Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Reaktionstidsmåling

 

Beskrivelse

Henvisning

Undersøgelsen udføres kun på patienter i medicinsk gastroenterologisk regi, og kan bestilles på Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET-Laboratoriet tlf.nr.: 63573.

Patienten møder til den aftalte tid ved Reception 3 - Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium, Medicinerhuset, 2. etage, Øst.

Princip

Via et par hovedtelefoner udsendes 150 lydsignaler med varierende intervaller og patienten skal så hurtigst muligt aktivere en trykknap. Den tid der går, fra lyden udsendes, til der trykkes på knappen kaldes reaktionstiden. Reaktionstiden vil være ustabil og forlænget ved hepatisk encefalopati.

 

Indikationer

Mistanke om minimal hepatisk encefalopati.

Før samt 4 uger efter iværksat Bramino-behandling for vurdering af effekt.

Før samt 4 uger efter anlæggelse af TIPS for vurdering af effekt.

 

Kontraindikationer

Ved dybere encefalopati kan undersøgelsen ikke udføres.

 

Bivirkninger

Ingen

 

Forberedelse

Patienten skal møde udhvilet

Der må ikke indtages beroligende eller sløvende medicin inden undersøgelsen

 

Procedure

Patienten får et sæt høretelefoner på og et håndtag med trykknap i hånden. Begge dele er forbundet til en computer, der med varierende intervaller udsender et lydsignal. Når lydsignalet høres, skal der trykkes på knappen hurtigst muligt.

Resultatark med måledata og kurve udskrives. Her kan reaktionstiden såvel som spredningen på resultaterne aflæses

 

Tolkning

Index værdien afspejler stabiliteten i reaktionstiden og beregnes som forholdet mellem den gennemsnitlige reaktionstid og afstanden mellem de enkelte resultater, der rummer 80% af de målte reaktionstider. Beregning: 50% fraktil / (90% - 10%) fraktil. En høj værdi betyder altså en stabil reaktionstid og en lav værdi ustabil reaktionstid.

Normalt er den gennemsnitlige reaktionstid < 250 ms (150-250 ms) og Index ≥2,0.

For at stille diagnosen hepatisk encefalopati, skal Index værdien være < 1,9. Reaktionstiden vil være forlænget og der ses større udsving testen igennem.

 

Formål

At diagnosticere subklinisk hepatisk encefalopati og vurdere effekten ved behandling af tilstanden.

Hos ¾ af patienter med kronisk leversygdom ses hepatisk encefalopati på et tidspunkt i lettere eller sværere grad. Ofte vil tilstanden medføre øget latenstid, som kan måles ved reaktionstidsmåling. Andre symptomer kan være dyskoordination, dyspraksi, spatial dysorientering og asterixis (basketremor/flapping).

 

Definition af begreber

Hepatisk encefalopati eller levercoma: Hjernepåvirkning som følge af nedsat leverfunktion.

Dyskoordination: Besvær med at styre hænder, fødder, arme og ben.

Dyspraksi: Tab af færdigheder, som fx at skrive eller børste tænder.

Spatial dysorientering: Tab af evnen til at orientere sig rumligt. Kan fx ikke mærke om de står eller ligger.

Asterixis: Vinkende, rytmisk bevægelse med hånden.

TIPS: Transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt

Bramino: Aminosyre tilskud (L-leucin, L-valin og L-isoleucin)

 

Referencer

  1. 1. Lauridsen MM, Thiele M, Kimer N, Vilstrup H.

The contiouous reaction times for diagnosing, grading, and monitoring minimal/covert hepatic encefalopathy.

Metab Brain Dis (2013) 28:231-234.

 

  1. 2. Elsass P. Christensen S-E, Mortensen EL, Vilstrup H.

Discrimination between organic and metabolic encephalopathy by means of continous eaction times.

Liver 1985;5:29-34

 

  1. 3. Medicinskkompendium, 17. udgave, redigeret af H. Vilstrup, S. Haunsø og O.B. Schaffalitsky de Muckadell, Nyt nordisk Forlag Arnold Busck 2009.