Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Pakkeforløb – Kræft i tyk- og endetarm

 

Patienter til pakkeforløb for colon- og rectumcancer henvises til Radiologisk Afdeling efter endoskopi og biopsi i kirurgisk regi.

 

Kontakt:

Vedrørende CT/MR

Radiologisk Afdeling kontaktes på tlf. 4098 7989 (mandag – torsdag 07.30-15.00, fredag 07.30-14.30), og der aftales tidspunkt for undersøgelse. Patienten skal have en tid indenfor 4 kalenderdage.

 

Forløbskoordinator:

Helle Vindfeldt Rasmussen, Kirurgisk Afdeling A, tlf. 9766 1163.
Tanja Skov Jensen, Kirurgisk Afdeling A, tlf. 9766 1161.

Forløbsledere:

Overlæge Frank Svendsen Jensen, Kirurgisk Afdeling A, tlf. 9766 1184.

Ledende overlæge Inge Bernstein, Kirurgisk Afdeling, tlf. 9766 1170.

Sendes henvisningen efter telefonen er lukket, skal henvisende afdeling kontakte Radiologisk Afdeling dagen efter for at få en tid til patienten.

 

Forløb:

Ifølge Sundhedsstyrelsens materiale ”Pakkeforløb for Kræft i tyk- og endetarm” skal patienter have foretaget forskellige undersøgelser indenfor bestemte tidsrammer”.

 

Henvisning:

Kirurgisk Afdeling A informerer patienten om undersøgelsestidspunkterne og udleverer vejledningsmateriale om undersøgelserne til patienten.

Kirurgisk Afdeling A sender elektroniske henvisninger til Radiologisk Afdeling. Det skal fremgå af henvisningerne, at der er tale om et pakkeforløb.

 

Visitering:

Sekretæren i MR-teamet visiterer selv henvisningerne med nedenstående koder:

 

MR-skanning:

Undersøgelseskoder:

uxmd15
+ uxz11

 

Standardundersøgelse (RIS):

 

MR bækken rectumtumor diagnose

 

CT-skanning:

 

Undersøgelseskoder:

 

CT – Lever – Thorax abdomen COL koder:

UXCD40 + UXZ11

UXCC00 + UXZ10

UXCD10 + UXZ10A + UXZ20

UXCD15 + UXZ10A + UXZ21

BMBZ50

BMBZ70

Standardundersøgelse (RIS):

CT – Lever – Thorax abdomen COL

 

 

Booking/undersøgelse:

 

Der sættes blåt flag på alle henvisninger.

 

Rectumcancer:

Der udredes med både MR- og CT-skanning.
MR-skanning bookes med en varighed på 60 minutter og CT-skanning med 30 minutter. Der skal være et interval på 1 time mellem de to undersøgelser, da patienten skal drikke vand.
Patienten skal møde fastende, det vil sige, at patienten ikke må spise, drikke og ryge i 6 timer før undersøgelsen.
 

Alle henvisninger føjes til:

  • • ”Tjekskema: Kræftpakker – MR-team”

  • • Beskriverspor: ”Gastro – A-amb Akut cancer: Diktat”

  • • Konferencespor: ”Skal ikke til konference”

 

Coloncancer:

Der udredes med CT-skanning.

CT-skanning bookes med varighed på 30 minutter.

Patienten skal drikke vand til CT-skanningen og møde 15 minutter før undersøgelsen.

 

CT-skanning føjes til:

  • • ”Tjekskema: Kræftpakker – MR-team”

  • • Beskriverspor: ”Gastro – A1, A2 og A3 Beskrivelse: Diktat”

  • • Konferencespor: ”Skal ikke til konference”

 

 

Beskrivelse/konference:

 

Rectumcancer:

MR- og CT-skanning på patienter med cancer recti beskrives af radiolog i Gastro-sektionen, så undersøgelsen kan præsenteres på førstkommende KRC-konference, afholdes hver onsdag.

 

Coloncancer:

CT-skanning på patienter med cancer coli beskrives af radiolog i Gastro-sektionen og præsenteres på førstkommende A-kirurgisk konference. Dog ingen præsentationer om mandagen.

 

Verificering:

Godkendes af beskrivende læge.
 

Svar:

Sekretæren sender svaret til henvisende afdeling, når beskrivelsen er godkendt.

 

Patienter med afvigende forløb:

Ikke alle kræftpatienter kan følge et pakkeforløb fra start til slut. Det kan skyldes mange forskellige forhold. Uanset årsagen, skal man – i lighed med andre kræftpatienter – undersøges og behandles uden unødig ventetid. Det har Regionerne pligt til at sikre.

Som regel bliver man tilbudt et forløb, der starter fra det sted i pakken, hvor det er relevant, eller man får lagt en individuel plan.