Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Centrale venekateter

(Ikke tunnelleret)

 

Formål1

Beskrivelse1

Fremgangsmåde ved anlæggelse af kateter1

Bestilling af CVK anlæggelse2

Forberedelse af patient og forældre forud for CVK anlæggelse2

Kontrol af CVK -placering2

Pleje af cvk2

Observation umiddelbart efter kateteranlæggelsen2

Forebyggelse af luftemboli2

Forbinding og forbindingsskift3

Blodprøvetagning fra CVK3

Nåleløsemembraner4

Administration og infusion af medicin i CVK.4

Administration og infusion af medicin i CVK lukket med heparin5

Skiftning af infusionssæt, trevejshaner, forlængerslanger6

Daglig kontrol af tilbageløb og observation af indstiksstedet6

Seponering af CVK7

Reference8

Bilag8

 

Formål

CVK (ikke tunnelleret) anlægges hos patienter som har behov for iv behandling gennem længere tid, eller hvor det ikke er muligt at etablere anden iv adgang.

 

Beskrivelse

Fremgangsmåde ved anlæggelse af kateter

Anlæggelse af CVK foregår i generel anæstesi på operationsafsnittet ASN.

Et CVK er et plastikkateter, der er indlagt i vena subclavia på højre eller venstre side.

Kateter føres gennem vena subclavia videre ned i vena cava superior eller i højre atrium.

 

Blausen 0181 Catheter CentralVenousAccessDevice NonTunneled.png

Bestilling af CVK anlæggelse

Henvisning til anæstesiologisk afsnit ASN eller kontakt vagthavende på kode 88 500.

 

Forberedelse af patient og forældre forud for CVK anlæggelse

Sygeplejersken skal sikre sig, at anæstesilægen/børnelægen informerer barn/forældre om anlæggelsen af CVK og årsagen til dette samt mulige komplikationer.

Gøres operationsklar efter vanlig procedure.

 

Kontrol af CVK -placering

Efter anlæggelse af CVK skal der altid tages et røntgenbillede af thorax inden anvendelse for at sikre korrekt beliggenhed. Billedet skal vurderes af anæstesilæge.

 

Pleje af CVK

Observation umiddelbart efter kateteranlæggelsen

Resp./BT/puls observeres 1 time efter anlæggelse.

Forbinding og indstikssted tilses med henblik på blødning og gennemsivning af forbindingen.

Dokumenter anlæggelsen af CVK i NordEPJ under ”Invasive og non-invasive adgange”

 

Forebyggelse af luftemboli

Luftemboli kan optræde ved alle centrale venekatetre, idet katetret ligger inde i en vene nær hjertet, og på grund af hjertets pumpefunktion opstår der et negativt tryk. For at undgå luftemboli, er det vigtigt, at alle slanger og propper er skyllet igennem med væske inden monteringen på kateteret. Desuden skal alle tilkoblingssteder være omhyggeligt skruet sammen.

Forbinding og forbindingsskift

Der anvendes steril transparent, tætsluttende forbinding Mepitel Film til fiksation af katetret over indstiksstedet.

Forbindingen skiftes og indstiksstedet renses og desinficeres minimum hver 7. dag eller når den er løs, fugtig eller forurenet. Der anvendes steril teknik med sterile engangshandsker. Indstikstedet må ikke berøres, når forbindingen skiftes.

Husk at dokumentere i NordEPJ, når hud og kateteret er afvasket, og forbinding er skiftet.

 

Fremstilling til forbindingsskift

 • • Rene handsker

 • • Sterile handsker

 • • Sterile krøller

 • • Klorhexidinsprit 0,5 %

 • • Plaster Mepitel Film

 • • evt. flonelspose samt plaster til fiksering

 

Procedure

 • • Patienten lejres så indstiksstedet er let tilgængeligt.

 • • Usterile handsker tages på efter håndvask, og forbindingen fjernes.

 • • Indstiksstedet observeres.

 • • Sterile krøller overhældes med klorhexidinsprit.

 • • Sterile handsker påføres, og der renses omkring kateterindstiksstedet x 2, altid indefra og ud efter, og til sidst afvaskes kateterslangen.

 • • Nyt plaster påsættes når huden er tør.

 • • Kateterløbene pakkes ind i flonelspose eller lign. og fikseres for at forebygge tryk på huden eller træk på CVK

 

Blodprøvetagning fra CVK

Blodprøver udtaget via CVK skal begrænses. Generelt koordineres diverse procedurer med medicingivning, blodprøvetagning, skift af dropsæt og lignende, så åbning af det lukkede system minimeres.

Blodprøvetagning udføres af sygeplejerske i samarbejde med bioanalytiker, som assisterer med de rette blodprøveglas. Der kan også aftales med bioanalytikeren, at denne finder glas frem og medgiver sygeplejersken som selv tager blpr på stuen.

Der benyttes det løb med størst lumen (brun løb) Der anvendes aseptisk teknik, med ”Non touch teknik” og anvendelse af sterile engangshandsker[1].

 

Fremstilling til blodprøvetagning

 • • Sterile handsker

 • •  4 store 0,5% Klorhexidinspritservietter uden glycerol

 • • Adapter og blodprøveglas

 • • Steril prop.

 • • 2x 10 ml NaCl 0,9%.

 • • Hos mindre børn eller børn med væskerestriktioner 10 ml eller minimum 3 -5 ml

 

Procedure:

 • • Klemskruen lukkes

 • • Iført sterile handsker desinficeres tilkoblingsstedet udvendig med 1. Klorhexidinspritserviet.

 • • Gammel prop og infusionsslange frakobles.

 • • CVK studs desinficeres med 2. Klorhexidinspritserviet i minimum 5 sekunder (scrub the hub)

 • • 3. Klorhexidinspritserviet holdes under og lukkes om kateterstudsen ved resten af proceduren

 • • Blodprøve adapter påsættes

 • • Hanen åbnes.

 • • Blodprøveglassene fyldes via adapter. Der tages altid først et rødt spildglas, som bortkastes. Bioanalytikeren rækker glassene og mærker dem, hvis hun er med på stuen.

 • • Hanen lukkes

 • • Nacl sprøjte påsættes, hanen åbnes og slangen gennemskylles ved et jævnt flow

 • • Hanen lukkes og kateterstuds renses med 4. Klorhexidinspritserviet i 5 sekunder

 • • Steril prop/nåleløs membran påsættes.

 

Se bilag med fotovejledning

 

Nåleløsemembraner

Nåleløsmembran anvendes ved behov for gentagne brud på det lukkede system. Der anvendes neutral, gennemsigtig prop med laminært flow Swan-lock. Det er vigtigt at injektionspropper, er gennemsigtige, så blodrester er tydelige at se, når der skylles på slangen.

Proppen skal skiftes sterilt minimum hver 4 dag eller i forbindelse med blodprøver.

Tag ikke blodprøver gennem proppen. Blodrester i proppens lumen kan være svære at se og skylle væk, dermed øges risiko for vækst af bakterier eller svampesporer.

 

Administration og infusion af medicin i CVK.

Generelt koordineres diverse procedurer med medicingivning, blodprøvetagning, skift af dropsæt og lignende, så åbning af det lukkede system minimeres.

Der anvendes ”Non touch teknik” med anvendelse af usterile rene handsker til procedurer, hvor der er påsat nåleløs membran.

Fremstilling til medicingivning i nåleløs membran

 • • Usterile, rene handsker

 • •  2 store 0,5% Klorhexidinspritservietter uden glycerol

 • • 2x 10 ml NaCl 0,9%.

 • • Hos mindre børn eller børn med væskerestriktioner 10 ml eller minimum 3 -5 ml

 • • Medicinsprøjte eller infusionssæt

 

Procedure:

 • • Iført rene handsker desinficeres klemskruen og den nåleløse membran udvendig med 1. Klorhexidinspritserviet i minimum 5 sekunder scrub the hub

 • • 2. Klorhexidinspritserviet holdes under og lukkes om kateterstudsen ved resten af proceduren

 • • NaCl sprøjte påsættes.

 • • Hanen åbnes.

 • • Der aspireres indtil der er synlig blod i slangen for at tjekke tilbageløb herefter gennemskylles slangen med NaCl 0,9% ved et jævnt flow.

 • • Medicinbolus administreres eller infusionsslange tilkobles

 • • NaCl sprøjte påsættes og der skylles efter med 10 ml Nacl

 • • Hanen lukkes

 • • Kateterløbene pakkes ind i flonelspose eller lign, og fikseres for at forebygge tryk på huden eller træk på CVK

 

Gennemskylning og lukning af kateter der ikke bruges dagligt:

Såfremt CVK ikke er i brug dagligt skal det gennemskylles mindst 1 gang om ugen med 2 x 10 ml. NaCl og lukkes med Heparin 100ie./ml. Det anbefales, at give en volumen svarende til den samme som kateterets eller maximalt det dobbelte. (se ref. 3)

 

Heparindosis:

Til gennemskylning og lukning anvendes: Heparin 100ie/ml 0,8 ml i hvert ben (EØ).

Skal ordineres i det elektroniske medicin modul.

Husk at skrive i clinical, hvis cvk er lukket med heparin for at sikre at dette aspireres inden næste medicinindgift.

 

Administration og infusion af medicin i CVK lukket med heparin

Der anvendes steril teknik, da heparin skal aspireres og at der hermed trækkes blod tilbage. Den nåleløse membran skal derfor skiftes.

Fremstilling til administration i cvk lukket med heparin

 • • Sterile handsker

 • •  4 store 0,5% Klorhexidinspritservietter uden glycerol

 • • Tom 2 ml sprøjte

 • • Steril prop/nåleløs membran

 • • 2x 10 ml NaCl 0,9%.

 • • Hos mindre børn eller børn med væskerestriktioner 10 ml eller minimum 3 -5 ml

Procedure:

 • •  Klemskruen lukkes

 • • Iført sterile handsker desinficeres tilkoblingsstedet udvendig med 1. Klorhexidinspritserviet.

 • • Gammel prop frakobles.

 • • CVK studs desinficeres med 2. Klorhexidinspritserviet i minimum 5 sekunder (scrub the hub)

 • • 3. Klorhexidinspritserviet holdes under og lukkes om kateterstudsen ved resten af proceduren

 • • Tom 2 ml sprøjte påsættes

 • • Hanen åbnes.

 • • Der aspireres 3 ml blod, som bortkastes.

 • • Hanen lukkes

 • • Nacl sprøjte påsættes, hanen åbnes og slangen gennemskylles ved et jævnt flow

 • • Hanen lukkes og kateterstuds renses med 4. Klorhexidinspritserviet i 5 sekunder

 • • Steril prop/nåleløs membran påsættes.

 

Skiftning af infusionssæt, trevejshaner, forlængerslanger

 • • Infusionssæt og tilkoblinger skal skiftes hver 4. dag.

 • • Infusionssæt og tilkoblinger kasseres, hvis de har været frakoblet katetret.

 • • Transfusionssæt anvendt til blod, blodprodukter skiftes indenfor højst 6 timer.

 • • Infusionssæt anvendt til lipid-opløsninger skal skiftes efter 24 timer.

 • • Katetret skal fjernes, så snart der ikke er indikation for at bevare det, eller ved tegn/mistanke om kateterrelateret infektion

 • • Procedurer hvor det lukkede system brydes, begrænses til et minimum

 

Daglig kontrol af tilbageløb og observation af indstiksstedet

 • • Daglig observation af indstikssted (infektionstegn, utæthed og intakte suturer).

 • • Tilbageløbstest i CVK kontrolleres x 1 dagligt. ALLE adgange kontrolleres. Kontroller at nåleløse membraner er skruet godt fast på CVK ben, og flyt klemskrue for at undgå afklemning af slangen. Evt. i forbindelse med medicinindgift mm.

 • • CVK har 2 ben/løb af forskellig farve.

  • • Brun, som har største lumen og kan anvendes til blod, blodprodukter og lipid-opløsninger.

  • • Hvid, med mindste lumen anvendes til klare væsker og medicin.

 • • Kontrol dokumenteres i CSC.

 

Ved problemer med tilbageløb af blod kan forsøges med flg.

 • • Lade barnet skifte stilling

 • • Få barnet til at trække armene over hovedet

 • • Opfordrer barnet til at hoste eller trække vejret dybt.

 • • Forsøge med ekstra gennemskylning med isot. NaCl. Brug evt små sprøjter 1-2 ml

 • • Evt. massere kateterslangen, der hvor klemmen sad, da kateteret kan klæbe sammen på dette sted. Prøv herefter at trække tilbage i sprøjten.

 • • Sikre at mellemstykke/prop ikke er tilstoppet.

 

Ved manglende tilbageløb i kateteret kontaktes læge med henblik på evt. kontrol røntgen af thorax med kontrast.

Kan der ikke opnås tilbageløb i kateteret kan det skyldes, at kateteret er meget tyndt og klapper sammen eller sætter sig fast på kar-væggen. Katetret må kun anvendes efter lægens godkendelse af at katetret er anvendeligt.

 

Seponering af CVK

Det skal dagligt vurderes, om der fortsat er behov for CVK. Infektionsrisikoen stiger med antallet af kateterdage. CVK seponeres efter lægelig ordination.

Fremstilling til CVK fjernelse

 • • Usterile handsker

 • • Klorhexidinsprit 0,5 %

 • • Sterile krøller

 • • Engangs sutursæt

 • • Steril forbinding/plaster

 • • Evt. WR-glas tilsat sterilt vand

 

Procedure ved CVK fjernelse

 • • Pt. og forældre informeres

 • • Pt. lejres i Trendelenburg, ellers fladt på ryggen

 • • Forbinding fjernes med usterile handsker

 • • Suturer fjernes

 • • CVK seponeres med non-touch teknik, hvorefter der komprimeres i ca. 2 min.

 • • Indstiksted dækkes med steril forbinding.

 • • Seponer CVK i NordEPJ under ”Invasive og non-invasive adgange”

 

Ved tegn på infektion

 • • Afvaskes huden omkring indstiksstedet med Klorhexidinsprit 0,5 % x 2, hvorefter katetret fjernes aseptisk.

 • • Ca. 3 cm. af kateterspidsen afklippes med steril saks ned i sterilt spidsglas.

 • • For at undgå indtørring tilsættes nogle få dråber sterilt vand.

 • • Indstiksstedet dækkes med steril forbinding.

 

Reference

 1. 1. Infektionshygiejnen Intravaskulære katetre (5.1)

 2. 2. Infektionshygiejnen Kemisk desinfektion af medicinsk udstyr, hud og overflader (8.2)

 3. 3. Center for Kliniske Retningslinjer. Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter

 

Bilag

Fotovejledning blodprøver i ikke tunneleret cvk

[1]Non touch teknik: Bruges om procedurer, hvor hænderne ikke må berøre sterile områder pga. risiko for kontamination med mikroorganismer fra hænderne.

Aseptisk teknik: Bruges om procedurer, der omhandler ”non touch teknik” og samtidig anvendelse af sterile utensilier.