Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Daglig klargøring af Primus Dräger anæstesiapparat

Formål

At sikre at anæstesiapparatet er tæt og i funktionsdygtig stand således, at der ikke sker skade på personale og patienter. Herudover sikres at hygiejneforskrifter overholdes.

Beskrivelse

Inden første anæstesi

Mekanisk- og elektronisk test (selvtest = 5 minutter)

Mellem flere patienter i samme døgn

Lækage-test (30 sekunder) samt test af sug

Følgende udstyr kan monteres i stikdåsen på bagsiden af anæstesiapparatet

Patientmonitor og infusion/sprøjtepumper. Alt andet elektronisk udstyr må ikke monteres

i anæstesiapparatets stikdåse.

 • • Kontroller gas- og strømforsyning

 • • Apparatet monteres med engangsrespiratorslange 200 cm dobbelt m/y-stykke, filter bakterie/virus/fugt med connector, gassamplingslange 2.0 m, ventilationspose 2 liter

 • • Børn under 25 kg: børneslange, børnefilter, 1-1½ liter pose

 • • Tænd apparat, skærmbillede med CHECK LISTE fremkommer – følg denne

Gasforsyning

 • • Tryk i centralforsyning – ilt og air (trykværdi 3,5 – 6,0 bar)

 • • Afprøv iltflush

 • • Åbn ilt nødfunktion

Fordampere

 • • Korrekt låst og i position

 • • Indstillet på 0,2

 • • Niveau OK

 • • Sikkerhedspåfyldning lukket

Ventilationssystem

 • • Komplet (ventilationsslanger trukket ud til max)

 • • Korrekt tilsluttet

 • • Absorberkalk OK (skiftes når In-CO2 er over 0,7 kiloPascal (kPa)

 • • Gasafkast tilsluttet (grønne kugle skal svæve)

Diverse

 • • Rubenspose og stetoskop klar til brug

 • • Niveau i vandfælde under markering (kan tømmes ved hjælp af sprøjte)

 • • Sug OK, sugekateter nr.16x2, 12x2, 10x2

 • • Iltflowmeter på siden OK

Klar til selvtest

 • • Indstil APL ventil i positionen MAN og 30 CmH2O

 • • Luk for Y-stykket (sat fast på konusen)

 • • Sampleslange tilsluttet korrekt

 • • Luk ilt nødfunktion

 • • Tryk på drejehjul for at starte SELVTEST

 • • Primus gennemfører primært de automatiske tests og handlinger, der vises på
  skærmen

 • • Selvtestens forløb vises via søjlediagrammer

 • • Uret viser hvilket punkt, der testes i øjeblikket

 • • OBS lækage max 100 ml

 • • Hvis apparatet under selvtest finder en fejl, afbrydes testen og dette symboliseres ved
  et udråbstegn.

 • • Fejlfunktionerne, konstateret ved selvtest, og et meddelelsesvindue med oplysninger
  om afhjælpning af fejl vises på skærmen.

 • • Funktioner som fremhæves med gult kan bekræftes med skærmtasten ”accepter”,

som f.eks. svigt af højttaler. Apparatet starter uden denne funktion.

Testresultaterne vises i forskellige signalfarver

 • • GRØN: Test udført – tjek lækagens størrelse (maksimalt 100 ml)

 • • GUL: Apparatet kan tages i brug, selvom det kun er begrænset funktionsdygtigt

 • • RØD: Testen skal gentages, funktionsfejl, drift ikke mulig eller ikke tilladt. Testen
  kan ikke længere afbrydes.

 • • Efter selvtesten skifter Primus skærmbillede til STAND BY

 • • Sæt APL-ventil på spontan

 • • Dokumentation sker automatisk i apparatets logbog

Klargøring mellem hver patient

 • • Apparatoverflader og monitoreringsledninger aftørres med wetwipe

 • • Maske, Viro-bakteriefilter, respiratorslanger skiftes

 • • Vandkrus, sugeslange og sugepose skiftes efter brug og kontrolleres

 • • CO2 -sampelslange aftørres mellem hver patient

Daglig rengøring og klargøring

 • • Alle flader afsprittes morgen

 • • Anæstesiapparatet og samtlige løse genstande afvaskes med wetwipe

 • • Apparatet opfyldes ifølge indholdsfortegnelse, placeret i stuemappen på apparatet

Øvrig rengøring/vedligeholdelse

(varetages af ansvarspersoner tilknyttet apparatur/teknisk afdeling)

 • • CO2-sampelslang skiftes x 1 ugentlig

 • • Vask af respiratorkassetten hver 6. måned

 • • Vaskes i maskine

 • • Lufttørres og afkøles

 • • Flow-sensorer nedsænkes nænsomt i hospitalssprit i 2 minutter - lufttørres

 • • Vandfælden skiftes hver måned samt tømmes ved behov (skriv dags dato på ved skift)

 • • Flow-sensorer udskiftes, når det ikke længere er muligt at kalibrere eller ved en
  fejlmeddelelse.

Anæstesiapparatet på sectio stue sættes på standby, slukkes aldrig, testes dagligt formiddage, øvrige slukkes.

I en akut situation kan selvtest undlades og apparatet vil ”huske” sidste test. I forhold til vores dokumentation er det hensigtsmæssigt, at der udføres en selvtest på et apparatet, der har været slukket.

Brugervejledning til Primus findes i skab i præp.rum.

Referencer

Brugsvejledning Primus Anæstesiapparat - Software 4.n