Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afdelingsspecifik Kræftpakkeforløb for Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

 

Problemstilling

Region Nordjylland har udarbejdet en politik for strukturen af den akutte kræftindsats i regionen for at sikre, at der leves op til regeringens krav om et struktureret patientforløb med mindst mulig ventetid for patienten (bl.a. 48 timers reglen)

For at sikre at den udstukne struktur kan efterleves i afdelingen, er dette udmøntet i denne retningslinie.

 

Målgruppe – modtagelse

Retningslinien gælder for alle personalegrupper i afdelingen – både Frederikshavn og Hjørring.

Patienter kan kun møde i Hjørring.

 

Definition af begreber

Pakkeforløb: tilbud om undersøgelse og behandling i veltilrettelagt forløb med klar information af patientforløb for kræftformer

Sundhedsfaglig Kontaktperson: er i pakkeforløbene den ansvarlige speciallæge, som foretager udredning, svarhåndtering og evt. viderehenvisning

 

Formål

At sikre, at vi i afdelingen lever 100% op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og krav om tidsfrister.

 

Metode

Metode til at finde frem til anbefalingerne:

-drøftelse i arbejdsgrupper med Aalborg og Thisted

-udarbejdelse og dialog med SVE´s Økonomi og Planlægningsafdeling

-diskuteret og godkendt i Lederforum

Beskrivelse

Organisation

Regional forløbslederfunktion varetages af overlæge Erik Søgaard, Gynækologisk–Obstetrisk Afdeling, Aalborg.

Niels Kjærgaard er vores lokale samarbejdspartner, som deltager i tilrettelæggelse af pakkeforløbene.

Lægesekretær Rita Krogsgaard og Elsebeth Høgh Jensen er forløbskoordinatorer og er ansvarlige for udførende koordination

Udredning foretages primært på stue 7 i Gyn.amb., eller akut-stue 3 på GOO, som bemandes med speciallæge – ellers er bagvagten ansvarlig for disse patienter.
Denne læge er patientens Sundhedsfaglige Kontaktperson

 

Samarbejde med primær sektor/praktiserende læge

Praktiserende læge henvender sig via regional telefon nr 99 32 32 32 og omstilles til

- telefon 97 64 06 99
- fax 97 64 07 43

som besvares af en forløbskoordinator.

Forløbskoordinators funktion og ansvar

 • • booker kvinden til stue 7, Gyn. amb. – daglig tid kl 8.30, sekundært Akut-stue 3

 • • giver den henviste kvinde telefonisk besked om dato, tid og hvad der skal ske

 • • koordinerer med aflysninger i ambulatorierne, hvis der ikke kan findes plads som ovenstående

 • • hjælper kvinden ved ønske om evt. ændringer i booking – Obs. IPØ, hvis pt. ønsker at vente.

 • • klargør journal samt sikre, at det røde kodeark er i journalen + ”P” – klipses på forsiden.

 • • koordinerer videre udredning eller undersøgelse i afdelingen i samarbejde med Sundhedsfaglig Kontaktperson

 • • skal koordinere evt. overflytning til videre udredning/behandling i Aalborg

 • • sørge for, at kvinden gives besked om tidspunkt og mødested

 • • skriver og sender afsluttende notat

 • • afslutter kvinden fra SVE

 

Speciallægens/Sundhedsfaglige Kontaktpersons funktion og ansvar

 • • Udreder kvinden ud fra instrukser gældende for pakkeforløbene for

 • • Cervixcancer

 • • Corpuscancer

 • • Ovariecancer

 • • Vulvacancer

 • • koordinerer ny ambulant tid eller tid til undersøgelse med forløbskoordinator

 • • aftaler evt. skift af Sundhedsfaglig Kontaktperson med kvinden

 • • sammenfatter udredningens resultat og videreformidler dette til kvinden enten via et nyt amb. besøg eller telefonisk kontakt.

 • • aftaler direkte med Gyn- Obst. Afd. Aalborg ved videre udredning og behandling, hvornår de kan modtage kvinden

 • • informerer kvinden, i samarbejde med forløbskoordinator, om dette

 • • dikterer afsluttende notat – inklusiv diagnoser og udfylder det røde kodeark

 

Monitorering

Ved sikring af korrekt registrering i PAS, laves der stikprøver/statistik af den registreringsansvarlige overlæge i samarbejde med forløbslederen, ud fra bl.a. flg. parametre:

 • • har kvinden en Sundhedsfaglig Kontaktperson

 • • opstår der unødig ventetid og hvor sker det

 • • er vores kapacitet/lokale det rigtige

Indikatorer og tærskelværdier

 

Referencer

 

 

Evidensstyrke: