Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Immobilisering-lejring af patienter til røntgen - CT af nakke og ryg – AMA, Hobro

Beskrivelse

Ensartet pleje og patientsikker immobilisering, lejring, forflytning og transport af patienter med mistanke om skade på nakke/ryg.

 

Initial vurdering: Patienten vurderes af ansvarshavende læge ud fra symptomer og traumemekanisme, og hvis der er mindste mistanke om fraktur/luksation (smerter og/eller udfaldssymptomer), da rekvireres CT af cervicalcolumna.

 

Patienten lejres fladt på røntgenleje, og der anlægges stiv halskrave. (se bilag 1). Røntgen adviseres og patienten transporteres til røntgen. I tilfælde af CT forflyttes pt. via log roll/inline forflytningsteknik (se bilag 2) med stift forflytningsbræt (findes i røntgenafdelingen) til CT-leje og retur til røntgenleje efter undersøgelsen.

 

Hvis det er udenfor dagtid på hverdage, hvor den ansvarlige læge for småskadeklinikken ikke er til stede, da skal tilstedeværende behandlersygeplejerske konferere med vagthavende ortopædkirurg i Farsø vedrørende aftale/plan for det aktuelle patientforløb.

 

Røntgenundersøgelse konfereres af skadestuelæge i Hobro/ortopædkirurg i Farsø med vagthavende radiolog - i dagtid i Hobro og i vagttid i Ålborg – med henblik på videre forløb.

 

Viser røntgenundersøgelse fraktur eller luksation aftales akut overflytning efter konference med ortopædkirurgisk vagthavende i Farsø.

Viser røntgenundersøgelse normale forhold, kan en blød halskrave anvendes, men ikke ud over de første par dage. Patienten instrueres i smertestillende behandling.

 

Hvis der er væsentlige symptomer 2-3 uger efter skaden, kan patienten henvende sig hos egen læge, der eventuelt ved behov kan henvise patienten til ambulant vurdering og eventuel funktionsoptagelse ved Fagområdet for ryg- og bækkenkirurgi, Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

 

Definitioner

Patientsikker: Sikring af ikke at forværre patientens akutte skade på nakke/ryg.

Immobilisering: Sikring af patientens nakke og ryg med halskrave.

Lejring/transport: Ved ankomsten, under transport til - og fra røntgenafdelingen, og i forbindelse med forflytning til og fra røntgenleje.

Logroll/inline forflytning: At patienten forflyttes/vendes jf. retningslinjer med 2 personer til patienten + 1 person til hovedet. Udover 2 personaler fra røntgen er 3. person portøren og eventuelt i vagter/særlige tilfælde behandlersygeplejersken. Patienten vendes ”i et stykke”/træstammeteknik (se bilag 2).

 

Formål

At sikre at alle patienter med akutte skader/symptomer fra nakke/ryg bliver behandlet ensartet og forsvarligt i overensstemmelse med gældende retningslinjer for denne diagnosepatientgruppe

 

Referencer

  1. 1. ATLS – Advanced Trauma Life Support for Doctors Student Course Manual. American College of Surgeons Committee on Trauma sixth edition 1997. Guidelines for screening patients with suspected C-spine injury. Chapter 7, s. 227

  2. 2. PHTLS – Basic and advanced Prehospital Trauma Life Support. Prehospital Trauma Life Support Committee of the National Association of Emergency Medical Technicians in Coorporation with the Committee of the American College of Surgeons. Revised fifth edition, Mosby 2003. Chapter 9, Spinal trauma, Assessment, s. 224-236

  3. 3. Klinisk retningslinje “Cervikaltraume”, fra Ortopædkirurgien, Region Nordjylland

  4. 4. Traumatologi. Claus Falck Larsen m.fl. Munksgård Danmark 2008

 

Bilag

Bilag 1: Anlæggelse af stiv halskrave

Bilag 2: Logrolling - forflytningsteknik