Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Amputation UE– ergoterapi under indlæggelse, Hjørring

Formål

At beskrive den ergoterapeutiske intervention til patienter, som er indlagt på grund af amputation af crus eller femur med henblik på at:

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet

 • • sikre kvaliteten af de ergoterapeutiske ydelser

 • • sikre, at alle ergoterapeuter i afdelingen med særligt fokus på ergoterapeuter i ortopædkirurgisk gruppe, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling af den benamputerede patient

Beskrivelse

Patientgruppe

Patienter, der har fået foretaget en amputation af en del af UE.

De hyppigst forekommende er:

 • • Femuramputation

 • • Knæexarticulation

 • • Crusamputation


Overordnet fremgangsmåde

Patienterne følger ”Forløbsbeskrivelse for den benamputerede patient”

Indlæggelsestiden varierer fra patient til patient og kan afhænge af tidligere funktionsniveau samt om der opstår komplikationer.

 

Ergoterapeutisk undersøgelse

Formål

Formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse er, at vurdere patientens helbredstilstand både før og efter amputation med henblik på at afklare, hvilken behandling patienten har behov for under indlæggelse og hvilke hjælpemidler, patienten får behov for i forbindelse med udskrivelse. Patientens boligforhold vurderes for at afklare behov for boligændringer.

 

Før patientkontakt

 • • Lægenotater samt sygeplejestatus læses i EPJ med henblik på at få oplysninger om patientens funktionsniveau før operation:

 • • Har patienten tidligere modtaget hjemmepleje?

 • • Har patienten hjælpemidler i hjemmet?

 • • Hvordan er patientens aktuelle almentilstand?

 

Første kontakt til patienten er ofte dag 1 efter operation.

 

Ergoterapeutisk undersøgelse indeholder:

 • • Funktionsniveau før amputation ift. ADL-aktiviteter

 • • Boligforhold og socialt netværk

 • • Patientens forventninger og mål

 • • Kognitiv vurdering

 • • Evt. dysfagivurdering

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelsen og med baggrund heri tilrettelægges den ergoterapeutiske intervention mhp. træning af forflytning, tilpasning af kørestol, evt. ADL-træning samt planlægning af udskrivelse.

 

Ergoterapeutisk intervention

Formål

 • • At patienten får udleveret og kan anvende relevante hjælpemidler, samt at boligen tilpasses det nuværende funktionsniveau.

 • • At patienten bliver så selvhjulpen som muligt inden udskrivelse.

 

1. samtale med patienten

Der kan anvendes ergoterapeutisk dokumentationsredskab som for eksempel ADL-taxonomi, en ergoterapeutisk semistruktureret interviewguide (eksempelvis COPM) i afdækningen af patientens aktivitetsproblematikker. Den ergoterapeutiske undersøgelse kan fordeles over flere dage afhængig af patientens almentilstand.

 

Tilpasning af kørestol
Da amputationspatienten er afhængig af kørestol, skal denne findes og tilpasses patienten. Benstumpen skal understøttes af en amputationsstøtte, der er længere end stumpen for at forebygge kontraktur i knæet. Der anmodes om kørestol i PFP så tidligt som muligt.

 

Amputationspatienten har ulige tyngde i kørestolen på grund af den reducerede vægt på amputeret side. Derfor er det vigtigt, at kørestolen er afbalanceret samt monteret med antitip.


Udlevering af tryksårsforebyggende pude
For at forebygge udvikling af decubitus udleveres altid tryksårsforebyggende pude til kørestolen. Der vælges som hovedregel ROHO pude.


Forflytningstræning
Forflytningstræning påbegyndes dagen efter operation. Dette foregår i samarbejde med plejepersonale samt fysioterapeut. Det vurderes i samråd med fysioterapeut hvilken forflytningsmetode/ganghjælpemiddel, der er relevant for patienten.

 

Patienten skal træne forflytning fra seng til bækkenstol og kørestol og tilbage.

Der kan anvendes glidebræt ”Butterfly” eller ”Easy Glide”.


ADL-træning
ADL træning tilrettelægges ud fra patientens helbredstilstand og aktivitetsproblematikker. Der kan for eksempel trænes ADL på badeværelset i forbindelse med bad og påklædning samt i ergoterapiens træningskøkken. Der instrueres i brug af hjælpemidler, hvis patienten vurderes at få behov for dette.


Understøttelse af motivation
Efter en amputation kan patienten opleve en krise. Ergoterapeutens opgave er at støtte patienten til at komme gennem krisen og hjælpe patienten til at genoptage daglige aktiviteter på bedst mulige måde.

 

Tværfagligt samarbejde

Der afholdes tværfaglig stuegang på dag 1 og dag 5-6 postoperativt. Til stede er plejepersonale, læge, fysioterapeut og ergoterapeut og evt. pårørende.

Der konfereres desuden løbende med alle relevante samarbejdspartnere.

Der tages kontakt til kommune via PFP så tidligt i forløbet som muligt. Der opstartes samarbejde med henblik på vurdering af boligforhold, behov for hjemmebesøg og hjælpemidler. Der afklares om hjælpemidlerne bevilges af kommune eller region.

 

Definition af begreber

Amputation

Femuramputation
Transfemural amputation (TF): lårbensamputation

 

Knæexartikulation
Operation gennem knæleddet (KD), hvor patella bevares

 

Crusamputation
Transtibial amputation (TT): amputation under knæet

 

Roho Pude

Tryksårsforebyggende og trykaflastende luftpude til at sidde på.

 

Butterfly
Glidebræt er velegnet til forflytninger mellem kørestol, stol, seng, badestol, bil og lignende. Butterfly glidebræt er forsynet med 2 non-slip stykker på bagsiden. Butterfly glidebræt er designet med specielle udskæringer til anbringelse ved kørestolshjul. Max. brugervægt
250 kg. Kan anvendes med/uden vinge.

 

Easy Glide

Glidebræt, der anvendes til forflytning mellem kørestol og seng, toiletsæde, bilsæde med mere. Easy Glide er især god ved højdeforskelle samt til at mindske afstand mellem enhederne. Easy Glide er med bøjelige kanter og derfor nemt at placere foran kørestolens hjul.

 

ADL
Daglige aktiviteter, Activities of Daily Living

 

PFP

Plejeforløbsplan

 

Referencer

 

 1. 1. Forløbsbeskrivelse for den benamputerede patient https://pri.rn.dk/Sider/28204.aspx