Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opsætning af blodkomponenter peroperativt i Anæstesiologisk afdeling Syd

Beskrivelse

Patientidentifikationen mellem ID-armbånd og anæstesijournal

Patientidentifikationen er sikret, og patientens CPR-nummer på ID-armbåndet er konfereret med anæstesijournalen.

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Punkt 3 ”Hvordan identificeres patienten i forløbet”

Habile patienter angiver selv sikker identifikation.

Patienter med erstatnings-CPR-nummer og inhabile patienter identificeres ved hjælp af identifikationsarmbånd.

Afhentning af blod

Da det peroperativt ikke altid er muligt at komme til patientens ID-armbånd på grund af forskellige lejringer og på grund af steril afdækning, er det anæstesijournalen, vi identificerer efter.

Inden man går efter blod, kontrolleres og sammenlignes (sammen med den ansvarshavende anæstetist på stuen)

  • • patientens navn og

  • • patientens CPR-nr. på anæstesijournalen

med den navnelabel med stregkode, som man tager med sig i Blodbanken.

Konferering ved opsætning af blodkomponenter

Følg Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland afsnit 6.8, dog med følgende ændringer:

Ved multiple transfusioner er der ikke tid til anden konfereringer af blodkomponent, så for at gøre proceduren ens hver gang, konfererer vi kun en gang ved opsætning af blodprodukter.

Patient

Anæstesisygeplejersken og kontrollant konfererer navn og CPR-nummer fra anæstesijournalen med oplysninger på transfusionsjournalen.

Transfusionsjournal

Blodkomponent

Kontrollant læser blodkomponentens blodtype og tappenummer.

Anæstesisygeplejerske/-læge kontrollerer, at dette stemmer overens med patientblodtype og tappenummer fra transfusionsjournal.

Sygeplejerske/læge og kontrollant skriver under på, at der er sikret overensstemmelse mellem patient og transfusionsjournal samt mellem blodkomponent og transfusionsjournal.

Sygeplejerske/læge skriver brugernavn eller underskrift nederst på transfusionsjournal over linjen "Underskrift (ansv. for transfusion)". Samtidig noteres dato og tidspunkt for start af transfusionen.

Kontrollant skriver brugernavn eller underskrift over linjen "Underskrift (kontrollant)".

Transfusionsskemaet

Indikation, ordinerende læge og informeret samtykke noteres på transfusionsskema.

Etikette med tappenummer fra blodkomponent afrives og klæbes på patientens transfusionsskema, når blodportionen sættes op. Der noteres dato, start tidspunkt og sygeplejerskes brugernavn eller initialer.

Blodproduktsposerne samles i kapsel/plastpose og følger patienten. Opbevares i fire timer.

Transfusionssæt

Alle blodkomponenter skal transfunderes igennem et transfusionssæt med filter (rødt).

Ved kontinuerlig transfusionsbehandling bør transfusionssættet udskiftes hver sjette time.

Der må ikke gives blodkomponenter af forskellig AB0-blodtype gennem samme transfusionssæt. Dvs. skift til nyt transfusionssæt, hvis der skiftes mellem AB0-blodtyper; gælder også ved skift tilbage til patientens egen blodtype.

Erytrocytsuspension, frisk frosset plasma og trombocytsuspension må transfunderes gennem samme transfusionssæt, så længe det er samme blodtype.

Formål

At sikre os, at gældende vejledning for opsætning af blodprodukter. samt patientinformation er overholdt. Se Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Referencer

Blodtransfusion, gældende for Region Nordjylland

Balanceret komponentterapi