømmes senest kl. 10.45 – dog i weekender kl. 10.30.

Ved hasteprøver kontaktes først laboratoriet, da de kan have en transport til Aalborg, hvor vi kan få prøver med. Ellers ringes i informationen på lokal nr: 40000, som vil være behjælpelige med en transport af prøven til Ålborg.  

Forsendelsestype 2 – Statens Serum Institut SSI

Prøver skal i beskyttelseshylster og sendes til Statens Serum Institut (SSI), Artillerivej, i fortrykte kuverter. (Rekvireres via centraldepotet)

     1. .1.1.1.3 Aalborg Universitetshospital Syd
 • Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab. Førstkommende hverdag sendes prøven via udpost.

     1. .1.1.1.4 Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Prøver sendes med almindelig post til Statens Seruminstitut (SSI), Artillerivej, i fortrykte kuverter.

Forsendelsestype 3 – Patologisk Institut PI

     1. .1.1.1.5 Aalborg Universitetshospital

Prøver til Patologisk Institut (PI) afleveres i depotrum – stueetagen (samme sted som prøver til KMA). Prøven skal i en bestemt farve kasse. Det fremgår af vejledningen på skabet, hvilken kasse det er.

Ved evt. tvivlsspørgsmål kontaktes patologisk institut 97665300/97665310

     1. .1.1.1.6 Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Prøverne afleveres i Patologisk Institut (også kaldet PAI), som ligger i den røde bygning bag fysioterapien og har åbent kl. 08.00-14.00. Udfor åbningstid afleveres prøverne i køleskabet i skyllerummet på 2. sal i samme bygning.

 

Forsendelsestype 4

     1. .1.1.1.7 Aalborg Universitetshospital

Prøven sendes i specialkuvert type UN3373 (Rekvireres v. centraldepotet, varenr. 099404) med posten til:

Klinisk Mikrobiologisk afdeling
Virologisk Immunologisk afsnit
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 99
8200 Århus N

Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab. Førstkommende hverdag sendes prøven via udpost.

     1. .1.1.1.8 Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Prøven sendes i specialkuvert type UN3373 (Rekvireres v. centraldepotet, varenr. 099404) med posten til:

Klinisk Mikrobiologisk afdeling
Virologisk Immunologisk afsnit
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul Jensens Boulevard 99

8200 Århus N

Ved prøvetagning i weekend, søn- og helligdage: Prøven skal opbevares i køleskab indtil afsendelse.

Referencer

Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital: Undersøgelser ved fleksibel bronkoskopi

Region Nordjylland: Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland