Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for Udefoto

 

Modalitet

2 stk udefoto apparater

  • • Santax MobilDart

  • • AGFA 100s

 

Undersøgelsestyper

Alle former for røntgenoptagelser af knogler, thorax og abdomen udenfor selve røntgenafdelingen. Hovedsagelig thoraxoptagelser på intensiv- og neonatalafdeling.

 

 

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser på modaliteten.

 

Skal kunne visitere, planlægge, udføre og evaluere den enkelte undersøgelse og således sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1. Oplæring af apparaturer af superbruger eller andet erfarent personale. Da hyppigheden af udefoto svinger meget, må man komme med erfaren kollega så hyppigt det kan lade sige gøre, indtil man selvstændigt kan udføre undersøgelserne.

  2. 2. Kunne anvende PRI.

  3. 3. Gennemgang af patienthåndtering på stuen: identifikation, lejring og information.

  4. 4. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  5. 5. Instruks i RIS/PACS.

  6. 6. Skal kunne indskrive en patient manuelt i tilfælde af IT-nedbrud.

 

Dokumentation

Opnået kompetence vurderes individuelt og godkendes. Ingen skriftlig dokumentation.