Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forkortelser og symboler gældende for Øjenspecialet

Problemstilling

Anvendelse af forkortelser og symboler medfører risiko for fejltolkninger. Al skriftlig dokumentation vedrørende patienter på Aalborg skal være entydig.

I en generel retningslinje for Aalborg Sygehus beskrives, i hvilket omfang forkortelser kan anvendes på sygehuset.

I det følgende beskrives hyppigt anvendte forkortelser i Øjenspecialets journaler.

Målgruppe

Alle medarbejdere, der selvstændigt eller efter diktat dokumenterer i patientjournalen eller anden klinisk dokumentation, samt medarbejdere, der anvender den dokumenterede information.

Definition af begreber

Forkortelse: Et ord, navn, udtryk eller tal, der ikke er udskrevet i den fulde længde.

Symbol: Et tegn, der bruges i stedet for et ord, navn eller udtryk for at anskueliggøre dette billedligt.

Formål

At sikre klarhed, ensartethed og overskuelighed i patientjournalen og anden klinisk dokumentation.

At der ikke anvendes forkortelser eller symboler, der medvirker til misforståelse, forveksling eller fejltolkning.

Beskrivelse

Patientjournalen og klinisk dokumentation, der knytter sig til denne, føres på dansk. Hvis andre sprog undtagelsesvist anvendes, skal der foreligge lokal instruks om afgrænsning og håndtering af dette for at sikre mod misforståelser og fejltolkning.

Fagligt anerkendte termer og standardiserede betegnelser (også på andre sprog end dansk) og forkortelser kan anvendes, hvis disse er entydige.

I en typisk øjenjournal anvendes følgende betegnelser, symboler og forkortelser:

 • • All.

Allergi og intolerans

 • • Disp.

Dispositioner = prædisposition. Modtagelighed/anlæg for infektioner el. udvikling af sygelige tilstande, herunder arveligt betingede (genetisk disposition)

 • • O. dxt.

Oculi dextri = vedrørende højre øje

 • • O. sin.

Oculi sinistri = vedrørende venstre øje

 • • O.u.

Oculi utriusque = med hvert øje for sig

 • • Sf.

Sfærisk. Styrken i dioptri af den omdrejningssymmetriske komponent af et brilleglas, der kan betragtes som udsnit af en kugleflade

 • • ()

Komb. med = kombineret med. Angiver, at der er flere optiske komponenter i et brilleglas

 • • Cyl.

Cylinder. Angiver styrken i dioptri af den cylindriske komponent af et brilleglas

 • • Visus

Synsstyrke = evnen til at skelne detaljer. Angives ofte i decimalbrøk mellem 0,01 og 1,56. Synsstyrker mellem 0,8 og 1,56 er ofte normale

 • • Ext.

Externa = øjenlåg, øjenbryn og de øvrige strukturer, der ses grænsende op til øjenæblet

 • • Still.

Stilling. Angiver, i hvilken retning øjenakserne peger

 • • Lejr.

Lejring. Angiver om øjenæblerne ligger normalt eller deplaceret i forhold til de omgivende strukturer

 • • Mot.

Motilitet = bevægelighed

 • • N. II

Nervus opticus

 • • N. III

Nervus oculomotorius

 • • N. IV

Nervus trochlearis

 • • N. V

Nervus trigeminus

 • • N. VI

Nervus abducens

 • • N. VII

Nervus facialis

 • • Pup.

Pupilforhold

 • • RAPD

Relativ afferent pupildefekt = amblyop pupilreaktion

 • • Synsf.

Synsfelt

 • • Camp.

Campimetri. En bestemt metode at udføre synsfeltsbestemmelse på

 • • A.m.

Ad modum = På samme måde, f.eks. ad modum Donders: på samme måde som Donders

 • • Splt.

Spaltelampeundersøgelse

 • • Oft.

Oftalmoskopi

 • • Biomikr.

Biomikroskopi. At iagttage øjenæblets indre ved hjælp af spaltelampen og yderligere optik, f.eks. et trespejl eller en linse med specificeret styrke, f.eks. 78 Dioptri

 • • Konkl.

Konklusion

 • • Ogtt.

Oculogutta = øjendråbe

 • • Oculent.

Oculentum = øjensalve

 • • x

Gange

 • • Dagl.

Daglig

 • • Rp.

Recipe (Latin: Tag!). Journalbetegnelse til nyordinering af et lægemiddel

 • • Cresc.

Crescat (af latin crescere, vokse). Journalbetegnelse for dosisøgning af ordineret præparat

 • • (Dim.

= Deminuat. forkortelser for deminuatur = ”formindskes” (af latin diminuere, formindske). Journalbetegnelse for dosismindskning af ordineret præparat. N.B.: Forkortelsen ”dim.” bør undgås)

 • • Dem.

= Deminuat. forkortelser for deminuatur = ”formindskes” (af latin diminuere, formindske). Journalbetegnelse for dosismindskning af ordineret præparat)

 • • Sep.

= Seponat. Forkortelser for (latin) seponatur = ”der skal ophøres med”. Journalbetegnelse ved ophør af medicinering eller anden behandling

Følgende forkortelser og symboler må ikke benyttes i håndskrevne notater:

 • • µg - fordi det kan tolkes som mg. Skriv i stedet mikrogram eller mikrog

 • • Ugl. og dgl. - fordi forveksling kan medføre alvorlig medicineringsfejl. Skriv i stedet ugentlig og dagligt

 • • > og < - fordi > kan forveksles med tallet 7, og fordi begge symboler kan opfattes modsat. Skriv i stedet større/mere end og mindre end

 • • Hele tal efterfulgt af komma og nul, fx 2,0 mg - fordi der er risiko for en "faktor 10 fejl", hvis kommaet overses. Skriv i stedet 2 mg

Referencer

Klinisk Ordbog

Retskrivningsordbogen

Det nationale råd for standardisering

Sundhedsstyrelsens begrebsbase