Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG thorax i sideleje med vandret strålegang

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

Sideleje med vandret strålegang.

Positionering

Patienten anbringes i sideleje med den dårlige lunge mod lejet og ryggen mod detektorpladen. Armene strækkes op over hovedet.

 

Centrering

Centrer midt i aktuelle thoraxhalvdel udfor papillen.

Billedet tages under maksimal inspiration.

 

Billedkriterier

Fremstilling af små væskeansamlinger i pleura.

Husk sideangivelse.