Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler vedrørende blødningsrisiko ved ultralydvejledte invasive indgreb

 

1.

Histologisk biopsi ved højrisiko for blødning fra lever, nyrer, pancreas og abdominale glandler er vævsprøver udhentet med kanyle med en diameter mellem 1 og 2 mm.

Indgrebet er behæftet med blødningsrisiko, og hos alle patienter skal følgende forprøver foreligge:

Hæmoglobin, thrombocytter, INR, APTT og en BAC-test.

 

 

Indgrebene kan foretages, såfremt:

INR ≤ 1,4

APTT < 40

thrombocytter > 40 x 109 / l

 

 

Generelt skal patienter der har fået foretaget histologisk biopsi observeres for blødningskomplikationer på sengeafdelingen i 6 timer.

Efter histologisk nyrebiopsi observeres patienterne dog primært på opvågningsafdelingen, og derefter på sengeafdeling i 24 timer.

 

 

 

2.

Punktur og drænanlæggelse ved lavrisiko for blødning i pleura, peritoneum, abscesser mm. samt nefrostomier udgør en mindre, men reel blødningsrisiko for patienter med øget blødningstilbøjelighed.

Der skal derfor foreligge friske blødningsparametre (hæmoglobin, thrombocytter, INR, APTT) hos patienter

  • • i antikoagulationsbehandling

  • • med kendt blødningsrisiko/-komplikation

 

 

Indgrebene kan foretages, såfremt:

INR ≤ 2,5

APTT < 40

thrombocytter > 40 x 109 / l

 

 

 

3.

Finnålsbiopsi (FNA) er en aspirationsbiopsi til cytologi, der udføres med en kanyle mindre end 1 mm i diameter. Med mindre patienterne er i AK-behandling, er der praktisk taget ikke beskrevet blødningskomplikationer ved sådanne indgreb, og de kan fortages uden forudgående blodprøvetagning.

For patienter i AK-behandling gælder samme parametre som anført under 2)

 

Patienterne kræver almindeligvis ikke observation efter FNA, ambulante patienter forbliver i radiologisk afdeling ca. 1 time efter indgrebet, hvorefter de hjemsendes