Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akut sectio, grad 1

Beskrivelse

Generelt

Grad 1 sectio-knappen på fødestue aktiveres =’Alle-kald’ (Actioncard: Alle-Kald)

Kvinden køres på sectio-stuen, så snart grad 1 sectio er ordineret. Hvis sectio-stuen er optaget køres på stue A. Dagtid: Hvis stue A også er optaget kontaktes 41077 vedr lokale og 40694 vedr personale.

Gyn/Obs bagvagten har ledelsesansvaret for forløbet.

Mål

Barnet skal være født senest 15 minutter efter at sectio grad 1 er ordineret.

Opgavefordeling

Jordemoder

Følger patienten. Er ansvarlig for at medbringe journal og anæstesipapirer. Assisterer v lejring af pt. Foretager evt. afspritning af hænder. Får herefter overtrækskittel og sterile handsker. Tager imod barnet. Assisterer ved behov børnelægen ved evt. behandling.

 

Sygeplejersken

Går til sectiostue/stue A efter at have orienteret sig om baggrunden. Foretager afspritning af hænder. Tager overtrækskittel og sterile handsker på. Gør klar til operation. Afventer evt. forsøg på spinal. Afdækker evt. uden afspritning af huden.

 

Social og sundhedsassistenten

Henter ordineret medicin i medicinskabet. Går i øvrigt til operation og assisterer sygeplejersken. Noterer fødselstidspunkt. Går til fødegangen med NS-blod til syrebasestatus. Kalder sygeplejerske i beredskab fra hjemmet udenfor dagtid.

 

Bagvagten

Er holdleder. Sikrer informeret samtykke fra patienten. Registrerer tidspunkt for ordination af sectio.

Ordinerer medicin. Møder anæstesilægen på operationstuen og informerer om tilstanden samt om specielle hensyn. Foretager revurdering. Meddeler graden af afspritning/afdækning. Foretager evt. afspritning af hænder. Får overtrækskittel og sterile handsker.

Yderligere information til parret gives, når det skønnes mest hensigtsmæssigt - om muligt når pt. er på 105.

 

Forvagten

Giver den ordinerede medicin, f.eks Inj Bricanyl 0,25 mg (½ ml) i.v/i.m./sc. Beroliger og informerer den fødendes pårørende om at læge/jordemoder vil komme snarest muligt efter at barnet er født og eventuelt behandlet. Møder pædiater på operationsgangen og informerer om forudgående forløb. Foretager afspritning af hænder. Får herefter overtrækskittel og sterile handsker. Udfylder medicinmodulet efter indgrebet.

 

Anæstesilægen

Går til sectiostuen. Orienteres af obstetrisk bagvagt om situationen. Bestemmer anæstesiform; normalt gøres 1 forsøg på spinal,ellers GA.

 

 

 

Anæstesisygeplejerske

Går til sectiostuen/stue A. Udfører klargøring og anæstesi iht. instruks.

 

Portør

Hjælper m transport af patienten. Hjælper m forflytning/lejring. Henter kuvøse til sectiostuen/stue A. Ved alternativ operationsstue medbringes kuvøse og børnebakke.