Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til knæalloplastik i spinalanæstesi

Formål

Anæstesiformen vil hyppigst være spinalanæstesi, men generel anæstesi kan også komme på tale. Andre anæstesiformer vil være sjældne og kun på særlig indikation.

Beskrivelse

Præoperativ forberedelse

Se instruks Præoperative fasterutiner og Anæstesijournal og Opvågningsjournal

Der skal foreligge blodtype.

BAC/BF test, blodprøver og EKG efter standard.

Se Medicinering mellem sengeafsnit, anæstesi- operationsafsnit og opvågningsafsnit

Anæstesi

Se Sikker kirurgi

Patienten sætter sig på lejet og monitoreres med EKG, NIBT, SaO2 føler, 3 liter O2 på næsekateter, og i.v. adgang, evt. inj. Dormicum, Propofol eller Rapifen inden anlæggelse af spinalanæstesi.

I.v. antibiotika og Glucocorticoid efter ordination i patientens journal. Efter anlæggelse af spinalanæstesi kan patienten evt. selv hjælpe med at ligge sig ned på lejet, hvorefter patienten lejres i rygleje på Tempurmadras.

Patienten tilbydes evt. yderligere sedering og musik under operationen.

Under sidste del af operationen injicerer kirurgen infiltrationsanalgesi Naropin 2 mg/ml i operationssåret.

Patienten køres i opvågningen og følger Patientbehandling i opvågningsafsnittet