Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Xgeva (Denosumab) behandling

 

Formål

at forebygge knoglerelaterede hændelser (patologisk fraktur, strålebehandling af knogle, rygmarvskompression eller operation af knogle) hos voksne med knoglemetastaser fra solide tumorer.

 

Beskrivelse

Xgeva injektion tilbydes patienter med multiple knoglemetastaser.

Behandlingen ordineres af speciallæge.

Der bookes 45 min. til Xgeva behandling ved sygeplejerske.

Alle patienter med multiple knoglemetastaser samt patienter der er hormonrefraktær med knoglemetastaser tilbydes Xgeva 120 mg, der indgives som en subkutan injektion i låret, abdomen eller overarmen, én gang hver 4. uge kontinuerligt.

 

Lægekonsultation før behandling:

Patient informeres om Xgeva behandling og vigtigheden af at få lavet et tandeftersyn inden opstart af behandling, samt informere om regelmæssig tandeftersyn og god mundhygiejne.

Der tages blodprøver med henblik på nyrefunktion og hydrering (S-Ka, S-Na, creatinin, P-Calcium(total), Hgb, S-Magnesium, S-Fosfat).

Der udleveres pjece om Xgeva behandling samt tid til de 2 første behandlinger.

 

Sygeplejekonsultation:

Journalen læses med henblik på kendskab til patienten og dennes sygdomsforløb.

 

Ved journal gennemgang:

Sikre at der er bestilt Xgeva fra apotek.

Journalen skal ses og blodprøver godkendes af sygeplejerske. Hvis blodprøver ikke ligger indenfor normalværdien skal blodprøver godkendes af speciallæge inden behandlingen. Sygeplejersken udfylder cancer prostatabehandlingsplan.(se bilag 1).

 

Konsultation:

En halv time før patienten møder, tages Xgeva fra køl, så ubehag ved injektion undgås.

Identificering af patient vha. navn og CPR.nr.

Sikre at patient er informeret om Xgeva injektion og evt. bivirkninger, samt at der har været tandeftersyn inden første behandling.

Ved lav P-calcium skal Xgeva udskydes til der foreligger normale værdier. Patient skal evt. øges i kalktilskud og/eller opstartes med Calcium Sandoz brusetbl. 500 mg. Dette skal ordineres af speciallæge.

Ved meget lav P-Calcium (symptomer er irriterede muskler, kan udvikle sig til kramper, obs. hjerterytmeforstyrrelser), gives i. v infusion af Calcium Sandoz. Dette skal ordineres af speciallæge.

 

Efter konsultation:

Sygeplejersken rekvirerer blodprøver elektronisk, der skal tages Xgeva blodprøver 1 uge efter behandling og 1 uge før hver behandling(P-Calcium(total), S-Ka, S-Na, creatinin, Hgb, S-Magnesium, S-Fosfat).

Hvis der efter 2 måneders behandling foreligger 4 sæt normale calcium værdier, kan der reduceres til blodprøver en gang om måneden, det vil sige en uge før Xgeva behandling.

Sikre at patient får kalktilskud med 400 mg calcium og 19 µ Dз vitamin 1 Tbl. x 2 dgl., hvis patient ikke får dette i forvejen.

Der kvitteres for givning af medicin i elektronisk medicin-modul.

Patient kan tage hjem efter endt injektion, medmindre der er komplikationer.

Sygeplejersken skal være opmærksom på, at patientens anti-hormon behandling føres sideløbende med Xgeva- behandlingen, hvorfor PSA måles enten månedligt, hver 3. eller hver 6. måned, dette skal ordineres af speciallæge.

Vigtigt at koordinere disse behandlinger så de gives samtidig.

 

Referencer

http://pri.rn.dk Tværgående instruks sygehus Thy-Mors: Patientidentifikation.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) 1. version (2009). Patientinformation og kommunikation 2.2.1. Vigtige samtaler med patienten.

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) 1. version (2009). Medicinering. 2.9.2. Lægemiddeldispensering.

Patientvejledning for Xgeva Denosumab, Amgen AB, Strandvejen 70, 2900 Hellerup. www.amgen.dk