Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurooftalmologi - Tensilontest hos voksne personer ved mistanke om myasthenia gravis

Tensilon® (edrophonium chlorid) er en acetylcholinesterasehæmmer, der øger neurotransmitter (acetylcholin) mængde i neuromuskulær synapse.

Der anvendes 1 ml ampuller, som indeholder 10 mg edrophonium chlorid.

Klargøring ved sygeplejerske

Venflonbakke til brug ved anlæggelse af venflon

Inj. Edrophoniumchlorid 1 ml (10 mg/ml) optrækkes i 1 ml sprøjte

Inj. Atropin 1 ml (1mg/ml) optrækkes i 1 ml sprøjte (til brug ved evt. bradycardi efter injektion af Edrophoniumchlorid)

Iltaggregat på stuen
Lægen giver injektionen og der skal være en sygeplejerske tilstede på stuen under undersøgelsen


Fremgangsmåde

Der anlægges venflon i en vene på hånden eller armen, hvorefter 1 ml (10 mg) Tensilon® trækkes op i en tuberkulinsprøjte.

Der injiceres 0,2 ml (2 mg) intravenøst over 15 – 30 sekunder (test dosis).

Hvis der ikke inden for det følgende minut indtræder nogen uhensigtsmæssig cholinerg reaktion (bradykardi/bronkospasme som de 2 vigtigste), injiceres de resterende 0,8 ml (8 mg) på en gang, og man iagttager virkningen på øjenlåg og øjenmotorik.

Ved positiv test eleveres øjenlågene evt. ledsaget af bedret ansigtsmimik. Ved eksisterende ”øjenmuskelparese” mindskes eller ophæves denne, og patienten mærker subjektiv ændring i evt. tilstedeværende dobbeltsyn.

Hvis der ikke indtræder nogen formindskelse af ptosen eller bedring af evt. andre myastene symptomer inden for 3 minutter efter injektion er testen negativ.

Hvis det er muligt, skal undersøgelsen optages på video, alternativt tages serielle fotos.

Bivirkninger

Ved cholinerge reaktioner (bradykardi, faldende blodtryk, bronkiale spasmer, nausea, udtalte fascikulationer og tiltagende muskelsvaghed) gives straks atropin 0,4 – 0,5 mg intravenøst.

Atropinen skal ligge optrukket i sprøjte inden for rækkevidde tillige med en Rubens ballon og et blodtryksapparat.

Speciel forsigtighed tilrådes hos ældre patienter med kendt hjertelidelse. Alvorlige bivirkninger ved Tensilontesten er dog yderst sjældne.

Hos normale udløser Tensilon klinisk fascikulationer i musklerne og noget ubehag. Hvis det drejer sig om en myasthenia gravis, vil der som regel allerede efter injektion af 0,2 ml Tensilon midlertidig indtræde hel eller delvis remission i muskel ubalancen og testen tolkes som værende positiv.

Registrering

Nogle mulige A- og B-diagnoser (A-diagnosen så vidt muligt en sygdom, B-diagnosen gerne en symptomdiagnose):

G70.0

Myasthenia gravis

G73.0

Myastenisk syndrom ved endokrine sygdomme

G73.1

Eaton-Lamberts syndrom

H02.4

Ptosis palpebræ

H49.4

Ophthalmoplegia chronica progressiva

H51.2

Ophthalmoplegia internuclearis

H49.0

Paralysis nervi oculomotorii

H49.1

Paralysis nervi trochlearis

H49.2

Paralysis nervi abducentis

H50.3

Heterotropia intermittens

Procedurekoder

UCXA

Fotografisk undersøgelse

Litteraturhenvisning

Walsh & Hoyt, Clinical Neuroophthalmology, 6th ed.