Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af voldtægtsofre/voldsofre i akutmodtagelsen

Beskrivelse

Center for voldtægtsofre, Aalborg findes i Akutmodtagelsen, Aalborg Universitetshospital. Der modtages både kvinder og mænd i alderen fra 14 år og op efter afhængigt af om ofret har haft seksuelt debut. Er patienten yngre, henvises de til Center for voldtægtsofre, Århus.

 

Klargøring

 • • Politiet ringer ind med voldtægtsofrets navn og tidspunkt for, hvornår de ankommer

 • • Klargøring starter

 • • En sekretær udskriver 2 labels ark med ofrets navn, cpr-nummer og dato, og 2 labels ark med journalnummer og den retsmedicinske læges navn. Herefter opretter sekretæren i Clinical Suite.

 • • Stue 9 i Akutmodtagelsen gøres klar

 • • Følg tjeklisten

 • • PU-KIT(grøn) åbnes og gøres klar. Poser m.v. mærkes med begge labels (se ovenstående)

 • • Er der brug for tolk, henvises til gældende regler for Akutmodtagelsen:
  Retningslinje for fremmedsprogstolkning og tegnsprogstolkning
  Tolkebestilling i Akutmodtagelsen (spørg nærmeste leder for adgangskode)

 

Politianmeldte

 • • Politiet ankommer med voldtægtsofret

 • • Sygeplejersken taler med voldtægtsofret inden den retsmedicinske undersøgelse

 • • Der fortælles om undersøgelsen, ofret får udleveret pjece og skriver evt. under på samtykkeerklæringen

 • • Det er tilladt for ofret at få en pårørende eller en fagperson med ind til undersøgelsen. Det kan være en socialrådgiver, pædagog, tolk eller politi. Personen vil blive placeret bag en skærm, så patientens integritet ikke overskrides

 • • Efter undersøgelsen, kan politiet køre ofret hjem

 • • Politiet tager voldtægtsofrets tøj med

 • • Retsmedicineren tager prøverne med (ikke podninger og blodprøver for HIV og hepatitis)

 • • Sørg for at ofret ikke skal være alene, når vedkommende kommer hjem

 

 

Ikke politianmeldte

 • • Tal med ofret om vigtigheden i at anmelde voldtægten

 • • Hvis de ombestemmer sig i Akutmodtagelsen, kan politiet tilkaldes og afhøringen foregå i Akutmodtagelsen

 • • Forløbslederen tager kontakt til den retsmedicinske læge via telefon

 • • Alt foregår som ved politianmeldt voldtægt, dog uden politiets medvirken

 • • Sørg for, at der er en person til at køre ofret hjem, og at vedkommende bliver hos ofret efterfølgende

 • • Voldtægtsofrets tøj vil blive opbevaret i 6 mdr. i Akutmodtagelsen, herefter vil det blive returneret til patienten. Husk at skrive 6 mdr. frem i kalenderen, at der skal ringes til ofret, som kan hente tøjet

 • • Hvis ofret ombestemmer sig, og vil politianmelde voldtægten, så skal politiet hente tøjet

 

Efter den retsmedicinske undersøgelse

 • • Prøver bestilles i Clinical og sendes til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. OBS hvor svaret skal sendes til

 • • Samtykke erklæring kopieres til ofret, og sendes til Sexologisk Klinik. Der sendes samtidig en mail til Sexologisk Klinik

 • • Puljeseddel og evt. tolke rekvisition kommes i kuvert til afsnitsledende sygeplejersker

 • • Oprydning og opfyldning på stue 9 i Akutmodtagelsen

 

Opfølgning

 • • Både politianmeldte og ikke anmeldte voldtægter får tilbudt opfølgning i Sexologisk Klinik

 • • Bagerst i pjecen, som medsendes, er der nyttige telefon numre

 • • Overgreb af ældre dato henvises til Sexologisk Klinik, da de også tilbydes psykolog bistand

 

Voldtægt med grov vold til følge

 • • Ankommer et offer i Akutmodtagelsen, som har været udsat for grov vold med mange fysiske skade, og man efterfølgende har mistanke om, at ofret også har været udsat for voldtægt, skal der tages nogle forholdsregler. OBS hvis ofret er på traumestuen

 • • Alt tøj skal pakkes enkeltvis i poser(papir) til sporsikring.

 • • Der undlades at vaske sår eller andet på ofret

 • • Hvis ofret tillader, kontaktes politiet. Ved inhabile ofre kontaktes politiet

 • • Hvis relevant, gives tetanus vaccination

 • • Urin opsamles

 • • Evt. bind og tampon sikres i papirpose

 • • Skift handsker mellem hver sygeplejehandling

 • • Ofret må ikke få noget at drikke pga. sporsikringen

 

Tørreskab

 • • På stue 9 i Akutmodtagelsen er der 2 tørreskabe, beregnet til at tørre vådt tøj fra voldtægtsofre

 • • På siden af skabet(ud mod vinduet), hænger nøglerne til skabene

 • • Når en kuvert med nøgle brydes, så skal der efterfølgende gøres rent i skabet. Dette noteres og nøglen kommes i ny kuvert

 • • Når tøjet er tørret, skal det hentes af politiet. Hvis ikke de skal bruge det til sagen, skal tøjet returneres til ofret

 

Voldsofre

 • • Politianmeldte voldsofre, som kommer med politiet og som skal undersøges af en retsmedicinsk læge, tilses på stue 9 i Akutmodtagelsen

 • • Retsmedicineren medbringer selv PU-KIT (gul), ellers hentes posen i bagdepotet

 • • PU-KIT(gul) åbnes og gøres klar

 • • Sygeplejersken aftaler med retsmedicineren og politi, hvor meget hjælp der er brug for på stuen

 • • Politiet tager voldsofret med tilbage

 

Formål

At sygeplejerskerne i Akutmodtagelsen kan assistere den retsmedicinske læge

At der ydes pleje og omsorg for voldtægtsofre og voldsofre på en professionel måde

 

Referencer

Center for voldtægt, Århus