Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Måling af temperatur via rektaltermometer

 

Formål

 • • At sikre at patienter får målt temperatur på korrekt måde og med en hyppighed, som passer til patienten og evt. indgreb.

 • • At værdierne dokumenteres i CCS.

 • • At der handles på afvigelser.

 • • At patienten informeres om baggrunden for måling af værdier.

 • • At opnå så nøjagtig måling af temperaturen som muligt.

 

Baggrund

 1. 1. I forbindelse med operation og radiologiske indgreb er det vigtigt at observere kroppens livsnødvendige funktioner både præoperativt og postoperativt.

 

 1. 2. Præoperative målinger betragtes som patientens individuelle udgangspunkt, og de postoperative målinger vurderes i forhold til de præoperative værdier samt forhold, der vedrører undersøgelse og behandling.

 

Rektale temperaturmålinger betragtes som den mest sikre metode sammenholdt med invasiv måling i arteria pulmonalis. Det bør dog nævnes, at rektaltemperaturen har en forsinket responstid i forhold til kernetemperaturen på 20 minutter, hvilket betyder, at hvis patienten får kulderystelser pga. temperaturstigning bør man vente 20 minutter, efter at kulderystelserne er ophørt, med at måle temperaturen rektalt.

 

 

Beskrivelse

 

Patientinformation/forberedelse

 • • Patienten informeres om hvor ofte og med hvilken begrundelse, der måles temperatur.

 

Kropstemperatur

Normal temperatur:

 • • Temperatur mellem 36.5 – 37.5 grader betragtes som normal temperatur

 

Afvigelser fra normal temperatur:

 • • Hypoterm temperatur: mindre end 36,5

 • • Subfebril: 37,5 – 38

 • • Febril: 38 og opefter

 

Handlinger på afvigelser af normal temperatur

 • • Observer patientens ubehag i forbindelse med afvigelser på forhøjet temperatur: kulderystelser, sved, varm hud, rødme, konfusion. Patientens ubehag afhjælpes

 

Årsag til temperaturforhøjelse søges:

 • • Gennem urinstix: albumin, blod, sukker, leukocytter og nitrit, og urin sendes evt. til dyrkning og resistensbestemmelse.

 • • Cikatricer og sår observeres for infektionstegn (rødme, ømhed, hævelse og varme evt. sivning)

 • • Anden fokus for infektion overvejes (har patienten i.v.-adgange, EDK, venflon, Kath á demeure (KAD), dræn eller andre indgange og udgange)

 • • Læge informeres om temperaturforhøjelsen

 

Hyppighed af målinger af temperatur fremgår af afdelingens instrukser for diverse plejeforløb samt standardplejeplaner. Se desuden TOKS – lokale aftaler i Karkirurgisk afdeling V i forhold til acceptable afvigelser i Karkirurgisk afdeling V

 

Korrekt måling af temperatur med rektaltermometer:

 • • Tjek på display om termometeret er parat til at blive brugt

 • • Plasticbeskyttelse trækkes over termometeret og forbliver der under selve målingen

 • • Spidsen smøres med lidt vaseline, og udleveres på et papirhåndklæde sammen med en vaskeklud med sprit

 • • Patienten placerer selv termometeret i rectum, hvis det er muligt, ellers hjælper sygeplejersken. Målingen er færdig, når termometeret ”bipper”.

 • • Temperaturen aflæses og noteres

 • • Termometeret rengøres i skyllerummet.

 

Rengøring af apparatur

 

Digitale termometre: https://pri.rn.dk/Sider/17295.aspx