Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledvæske – diagnostisk undersøgelse

Formål

Vejledning i rekvirering og håndtering af prøvemateriale.

Definition af begreber

Hele døgnet:    Ledv-Lkc

Dagtid - hverdage kl. 08:00-14:00Ledv-Kry

Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger der udtager prøvemateriale.

Rekvirering

Undersøgelsen bestilles i LABKA (se eksempel).

 

 

81358652

 

Udfør patientidentifikation og mærk prøver med nummer fra den udskrevne PTB-blanket.
Prøven afleveres personligt i Klinisk Biokemisk Afdeling (prøvemateriale til krystalundersøgelse kan sendes).

Prøvetagning

Ledvæske undersøges for:

Krystaller – bestilles i LABKA som Ledv-Kry

Leukocytter – bestilles i LABKA som Ledv-Lkc

 

Ved rekvirering af Ledv-Lkc, vil der, hvis Ledv-Lkc >2000 x 106/l, også følge svar på

Ledv-Leukocytter(monoukl.)

Ledv-Leukocytter(polynukl.)

 

Der skal noteres brugerkode samt tidspunkt for prøvetagning på PTB inden prøven afleveres på laboratoriet.

Prøvemateriale

Til undersøgelse for Krystaller:

Mindst 1 ml ledvæske i almindeligt tørglas (glastype 12). Tidspunkt for ledpunkturen skal være noteret på rekvisitionssedlen. Ledvæsken bedes opsamlet fraktioneret for at undgå evt. blodtilblanding (første glas kasseres). Blodtilblandet prøvemateriale vanskeliggør undersøgelsen og kan medføre, at prøvematerialet må afvises.

Tåler almindelig forsendelse.

Analysen udføres på hverdage. Kan analysen ikke udføres samme dag, stilles ledvæsken i køleskab til næste hverdag.

 

Til undersøgelse for Leukocytter:

1-5 ml ledvæske i K2-EDTA-glas (glastype 4, 6 eller 7.1). Skal være Klinisk Biokemi i hænde senest 2 timer efter tapning og tælles straks (Leukocytter adhærerer på fibrintråde og cellerester).
Uden for dagarbejdstid modtages kun akutte ledpunkturer.
Hvis der er koagel i prøvematerialet, kan tælling af leukocytter ikke udføres. Svar = Prøven koaguleret.

Fejlkilder

Gammel og koaguleret prøve.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Prøvemateriale, skal som alt prøvemateriale, betragtes som smittefarligt.