Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klargøring af laparoskopiapparatur

 

Formål

At sikre at laparoskopiudstyr anvendes efter gældende anvisninger, således at patienter, personale og udstyr ikke lider skade under eller efter anvendelse heraf.

 

Beskrivelse

Laparoskopi er en metode, hvor man med kuldioxid skaber et overtryk i peritoneum, således at man med en kikkert kan skabe et overblik over de intraabdominale organer.

 

Forløb

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

  • • At der forefindes en laparoskopisøjle på operationsstuen

  • • At der er CO2-adgang – eventuelt at der er tilstrækkelig CO2 i gasflaske

  • • At CO2-insufflator er afprøvet, og at udgangstryk er forudindstillet til 12 p. mm Hg

  • • At kamera og kameraenhed virker korrekt – kommer kamerabilledet op på operationsstuens monitorer

  • • At lyskilde er afprøvet, og at denne passer til relevant lysledersystem

  • • At relevante konnektorer er til stede på operationsstuen, således at lyslederkabel og kamera-optik kan tilpasses de forskellige laparoskopisystemer.

Peroperativt

Når huddesinfektion er afsluttet, og der er påsat afdækning, kan tilkobling af laparoskopiudstyr begynde.

Lyslederkabel, CO2-slange og optik er steril og varetages af operationssygeplejerske.

Optik monteres med kamerapose, således at den sterilt kan monteres på usterilt kamera, alternativt anvendes sterilt EndoEYE.

Laparoskopisøjle inklusiv CO2-insufflator, kameraenhed og lyskilde er usterilt og varetages af sygeplejerske med gulvfunktion.

 

Montering

Laparoskopisøjle anbringes så tæt som muligt på operationsleje og således, at søjlen, om muligt, står hensigtsmæssigt korrekt i forhold til den forestående laparoskopi.

Optik monteres på kamera i samarbejde med gulvsygeplejerske. Steril kamerapose trækkes over den usterile kameraledning og anbringes på operationslejet.

Lyslederkabel monteres på optik af operationssygeplejerske, og stikket til lyskilden videregives til gulvsygeplejerske, som monterer dette i lyskilden.

Alternativt anvendes sterilt EndoEYE, hvor gulvsygeplejersken modtager stik for montering i processor og lyskilde.

CO2-slange-konnektor til CO2-insufflatoren videregives til gulvsygeplejerske, som monterer denne i CO2-insufflatoren.

Af hensyn til operatør anbefales det, at mest mulig CO2-slange og lyslederkabel anbringes sterilt på operationslejet, således at operatøren har størst mulig bevægelighed med optikken under laparoskopien.

Efter montering af laparoskopiudstyr kan tests og tilslutning af laparoskopienheder begynde.

 

Tests og tilslutning

Lysgeneratorenhed og kameraenhed tændes, og ”Hvidtest” kan udføres ved, at en hvid genstand anbringes foran optikken, og ”Hvidtest”-knappen holdes inde på kameraenheden.

CO2-insluffatoren tændes, og insufflationen holdes standby, indtil operatøren er klar til at påbegynde insufflationen.

Herefter kan laparoskopien påbegyndes.

Postoperativt

Laparoskopienhederne afbrydes, og CO2-slange og lyslederkabel afmonteres.

Optik adskilles fra kamera ved, at operationssygeplejerske løsner optik fra kamera og fastholder optik, imens gulvsygeplejerske trækker kamera tilbage igennem kamerapose. Herefter lægger gulvsygeplejerske kamera på plads.

 

Reference/litteratur

https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/mave-tarm-kirurgi/mave-tarmkirurgi?rnid=kkka01-138

Se vedhæftede.