Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Purulent meningitis hos børn og voksne, Aalborg UH, Thisted

 

Beskrivelse

 

Alle patienter mistænkt for at have CNS-infektion skal indlægges/overflyttes til Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og nedenstående instrukser følges

 

Purulent meningitis behandling hos voksne, samfundserhvervet

 

 

Purulent meningit hos børn >2 mdr.

 

Før overflytning til Aalborg UH iværksættes stabiliserende behandling og initial behandling før denne i et samarbejde mellem medicinsk bagvagt og vagthavende anæstesiolog.

Sidstnævnte vurderer de nærmere forhold vedrørende transportmåde og evt. ledsagepersonale i henhold til gældende instrukser

 

Interhospital transport med ledsagelse af sundhedsfagligt personale (gælder patienter >...

 

Information ved overflytning mellem enheder og institutioner

 

Transport af medicinske patienter fra hospitalsmatriklen i Thisted til anden hospitalsmatrikel