Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelses- og oplæringsplan for stue X

 

 

Modalitet

2 stk udefoto apparater Siemens Mobilett Plus tilknyttet Fuji CR-system.

Undersøgelsestyper

Udefotorøntgen. Alle former for knogle- og thoraxundersøgelser udenfor selve røntgenafdelingen. Hovedsagelig thoraxoptagelser på intensiv- og neonatalafdeling.

Mål

Skal selvstændigt udføre de radiografiske procedurer, der knytter sig til udførelsen af billeddiagnostiske undersøgelser. Arbejde ud fra fælles mål og fælles identitet/kulturpræget af engagement, ambitioner og vilje til nytænkning.

 

Skal kunne vurdere, planlægge, udføre og evaluere det enkelte undersøgelses- eller behandlingsforløb i forhold til teknologien og den enkelte borgers situation. Dvs. at sikre patienten den bedste kvalitet i diagnostik, behandling og service som led i et sammenhængende forløb.

 

Skal inddrage menneskelige, teknologiske og samfundsmæssige aspekter ved udførelse af billeddiagnostiske undersøgelses- og behandlingsforløb. Fremmes det faglige niveau samtidig med øget fokus på læring, uddannelse og forskning med fælles ansvar og respekt i højsædet.

 

Uddannelses- og oplæringsplan

  1. 1. Uddannelse som radiograf eller røntgensygeplejerske.

  2. 2. Samlet 2 ugers oplæring på stuen af superbruger eller andet erfarent personale.

  3. 3. Have kendskab til projektionshåndbogen

  4. 4. Gennemgang af apparatur, de applikerede undersøgelser samt indretningen af de forskellige afdelingers stuer.

  5. 5. Gennemgang af patienthåndtering på stuen: identifikation, lejring og information.

  6. 6. Have kendskab til sterile teknikker, forskellige kuvøsetyper og omgang med forskelligt overvågningsudstyr.

  7. 7. Instruktion i og anvendelse forflytningsmateriale.

  8. 8. Instruktion i Klinisk Vejledningssystem, hjertestopbakkens placering og indhold samt telefonnummer til hjertestop, brandbekæmpelsesudstyr i nærheden, katastrofeplanen og hygiejnemappen.

  9. 9. Instruktion i RIS/PACS.

 

Dokumentation

Udannelsesplaner og fortegnelse over gennemførte kurser for det enkelte personale opbevares i kompetence databasen