Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cancer cervicis uteri – pakkeforløbGenerelt om livmoderhalskræft
Beskrivelsen af de sundhedsfaglige elementer i et pakkeforløb for patienter med mistanke om livmoderhalskræft omfatter patienter, hvor mistanken om kræft baseres på kliniske fund eller cytologisk og histologisk prøver inklusiv de prøver, der tages i forbindelse med screeningsprogrammet. Der diagnosticeres knap 400 nye tilfælde af livmoderhalskræft, og ca. 150 danske kvinder dør årligt af sygdommen- Sygdommen er forårsaget af HPV infektion, og incidensen forventes at falde med op til 70%, når effekten af HPV vaccination er indtrådt.


Landsdækkende kliniske retningslinjer
Danske Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) er en multidisciplinær gruppe med repræsentanter for gynækologi, onkologi, patologi og billeddiagnostik. En arbejdsgruppe under DGCG har på baggrund af den eksisterende evidens udarbejdet kliniske retningslinjer for udredning, behandling og kontrol af patienter med livmoderhalskræft (
www.dgc.eu.com). Disse evidensbaserede retningslinjer bliver løbende opdateret. Nedenstående anbefalinger er baseret på gruppens arbejde.Forløbskoordination
For patienter med livmoderhalskræft varetages forløbskoordinationen i udredningsforløbet, og under den operative behandling af den højtspecialiserede gynækologiske afdeling. Der udpeges en forløbsansvarlig/sundhedsfaglig kontaktperson for hver patient. Beslutning om behandlingstyper foretages på MDT konference. Såfremt patienten er kandidat til stråleterapi og kemoterapi overdrages forløbskoordinationen til onkologisk afdeling umiddelbart efter MDT-konference.


Det multidisciplinære team
Ved de gynækologiske afdelinger med højt specialiseret funktioner er der etableret tværfaglig teams bestående af gynækologer, onkologer, patologer, billeddiagnostikere og sygeplejersker med særlig specialviden indenfor gynækologisk onkologi. Dette team varetager udredning og behandling af livmoderhalskræft> stadium 1A.
Der skal findes forløbskoordinatorer på både gynækologisk og onkologisk afdeling.

Billede 1
 


Guidelines fra Sundhedsstyrelsen