Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Follow-up af pacemaker, ICD, biventrikulær pacemaker/ICD samt loop-recorder

 

Pacemaker

Biventrikulær pacemaker

ICD

Biventrikulær ICD

Loop-recorder

 

Pacemaker

Clinical Suite åbnes på den relevante patient og relevante notater læses igennem. Patientens follow-up skema findes frem.

Impedance på alle ledninger:

 • • Devicens målte værdi for impedance noteres og dokumenteres på follow-up skema, og værdien sammeholdes med evt. tidligere målte værdier. (max variation +/- 25- 30 %)

Senseværdi på alle ledninger:

 • • Der måles senseværdi (patienten skal have egenrytme og her måles, hvor godt paceledningen ”ser” egenrytmen) eller devicens automatiske måling noteres. Dokumenteres på follow-up skema og værdien sammeholdes med evt. tidligere målte værdier

Tærskelværdi på alle ledninger:

 • • Der måles tærskelværdi (patienten skal have pacerytme, og der registreres ved hvilken strømstyrke, der ikke længere er capture) eller devicens automatiske måling noteres. Dokumenteres på follow-up skema, og værdien sammeholdes med evt. tidligere målte værdier

Procent pacerytme og mode-switch

 • • Procentværdi dokumenteres, vurderes og sammenholdes med evt. tidligere tal. Ved mode-switch: tjekke AK-behandling

Histogrammer:

 • • Heartratehistogram vurderes. Mode-switch histogram vurderes

Episoder:

 • • De gemte episoder vurderes

Batteristatus:

 • • Restlevetid for batteriet vurderes og næste kontrol planlægges med hensyntagen til denne

Rapport af kontrol

 • • Rapport udskrives fra pacemakerprogrammeren og gemmes sammen med follow-up skema. Rapport fra de sidste 2 kontroller gemmes. Ældre rapporter kan kasseres, med mindre det er skrevet på dem, at de skal gemmes (særlige events, arytmier mv)

Ny kontroltid

 

Biventrikulær pacemaker

 • • Impedance, senseværdi, tærskelværdi, histogrammer, episoder, batteristatus og evt. V-sensede episoder (Medtronic) registreres som ovennævnt

Procent pacerytme og herunder procent biventrikulær pace

 • • Især den biventrikulære paceprocent vurderes. Værdien skal gerne være så tæt på 100 % som muligt Værdi på ≥ 90 % biventrikulær pace kan dog accepteres, hvis omstændigheder ved patentens rytme umuliggør en højere værdi; såsom f.eks atrieflimmer eller VEer. (OBS AV-delays)

 

Ved alle follow-ups:

 • • Patienten udspørges om hjertemæssigt velbefindende, herunder fysisk formåen, og om patienten synes, at der har været problemer med pacemakeren. Der spørges ikke til andre klager, ubehag, sygdomme mv., der ikke har relation til pacemakerbehandlingen

 • • Medbragt medicinliste vurderes

 

Ved 14 dages kontrol:

 • • Cicatricen tilses, og der spørges ind til, hvordan det har været at have fået implanteret pacemaker

 • • Pacemakerkort udleveres til patienten, samt evt. visitkort med pacemakerambulatoriets telefonnumre

 • • Ved biventrikulære pacemakere spørges patienten om, der har været ”effekt”; såsom mindre forpustet ved aktivitet og længere gangdistance. Hvis der ikke er ”effekt”, vil der være indikation for at overveje ekkomæssig optimering af programmeringen

 

ICD

Clinical Suite åbnes på den relevante patient og relevante notater læses igennem. Patientens kontrolskema findes frem.

Impedance på alle ledninger, incl. high voltage på RV:

 • • Devicens målte værdi for impedance noteres og dokumenteres på follow-up skema og værdien sammeholdes med evt. tidligere målte værdier. (max variation +/- 25 %)

Senseværdi på alle ledninger:

 • • Der måles senseværdi (patienten skal have egenrytme og her måles, hvor godt paceledningen ”ser” egenrytmen) eller devicens automatiske måling noteres. Dokumenteres på Follow-up skema og værdien sammeholdes med evt. tidligere målte værdier

Tærskelværdi på alle ledninger:

 • • Der måles tærskelværdi (patienten skal have pacerytme , og der registreres ved hvilken strømstyrke, der ikke længere er capture) eller devicens automatiske måling noteres. Dokumenteres på Follow-up skema og værdien sammeholdes med evt. tidligere målte værdier

Procent pacerytme og mode-switch

 • • Procentværdi vurderes og sammenholdes med evt. tidligere tal. Ved mode-switch: tjekke AK-behandling

Korte VV-intervaller

 • • Findes under batteristatus. Kan indikere problemer med ICD-ledning, såsom støj. Registreres på follow-up skema. Findes kun ved Medtronic-ICDer

Histogrammer:

 • • Heartratehistogram vurderes. Mode-switch histogram vurderes

Episoder:

 • • De gemte episoder vurderes, analyseres og sammenholdes med evt. tidligere episoder mht. antal. Vurdere om der givet den rigtige terapi. Ud fra episoden vurderes det om ICDen er programmeret med de rigtige alarmgrænser. Endvidere vurderes det om patienten skal tilses af en læge med henblik på optimal medicinering

Alarmer:

 • • Ved faldende batteristatus kontrolleres det, at patienten kan høre/ mærke alarmen. Dette noteres på follow-up skema

 • • Hvis patienten skal opkobles til hjemmemonitorering, er det vigtigt at tjekke alarmerne. Husk Homemonitor ON ved Medtronic (ellers sendes alarmerne ikke automatisk)

Cordarone og betablokker:

 • • Registreres på follow-up skema til senere brug i icddatabasen. Ved cordaronebehandling: blodprøver og evt. røntgen af thorax kontrolleres af læge.(Cordaroneblodprøver kontrolleres hver 6 måned og røntgen af thorax kontrolleres en gang om året.) Husk at bestille blodprøver og evt. røntgen af thorax til næste kontrol. Afkrydses på det gule skema. Sørge for at patienten har recept på Cordarone

Batteristatus:

 • • Restlevetid for batteriet vurderes og næste kontrol planlægges med hensyntagen til denne

Rapport af kontrol

 • • Rapport udskrives fra pacemakerprogrammeren og gemmes sammen med follow-up skema. Rapport fra de sidste 2 kontroller gemmes. Ældre rapporter kan kasseres, med mindre det er skrevet på dem, at de skal gemmes (særlige events, arytmier mv)

Ny kontroltid

Indtastning i ICD databasen

 • • Relevante data indtastes i databasen

 

Biventrikulær ICD

 • • Impedance, senseværdi, tærskelværdi, histogrammer, episoder, batteristatus, korte VV-intervaller og evt. V-sensede episoder (Medtronic) vurderes og registreres som ovennævnt

Procent pacerytme og herunder procent biventrikulær pace

 • • Især den biventrikulære paceprocent vurderes. Værdien skal gerne være så tæt på 100 % som muligt Værdi på ≥ 90 % biventrikulær pace kan dog accepteres, hvis omstændigheder ved patentens rytme umuliggør en højere værdi; såsom f.eks atrieflimmer eller VEer. Tjek også sensede episoder, hvis dette er muligt. (OBS AV-delays)

 

Ved alle follow-ups:

 • • Patienten udspørges om hjertemæssigt velbefindende og udspørges om evt. episoder har givet symptomer

 • • Medbragt medicinliste vurderes

 • • Indtaste i Dansk Pacemaker Register

 

Ved 14 dages kontrol:

 • • Cikatricen tilses, og der spørges ind til patientens oplevelse af at have fået implanteret ICD

 • • Udlevere pacemakerkort og evt. visitkort til patienten

 • • Sikre sig at patienten har fået informationen om, hvad der skal gøres i tilfælde af stød, besvimelse, infektion og alarm. Tale med patienten om hvilke tilbud sygehuset har, som f.eks. ICD-cafe

 • • Patienten kobles på hjemmemonitorering. Hvis patienten ikke har været besvimet, må denne genoptage bilkørsel. Hvis patienten har været besvimet bookes en tid til aflæsning af ICDen svarende 3 måneder fra implantationsdagen. (Link til DCS)

 • •  Ved biventrikulær ICD spørges patienten om der har været ”effekt”; såsom mindre forpustet ved aktivitet og længere gangdistance. Hvis der ikke er ”effekt”, vil der være indikation for at overveje ekkomæssig optimering af programmeringen

 

Ved follow-up af ICD eller biventrikulær ICD via hjemmemonitorering gøres samme vurderinger og registreringer som ved ovenstående.

 

Loop-recorder

Episoder:

 • • Loop-recorderen udlæses for autoarkiverede episoder og disse analyseres

 • • Analysere patientaktiverede episoder

 • • Ved symptom f.eks. synkope: Analysere om det patientaktiverede eller evt. autoaktiverede EKG kan forklare patientens symptom

Måling af R-wave og batteristatus

 • • Måle R-wave og sammenholde værdien med programmeringen af looprecorderen.og evt. episoder af over eller undersens

 • • Batteristatus: vurdering af tid til næste kontrol eller evt. fjernelse af loop

Ny kontroltid

 

Ved 1 års og senere kontroller tjekkes det, at der stadig er batteri på aktivatoren. Hvis patienten har haft flere symptomgivende episoder og EKG ikke giver forklaring på det givne symptom, henvises patienten evt. til andet speciale eller der kan tages stilling til fjernelse af loop-recorder.